Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tények, adatok

Utolsó módosítás: 2021. május 07.

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: Bölcsészettudományok, művészetközvetítő szakok

A dékán neve: Dr. Pintér Márta Zsuzsanna

A dékánhelyettes neve: Dr. Dolmányos Péter

A Dékáni Hivatal vezetője: Hajdúné Holleiter Andrea

Főállású oktatók száma a karon: 89

Minősítettek aránya: 75%

A kar hallgatóinak száma: 740


 

Képzéseink


Osztatlan képzések

Angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár
Angol nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár
Angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár
Angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár
Angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára
Angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár
Angol nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár
Angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Biológiatanár (egészségtan); erkölcstan- és etikatanár
Ének-zene tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Ének-zene tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Festőművész
Földrajztanár; erkölcstan- és etikatanár
Földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára
Földrajztanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Grafikusművész
Informatikatanár; ének-zene tanár
Informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára
Informatikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára
Magyartanár; ének-zene tanár
Magyartanár; erkölcstan- és etikatanár
Magyartanár; német nyelv és kultúra tanára
Magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Magyartanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Matematikatanár; ének-zene tanár
Matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára
Matematikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár
Német nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
Német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár
Német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Média-, mozgókép és kommunikációtanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Testnevelő tanár; erkölcstan- és etikatanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; angol nyelv és kultúra tanára
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; erkölcstan- és etikatanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; ének-zene tanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; földrajztanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; könyvtárostanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; közösségi művelődés tanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; testnevelő tanár
 

Osztott képzések

Alapképzések (BA):
Anglisztika (N, L)
Germanisztika-német szakirány (N, L)
Képalkotás (N) (mozgóképkultúra és média)
Képalkotás (N) (képalkotás)
Kommunikáció- és médiatudomány (N, L)
Magyar (N, L)
Mozgóképkultúra és médiaismeret - kifutó képzés
Szabad bölcsészet (N, L)
Tervezőgrafika
Történelem (N, L)
Zenekultúra (N, L)

Mesterképzések (MA):
Amerikanisztika (N, L)
Ember- és társadalom műveltségterületi tanár - kifutó képzés
Fordító és tolmács (N, L)
Kulturális örökség tanulmányok (N, L)
Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) (N, L)
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (N, L)
Mozgóképművész - kifutó képzés
Tervezőgrafika (N)
Történelem (N, L) 

Felsőoktatási szakképzés
Televíziós műsorkészítő

Szakirányú továbbképzések:
Alkotó-fejlesztő meseterápia
Drámapedagógiai módszerek, technikák szakirányú továbbképzési szak
Idegenforgalmi, gazdasági, kereskedelmi német szaknyelv oktatása szakirányú továbbképzési szak
A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar felsőfokú szakirányú továbbképzési szakjai (Felvi)

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok
Ének-zene pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak
Etika és erkölcsi nevelés pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak 

Akkreditált továbbképzési programok
Erkölcsi nevelés és etika - felkészítés az általános- és középiskolai erkölcstan, etika tárgyak oktatására 

Doktori programok:
A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526-1790 között
Magyarország története a reformkor végétől 1918-ig

 


< Vissza