Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Informatikai Kar Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2021. január 29.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.


A Kari Tanács hatásköre: 

- meghatározza a kari stratégiát
- jóváhagyja a kari munkaterveket
- a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket
- dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról
- elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását
- meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit
- dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról
- elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit
- dönt a szakfelelősök megbízásáról
- dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről
- elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését
- dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről


Állandó tagok:

1. Dr. Hoffmann Miklós - Dékán, a Kari Tanács elnöke
2. Oláhné Dr. Téglási Ilona
3. Dr. Biró Csaba
4. Dr. Racsko Réka
5. Gábor Béla
6. Pap Melinda
7. Nagyné Bertalan Ágnes
8. Dr. Geda Gábor


Hallgatói képviselők:

1. Durku Máté Barnabás
2. Lányi Martin


Állandó meghívottak:

1. Lengyelné Dr. Molnár Tünde - Dékánhelyettes


< Vissza