Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2020. november 02.

A Kari Tanács a kar vezető testülete. Saját hatáskörben döntési jogkörrel rendelkezik, emellett javaslatot tehet a Szenátusnak, és véleményezhet más pályázatokat, javaslatokat.


A Kari Tanács hatásköre: 

a) elfogadja a kar Szervezeti és működési rendjét és más szabályzatait, jóváhagyásra felterjeszti a rektornak,
b) pályázat alapján megválasztja a dékánt, és megbízásra felterjeszti a rektorhoz.
c) jóváhagyja a kar fejlesztési terveit és a tanévi munkaterveket,
d) a Szenátus által átruházott hatáskörben dönt az alapképzés, a szakirányú továbbképzés és az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés képesítési követelményeknek megfelelő tanterveinek jóváhagyásáról,
e) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait, és értékeli a kutatási eredményeket,
f) dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
g) elfogadja az alapképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőfokú szakképzés tantárgyi programjait, a tanári modul tanegységlistáinak és az értelmiségképzés tanegységeinek kivételével,
h) felosztja a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keretet és más pénzügyi forrásokat,
i) kari kitüntetéseket alapít és adományoz,
j) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
k) dönt a szakfelelősök megbízásáról,
l) dönt a kari minőségirányítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
m) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.


A Kari Tanács tagjai:

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna dékán, egyetemi tanár, a Kari Tanács elnöke

Dr. Csüllög Judit
egyetemi docens
Dr. Dolmányos Péter főiskolai docens
Dr. Makai János főiskolai tanár
Dr. Onder Csaba főiskolai tanár
Pásztor Édua ügyintéző
Dr. Strickland-Pajtók Ágnes adjunktus
Dr. Süli-Zakar Szabolcs egyetemi docens
Dr. Tarnóc András főiskolai tanár
Dr. Vermes Katalin egyetemi docens
Száva Katalin HÖK által delegált hallgatói tag

 


< Vissza