Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Küldetésnyilatkozat

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Az intézmény küldetése, célkitűzései

Az Eszterházy Károly Egyetem az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú egyeteme, a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. A változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálni képes korszerű és minőségi oktatás az egri felsőoktatás évszázadokra visszanyúló hagyományait őrzi, annak kulturális örökségére alapoz. Intézményünk európai, országos és regionális feladatokat vállaló egyetem, szellemi, kulturális, szolgáltatási, valamint információs centrum, szerves része Egernek, a megyei és regionális központ szerepét betöltő kulturális és idegenforgalmi jelentőségű barokk városnak.


A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar célja a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása a bölcsész és a művészetközvetítés területein az alapképzéstől a mesterképzésen át a doktori programokig. Arra törekszünk, hogy hallgatóink tanulmányaik befejezését követően biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek. Kínálatunkban megjelenik több európai felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.


A pedagógusképzés több évtizedes hagyományára alapozva és a nemzetstratégiai célokat figyelembe véve továbbra is a tanárképzés maradt karunk fő profilja. Szándékunk továbbá, hogy – kiváló humánerőforrásunkra és infrastruktúránkra támaszkodva – régiónk meghatározó tudásközpontjává váljunk oktatómunkánk, tudományos kutatócsoportjaink, valamint a Történelemtudományi Doktori iskola révén.
Szakmai és szervezeti működésünk minőségének értékelését és folyamatos javítását saját minőségbiztosítási rendszerünk segítségével végezzük. Elkötelezettek vagyunk az intézményi autonómia működése mellett. Biztosítjuk hallgatóink tanulmányi szabadságát, jogaik érvényesülését. Oktatóinknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot, dolgozóinknak életpályát felölelő, stabil, megújulásra ösztönző, családbarát munkahelyet teremtünk. Közös céljainkért hallgatóinkkal és dolgozóinkkal közös felelősséget viselünk.


Küldetésünket hazai és európai partnereinkkel együttműködve, jó hírnevünkre és hallgatókat vonzó adottságainkra is építve valósítjuk meg. A tudományos és kulturális kisugárzás hatékonyságát bővülő kooperációval és integrációval kívánjuk növelni a város, a régió és az Európai Unió felé, gyarapítva a magyar és az egyetemes kultúra értékeit.
Terveink megvalósítását, céljaink elérését folyamatosan nyomon követjük, értékeljük azokat, végrehajtva a szükséges korrekciókat. 

 


< Vissza