Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2021. március 19.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.A Kari Tanács hatásköre

A Kari Tanács döntési jogkörében:
a) meghatározza a kari stratégiát,
b) jóváhagyja a kari munkaterveket,
c) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket,
d) dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról,
e) elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását,
f) meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit,
g) dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról,
h) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit,
i) dönt a szakfelelősök megbízásáról,
j) dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban), elveinek kialakításáról, megszervezéséről,
k) elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését,
l) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről.A Kari Tanács tagjai


Dr. Tánczos Tamás
E-mail: tanczos.tamas@uni-eszterhazy.hu

Dr. Dobó Mariann
E-mail: dobo.mariann@uni-eszterhazy.hu

Dr. Sárkány Péter
E-mail: sarkany.peter@uni-eszterhazy.hu

Dr. Bogárdi Tünde
E-mail: bogardi.tunde@uni-eszterhazy.hu

Domjánné dr. Nyizsalovszki Rita
E-mail: nyizsalovszki.rita@uni-eszterhazy.hu

Dr. Juhász István
E-mail: juhasz.istvan@uni-eszterhazy.hu

Nagy Zoltán
E-mail: nagy.zoltan2@uni-eszterhazy.hu

Farkas Attila
E-mail: farkas.attila@uni-eszterhazy.hu

Zaja Barbara (hallgatói képviselő)
E-mail: zaja.barbara@hok.uni-eszterhazy.hu

Koska Zsanett (hallgatói képviselő)

 

 


< Vissza