Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács Határozatai

Utolsó módosítás: 2021. július 26.

2021.

1/2021. (03.08.) adjunktusi pályázat elfogadásáról (Számítástudományi Tanszék)
2/2021. (03.08.) az Informatikai Kar Kari Tanács 2020/21/2 tavaszi félévi munkaprogramjának elfogadásáról
3/2021. (04.13.) Digitális bölcsészet MA szak indításának elfogadásáról (Digitális Technológia Intézet)
4/2021. (04.13.) Digitális kultúra tantárgy oktatása pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés indításának elfogadásáról (Digitális Technológia Intézet)
5/2021. (05.13) a Digitális Technológia Intézet Humáninformatika Tanszékén kiírt egyetemi docensi pályázatáról (RR)
6/2021. (05.13) a Matematikai és Informatikai Intézet Információtechnológiai Tanszékén kiírt egyetemi docensi pályázatáról
7/2021. (05.13) a Matematikai és Informatikai Intézet Információtechnológiai Tanszékén kiírt egyetemi docensi pályázatáról
8/2021. (05.13) a Matematikai és Informatikai Intézet Számítástudományi Tanszékén kiírt tanársegédi pályázatáról (BB)
9/2021. (05.13) a 2020/2021/2 félév záróvizsgabizottság elnökeinek elfogadásáról
10/2021. (06. 08) az Informatikai Kar 2019/20-as tanévre vonatkozó kari önértékelésének elfogadásáról
11/2021. (06. 08) az Informatikus könyvtáros BA szak tanegységlista módosításainak elfogadásáról
12/2021. (06. 08) Online újságírás és integrált PR - marketing kommunikáció a digitális kultúra rendszerében szakirányú továbbképzési szak létesítésének elfogadásáról
13/2021. (06.10.) Kiss Péter Díj odaítéléséről
14/2021. (07.09) Programtervező informatikus BSc mintatanterv módosításainak elfogadásáról
15/2021. (07.09) A Szakmai zárószigorlat (matematikatanár) előfeltétek bevezetésének elfogadásáról

2020.

1/2020. (01.20) az Informatikai Kar kari SZMR-ének elfogadásáról
2/2020. (01.20) az Informatikai Kar Kari Tanács 2019/20/2 tavaszi félévi munkaprogramjának elfogadásáról
3/2020. (01.20) az Informatikai Kar Kari Tanácsa mellett működő Bizottságok tagjainak elfogadásáról
4/2020. (01.20) az Informatikai Karon szenátusi tagok választásához kijelölt bizottság elfogadásáról
5/2020. (01.20) az Informatikai Kar kari honlap felelősének elfogadásáról
6/2020. (02.17.) az Informatikai Kar kari SZMR módosításának elfogadásáról
7/2020. (03.30.) adjunktusi pályázat elfogadásáról (Humáninformatika Tanszék)
8/2020. (04.15.) az Informatikai Kar Tanulmányi és Kreditbizottság Ügyrendjének elfogadásáról
9/2020. (04.15.) az Informatikai Kar Tudományos és Nemzetközi Ügyekért Felelős Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról
10/2020. (04.15.) az Informatikai Kar Minőségfejlesztési és -Értékelési Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról
11/2020. (04.15.) az Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról
12/2020. (05.26.) a 2019/2020/2 félév záróvizsgabizottság elnökeinek elfogadásáról
13/2020. (06.04.) adjunktusi pályázat elfogadásáról (Humáninformatika Tanszék)
14/2020. (06.06.) Informatikatanár szak mintatantervek változásainak elfogadásáról
15/2020. (06.06.) két új szabadon választható tárgy bevezetéséről
16/2020. (09.21.) Digitális Kultúra létrehozásáról a Digitális Technológia Intézetbe
17/2020. (09.21.) a Programtervező informatikus BSc szakfelelősének megváltoztatásáról
18/2020. (09.28.) Programtervező informatikus alapszak és programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés távoktatási tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri campuson
19/2020. (11.17.) a Kari Tanács 2020/21-es tanév őszi féléves munkaprogramjának elfogadásáról
20/2020. (11.17.) a kari Szervezeti és Működési Rend elfogadásáról
21/2020. (11.17.) a kari Tanulmányi és Kreditbizottság Ügyrend elfogadásáról
22/2020. (11.17.) a 2020/21/1 félévi záróvizsga elnökök javaslat elfogadásáról
23/2020. (11.26.) angol nyelvű programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés indításának elfogadásáról
24/2020. (12.08.) dékáni pályázat véleményezéséről (Informatikai Kar)
25/2020. (12.08.) dékánhelyettesi pályázat véleményezéséről (Informatikai Kar)
26/2020. (12.08.) Intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Matematikai és Informatikai Intézet)
27/2020. (12.08.) Intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Digitális Technológia Intézet)
28/2020. (12.08.) Intézetigazgatói pályázat véleményezéséről (Informatikai Fejlesztések Intézete
29/2020. (12.08.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Matematika Tanszék)
30/2020. (12.08.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Alkalmazott Matematika Tanszék)
31/2020. (12.08.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről Számítástudományi Tanszék)
32/2020. (12.08.) tanszékvezetői pályázat véleményezéséről (Információtechnológiai Tanszék)

 

 


< Vissza