Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar története

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Az Egri Tanárképző Főiskola 1949-ben kezdte meg működését, a magyar, a történelem, az orosz, az ének és a rajz szakok indításával. Angol szakunk 1969-ben indult, majd a rendszerváltozás után a némettel és a franciával bővült az idegen nyelvi képzés, illetőleg megjelent az amerikanisztika. Ugyanekkor önállósult a Filozófia Tanszék is.


Intézményünkben hosszú időn keresztül csak önálló tanszékek működtek. A kari szervezeti struktúra kialakítása az 1990-es évek elején kezdődött meg, mivel jelentősen megnövekedett mind a hallgatói, mind pedig az oktatói létszám. 1994-ben létrehozták a Társadalomtudományi Intézetet, a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar elődjét Vargáné dr. Raisz Rózsa főiskolai tanár irányításával. Az átalakulás következő lépéseként 1998-ban megalakították a Bölcsészettudományi Fakultást dr. Kaló Ferenc főigazgató-helyettes vezetésével. Ekkor három intézet és öt önálló tanszék tartozott hozzánk.

2002-ben a jogszabályi háttér változásával a főiskola a tanévet már államilag elismert karokkal kezdte meg. A Bölcsészettudományi Főiskolai Kar alapító főigazgatója dr. Mózes Mihály egyetemi tanár, főigazgató-helyettese Lőrinczné dr. Thiel Katalin főiskolai tanár. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen néhány évvel később karunk nevéből kikerült a főiskolai jelző, és a vezető tisztségek is az egyetemi gyakorlatot követik, azaz a kar élén dékán és dékánhelyettes áll. 2006 és 2013 között a dékáni tisztséget dr. Mózes Mihály, a helyettesi feladatokat dr. Zimányi Árpád látta el. 2013 és 2017 között dr. Zimányi Árpád dékán és dr. Antal Éva dékánhelyettes állt a kar élén. 2017. július 1-jétől dr. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi tanár vezeti a kart.


A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar már a kezdetektől fontos feladatának tekintette a tudományos munka támogatását és elismerését. 2006-ban Pandora Könyvek elnevezéssel sorozat indult az oktatók monográfiáinak megjelentetésére, így is elősegítve publikációs tevékenységüket és fokozatszerzésüket. Eddig 39 kötet látott napvilágot. A kiemelkedő oktatói, kutatói és közéleti munkásság elismerésére 2006-ban kari kitüntetést alapítottuk. A Papp István-díj névadója a Magyar Nyelvészeti Tanszék alapító tanszékvezetője, aki később a debreceni egyetem országosan is elismert professzora lett. Másik kari elismerésünket, a Művészeti Díjat 2014-ben ítéltük oda első ízben.

Számos kari szintű rendezvényünk közül kiemelkedik a TDK-nap, a Bölcsészhét és a Bölcsészbál. 2013-tól részt veszünk a Kutatók Éjszakája lebonyolításában.

 


< Vissza