Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari tudományos tevékenység

Utolsó módosítás: 2019. március 18.

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar egy doktori iskolát, négy intézetet és összesen három önálló tanszéket működtet. Az oktatók minősítettségi aránya kimagasló, a publikációs tevékenység mutatószámai pedig évről évre nőnek. A Kar tanszékei és intézetei igyekeznek minél több pályázati lehetőséget kihasználni a kar tudományos lehetőségeinek szélesítésére, gyakran vállalnak szerepet konferenciák szervezésében, és támogatják oktatóik részvételét a különböző oktatási és kutatási ösztöndíjban kül- és belföldön egyaránt. A Bölcsészettudományi és Művészeti Karon részben intézeten belül, részben intézetek és tanszékek együttműködésében több kutatócsoport is működik,

Az oktatás és kutatás hatékonyabbá tétele érdekében a BMK együttműködik a többi karral, és számos külső intézménnyel, szervezettel ápol jó kapcsolatot. A tanegységlistákat időről-időre ellenőrzik, és amennyiben szükséges, változtatnak rajta, igazodva a megváltozott körülményekhez, feltételekhez és igényekhez. Emellett új szakirányokat, továbbképzéseket alakítanak ki a hallgatók lehetőségeinek bővítésére.

Az OTDK-ra és OMDK-ra eddig továbbjutó hallgatók minden alkalommal szép eredményeket értek el, ezért továbbra is kiemelt fontosságú feladat a TDK kutatómunka ösztönzése, segítése. A hallgatói mobilitás népszerűsítése, a kiutazó és fogadott hallgatók támogatása remélhetőleg hozzájárul világlátásuk, gondolkodásmódjuk és a sikeres élethez szükséges készségeik fejlesztéséhez.


< Vissza