Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

TDK eredmények a BMK-n

Utolsó módosítás: 2019. október 01.

Az EKE Bölcsészettudományi és Művészeti Karán a 2000-es évek eleje óta kilenc TDK-kör működik tanszéki, illetve intézeti keretek között (ld. alább). Ezek munkáját a tanszéki tanárelnökökből, valamint egy, a kari HÖK által delegált tagból álló, a Kari Tanács mellett működő TDK Bizottság fogja össze a kari elnök vezetésével.
A tudományos diákköri munka eredményességét jól mutatja, hogy 2003-tól folyamatosan tartó felívelés után az OTDK-mutatók a 2009-2013 közötti időszakban jó színvonalon stabilizálódtak. Ez elsősorban a művészeti területeken, az anglisztika-amerikanisztikában és a történelemtudományban rendszeresen elhozott díjaknak köszönhető.

 

OTDK eredmények - 2019

 

Művészeti és Művészettudományi Szekció
1. helyezés:
Eszes Fruzsina (elektronikus ábrázolás BA) – Góga Bernadett (elektronikus ábrázolás BA) – Kiss Timót Gergő (elektronikus ábrázolás BA)
Hajdu Dávid (elektronikus ábrázolás BA) – Jakab Kitti (elektronikus ábrázolás BA) – Molnár Nóra (elektronikus ábrázolás BA) – Szabó Gergő Martin (elektronikus ábrázolás BA)
Horváth Rita (képalkotás BA)
Mizsák Gergő (képi ábrázolás – festő BA)
Vajna Rákhel Anna (plasztikai ábrázolás BA)

2. helyezés:
Haskó Anikó (elektronikus ábrázolás BA)

3. helyezés:
Kakas Olívia (képi ábrázolás – festészet BA)
Határ Attila (képi ábrázolás – festészet BA)
Goschler Tamás Sándor (képi ábrázolás – festészet BA)

Különdíj:
Határ Attila (képi ábrázolás – festészet BA)

 

Humán Tudományi Szekció
2. helyezés:
Nagy Ágnes Nikolett (történelem MA)
Pap Péter (történelem MA)

Pszichológiai, Pedagógiai, Andragógia és Könyvtártudományi Szekció
Különdíj:
Gönczi Mónika (kulturális örökség tanulmányok MA)

Társadalomtudományi Szekció
Különdíj:
Csató Anita (magyartanár – etikatanár MA)

 

OTDK eredmények 2018

 

2017-ben elért eredmények

Humán Tudományi Szekció
1. helyezés
Mihályfi-Tóth Gábor Alex (történelem MA) Az Országos Mentőszolgálat tevékenysége az 1956-os forradalom és szabadságharc idején (témavezető: Dr. Rajner M. János, egyetemi tanár)
3. helyezés:
Boros Dalma (anglisztika BA) Feminist Manifesto – Influential Female Images in Twentieth-Century Fashion (témavezető: Dr. habil. Antal Éva, főiskolai tanár)

Művészeti és Művészettudományi Szekció
1. helyezés:
Hortobágyi Tamás (elektronikus ábrázolás BA) Gyűjtő (témavezető: Sipos Levente Zsigmond, adjunktus) – szekciótagozat: Animáció
Mitlasóczki János Gergő (mozgóképművész MA) – Pazsitka Ákos (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): „Önmagunk" – dokumentumfilm (témavezető: Dr. Tóth Tibor, főiskolai docens) – szekciótagozat: Média / Dokumentumfilm
Sós Ildikó (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) Állatmesék (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 5.
2. helyezés:
Heiszmann Bernadett (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) (Bölcsészettudományi Kar): Lélegzet (témavezető: Horváth Dániel, tanársegéd) – szekciótagozat: Képgrafika 1.
Kapi Anna (elektronikus ábrázolás BA)Foodnook (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.
Kis-Prumik Zoltán (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Elba, Dogma (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 1.
Kőrösi Klaudia (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (zíndinamika (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 4.
Nyilas Ágnes (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) Protézis (témavezető: Dr. Erős István, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Szobrászat 1.
Pazsitka Ákos (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): Lili is currently offline – kisjátékfilm (témavezető: Dr. Monory-Mész András, főiskolai docens) – szekciótagozat: Filmművészet
Rudic Mónika (tervezőgrafika MA) (Könyvtervezés (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 4.
Zángó Fruzsina (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Animációs film (témavezető: Dr. Tóth Tibor, főiskolai docens) – szekciótagozat: Animáció
3. helyezés:
Domokos Berta (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan): Merülés (témavezető: Dr. Erős István, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Festészet 2.
Sáfár Kitti (képi ábrázolás BA) TACTIO (témavezető: Mayer Éva, tanársegéd) – szekciótagozat: Festészet 3.
Különdíj:
Karkecz Gergő Imre (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Unbalance (témavezető: Borbás László, tanársegéd) – szekciótagozat: Filmművészet
Kovács Nikolett (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Epidermolysis/Epidermológia (témavezető: Kótai Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Képgrafika 1.
Matyikánics Ádám (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Yatsoo (témavezető: Sipos Levente Zsigmond, adjunktus) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 5.
Vajdics Tamás (tervezőgrafika MA) (Bölcsészettudományi Kar): Generatív tipográfia (témavezető: Dr. Süli-Zakar Szabolcs, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.

 

 2009-2013

  ITDK-án bemutatott
dolgozatok száma
OTDK-ra benevezett
dolgozatok száma
OTDK helyezettek száma
(zárójelben különdíjasok)
  2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013
Amerikanisztika Tanszék 2 5 2 - 2 1 - 1 1
Anglisztika Tanszék 12 7 12 10 2 3 1  2 (+1) 1
Ének-zene Tanszék - 2 1 - 2 1 -  1  1 (+1)
Filozófia Tanszék 4 4 2 4 1 - - -  -
Magyar Irodalomtudományi Tanszék 7 7 10 3 5 7 - -  -
Magyar Nyelvészeti Tanszék 4 10 2 1 7 2 - 2 -
Német Nyelv és Irodalom Tanszék 4 4  2  2  1  -  -
Történelemtudományi Intézet  11 6  16  9 6 8  - 2 (+1)  1 (+1)
Vizuális Művészeti Tanszék 109  62 104   28 43  35  4 (+1)  8 (+1) 10 (+4)
Összesen 152  107  151  57 69  59 5 (+1) 15 (+3)  13 (+6)

A műhelyek 2010 óta aktívan élnek a különböző pályázati keretek által nyújtott lehetőségekkel – nem csak az összfőiskolai projektek (TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.2) megvalósításában vesznek részt, hanem a tehetségműhelyek és a kar önállóan is sikeres pályázati tevékenységet folytatnak (NTP-OKA-I, NTP-OKA-XXII, NTP-TDK-13, NTP-TÚP-13). E projektek keretében tehetséggondozó kurzusokat, -programokat működtetnek, konferenciákat szerveznek, illetve rendszeresen pályázat keretében elnyerhető kutatói ösztöndíjjal segítik a tehetséges hallgatókat. 2010 óta ugyancsak hagyomány a félévenként tartott kari tudományos nap, ahol a diákkörök – általában az intézményi fordulók – legsikeresebb hallgatói mutatják be kutatási eredményeiket a kar érdeklődő diákjai számára. A BTK diákkörei a Kepes György Szakkollégium Művészeti és Kultúratudományi Tagozatával szoros együttműködésben szervezik a hallgatói tudományos munkához kapcsolódó rendezvényeiket.
A kar 2011-ben és 2013-ban az OTDK-k szervezéséből is messzemenően kivette a részét, hiszen először a Humán Tudományi, majd a Művészeti és Művészettudományi Szekciónak adott otthont. Részben a kimagasló színvonalú szervezői tevékenység elismeréseképpen a Humán Szekció két ügyvezetője kapott magas rangú elismerést az OTDT-től: 2011-ben dr. Kozári József főiskolai docens Jubileumi Emlékérmet, 2013-ban dr. habil. Reichmann Angelika Kiváló TDK Szervezői Díjat. Ugyancsak 2011-ben lett jubileumi emlékérmes sok évtizedes tehetséggondozó munkájának elismeréséül Lőrinczné dr. Thiel Katalin akkori oktatási rektorhelyettes, illetve a két szekció szervezésében is közreműködő rendkívül eredményes témavezetőket tüntettek ki Mestertanári Aranyéremmel (Dr. habil. Pap József, 2011, Dr. Erőss István, DLA, 2013) a karról.

 

 


< Vissza