Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Légy te is eszterházys!

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Idegen nyelvek, magyar, történelem, osztatlan és rövid ciklusú tanári szakok, illetve a zenekultúra és a vizuális művészet számos területe vár téged az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karán!

A képzési kínálatról kar dékánja, dr. Pintér Márta Zsuzsanna adott tájékoztatást. Elsőként kiemelte az angol szakot, melyből alap- és osztatlan képzést is indítanak. Az Eszterházy Károly Egyetemen az angol szakhoz számos másik szak társítható. Germanisztika alapszakra és német tanárszakra, szabad bölcsészet alapszakra és etikatanári képzésre is várják a jelentkezőket.

A kar dékánja a történelem szakot is ajánlja – akár a történettudományok, akár a történelemtanári pálya iránt érdeklődők számára. A szakra felvettek az Eszterházy Károly Egyetemen tanulmányaikat kiteljesíthetik a Történelemtudományi Doktori Iskolában.

A kar képzési kínálatából választható a magyar szak is. Alkalmazott bábjáték szakirányú továbbképzésre várják az óvónőket, tanítókat, magyartanárokat - a képzést az egri Harlekin Bábszínházzal együtt indítják. Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzést is ajánlanak, melynek vezetője Boldizsár Ildikó.

A kar kínálatában az alkotó-fejlesztő meseterápia képzés célja a pedagógusok felkészítése arra, hogy a hagyományban megőrzött és meséken keresztül átadott tudást hogyan tudják beépíteni a nevelés folyamatába. Az alkotó-fejlesztő meseterápiával dolgozó pedagógus képes a népmesék egyes csoportjait megkülönböztetni, a bennük rejlő személyiségfejlesztő lehetőségeket felismerni, a kiválasztott meséket saját gyakorlatába illeszteni és alkalmazni a gyerekek érzelmi, értelmi és szociális kompetenciáinak fejlesztésében, az önálló tanulás képességének erősítésében, a belső és külső világokban való eligazodásban.


A kar zenekultúra képzésére jelentkezők izgalmas zenei élethez kapcsolódhatnak tanulmányaik során: tagjai lehetnek nemzetközi fesztiválokon bemutatkozó kórusnak, könnyű vagy akár komolyzenei együtteseknek, részt vehetnek egri színházi produkciókban is.

Rövidciklusú, levelező tagozatos képzéseik lehetőséget biztosítanak végzett tanároknak arra, hogy rövid idő alatt újabb szakképesítést, tanári szakot sajátítsanak el.

A kar oktatói munkájához sok új, fiatal, tudományos fokozattal rendelkező, s a tudományos pályán már komoly előrehaladást mutató kolléga csatlakozott az elmúlt években. Pintér Márta Zsuzsanna hozzátette: a karon családias a hangulat és jó a kapcsolat oktatók és hallgatók között. Az egyetemen zajló fontos projektek - úgymint a Komplex Alapprogram vagy a Nyelvtanulással a boldogulásért projekt - vonzóak lehetnek a gyakorló pedagógusok számára is, hiszen egy olyan helyen végezhetnek újabb szakokat, ahol a magyar közoktatás fontos új dokumentumai, programjai készülnek.


A karon működő Vizuális Művészeti Intézeten belül elérhetőek a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék szakjai, úgymint a képalkotás alapszak mozgóképkultúra és média szakiránya, a kommunikáció- és médiatudomány alapszak, a média-, mozgókép-, és kommunikációtanár osztatlan képzés, valamint a televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés. Csontó Lajos, az egyetem Vizuális Művészeti Intézetének vezetője elmondta: a már említett szakok mellett továbbra is várják a jelentkezőket művész szakjaikra, mint a tervezőgrafika BA és MA képzésre, valamint a művészetközvetítő szakokra, mint a képalkotás BA a festészet/grafika, természetművészet szakiránnyal. A hallgatók osztatlan képzéseiken tanulhatnak rajz- vizuális- és környezetkultúra tanár, illetve grafikusművész osztatlan szakon. 


Az intézet oktatói különös figyelmet fordítanak a hallgatók intézményen kívüli szakmai megjelenésére is. A tanterv részét képezi a különféle országos, illetve nemzetközi pályázatokon és kiállításokon való részvétel, melyeken hallgatóik eredményesen szerepelnek. Szakmai kapcsolatot építettek ki számos hazai, határon túli, európai és távol-keleti oktatási és művészeti intézménnyel. 


További információk itt érhetők el. 


< Vissza