Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Kar rövid története

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 12.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2002-es megalakulásakor a Gazdaságtudományi-, a Médiainformatika-, és a Pszichológiai Intézeteket, továbbá három, intézetbe nem sorolt tanszéket – Kommunikáció, Közművelődési és Neveléstudományi – foglalt magában. A tanárképzés mesterszintre kerülésével egy új kar (a Tanárképzési- és Tudástechnológiai Kar) szerveződött; e változások miatt nagy létszámú szervezeti egységek kerültek át karunkról az új szervezetbe. Karunk az így lecsökkent személyi állománnyal igyekezett biztosítani saját tudományterületein (gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, média- és kommunikációs tudományok, politikatudományok) színvonalas és keresett képzéseket, továbbá igyekezett kiszolgálni a főiskolai átoktatási kéréseket, valamint a régió igényeihez is alkalmazkodó kutatási tevékenységet folytatott.

A Kar szervezetét illető változások a 2010-es években (a már említett „nagy szétválást" követően): a turizmus képzés szervezeti hátterének megteremtése új tanszékek létrehozásával; az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet karunkra helyezése, és a dékáni hivatal megszervezése volt.
A Kar oktatási portfóliója oktatási szintek, és szakmai irányultság tekintetében is széles: felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés egyaránt megtalálhatók; az üzleti, politikatudományi és kommunikációs jellegű szakok mellett karközi együttműködéssel megvalósuló képzés (gazdaságinformatikus), és tanárképző szakok is (ember és társadalom műveltségterületi tanár, közgazdásztanár) vannak karunkon. A karhoz 2016. január 1-jén csatlakozott a Szociálpedagógia Tanszék, amely újabb területtel bővítette a képzési portfóliót.
A Kar alapító dékánja Dr. Zám Éva, ő 2010-ig látta el a kar vezetésének feladatát; őt Dr. Szlávik János egyetemi tanár, az MTA doktora követte e tisztségben, 2010-13 között. Ezután egy éves időtartamra megbízott dékánként Dr. Kádek István vezette a kart; tőle 2014 nyarán Dr. habil. habil. Dávid Lóránt vette át a kar irányítását 2016 nyaráig. A 2016. július 1-jén bekövetkezett egyetemmé válás után Dr. Csáfor Hajnalka kapott megbízást a kar vezetésére. 2020. január 1-től a kar megbízott dékánja Dr. Tánczos Tamás.
2016. július 1-jén az egri Eszterházy Károly Főiskola és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola összeolvadt. Ezt követően az újonnan létrejött Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara már nem csak Egerben, de a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson is végzett oktatási és kutatási tevékenységet három intézet keretein belül: Gazdaságtudományi Intézet (Eger); Üzleti Tudományok Intézete (Gyöngyös); Társadalomtudományi Intézet (Eger).

2020. július 31-én a Gyöngyösi Károly Róbert Campus intézményünkből való kiválásával a Karon két intézet maradt egri telephelyen, a Gazdaságtudományi Intézet és a Társadalomtudományi Intézet.
A Kar napjainkban a korábbi értékek megőrzése mellett főként három irányban fejleszt: a képzések gyakorlat-orientált, duális jellegét igyekszik megvalósítani; a tanfolyamok és szakirányú továbbképzések széles választékát kívánja nyújtani az érdeklődőknek; továbbá erőteljes törekvés irányul a kutatási tevékenység célirányosabbá tételére, ehhez pályázati források bevonására. E célok követését a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése támasztja alá. 

Oktatási tevékenységünket az Egyetem Sárospataki Comenius Campusára is kiterjesztettük, ahol turizmus-vendéglátás felsőfokú szakképzést és szakirányú továbbképzéseket indítottunk a borászati ágazathoz és a gasztronómiához kapcsolódóan, és 2019-től már Jászberényben is lehet Szociálpedagógia mester szakon tanulmányokat folytatni.


< Vissza