Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ESTERHAZYANUM TUDOMÁNYOS KUTATÓCSOPORT

Utolsó módosítás: 2018. január 08.

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport létrejöttét igazoló alapító okirat aláírására 2014. július 2-án került sor az Eszterházy Károly Főiskolán

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Érsekség által közösen létrehozott munkacsoportja, amelynek alapító okiratát 2014. július 2-án írták alá az egri Líceum kápolnájában.
A Kutatócsoport élvezi a mindenkori érsek, illetve rektor védnökségét. Feladatának tekinti gróf Eszterházy Károly szellemi és kulturális örökségének megóvását, az Es(z)terházy család történetével foglalkozó tudományos munkák elkészítését, az Egri Főegyházmegye történetének kutatását. A kutatócsoport célja a klasszikus tudományos műhelymunkán kívül szoros együttműködés kialakítása a hasonló profilú, de más tudományterületen dolgozó kutatókkal. További célok között szerepel a hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, a friss kutatási eredményeik közzététele, tanulmánykötetek, publikációk megjelentetése, a doktoranduszok és fiatal kutatók bekapcsolása a szakmai műhelyvitákba.
Az érsekség részéről dr. Horváth István, tudományos munkatárs (Főegyházmegyei Levéltár, Eger), Urbán Márta, levéltáros (Főegyházmegyei Levéltár, Eger) és Köves-Kárai Petra, művészettörténész (Egri Főegyházmegyei Múzeum) tagja a csoportnak, míg az EKE részéről Dr. Tengely Adrienn, főiskolai docens, Nagy Andor, doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs és Dinnyés Patrik, PhD-hallgató vesz részt a kutatócsoport munkájában. A csoport szakmai vezetői: Ft. Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, mesterkanonok és Dr. Gebei Sándor, az MTA doktora, az EKE Történelemtudományi Intézet professor emeritusa.
A kutatócsoport munkájáról bővebb tájékoztatás az alábbi oldalon olvasható:
esterhazyanum.uni-eger.hu


< Vissza