Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari kutatási egységek

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot 2004 januárjában, hogy ez eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai. Mivel az ország Európai Uniós csatlakozásával összhangban a régiófejlesztés kérdései egyre inkább fókuszba kerültek, célszerűnek láttuk, hogy alkalmazott kutatásainkat is ilyen módon integráljuk. Ezt igénylik és támogatják a térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó szervezetek is, az Önkormányzatok, a Kamarák és a Területfejlesztési Irodák.

A kutatócsoport létrehozása tovább erősíti az intézmény és a gazdaság szereplőinek kapcsolatát. Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztunk létre, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. Fontos és aktív partnereink között szerepel a Kereskedelmi és Iparkamara, a Területfejlesztési Hivatal, valamint a KSH regionális szervezetei.

Az intézmény egyetemmé válása évében 2016-ban a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával való összeolvadás után a kutatócsoporthoz újabb neves szakemberek csatlakoztak, és azóta a Kutatócsoportot együtt működtetjük. A Kutatócsoportot Prof. Dr. Szlávik János az Eszterházy Károly Egyetem professzor emeritusa vezeti.

A tevékenységi tématerületek egyebek mellett a következők:
 a régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén,
 regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében,
 regionális és kistérségi fenntarthatósági stratégiák kidolgozása,
 helyi akcióprogramok elindításának lehetőségeinek vizsgálata,
 a vállalatok társadalmi felelősségvállalása a régióban,
 technológiatranszfer folyamatok vizsgálata az EKE és a régió vállalatai/vállalkozásai között.

A térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó említett szervezetek részéről időről-időre igény mutatkozik a régiófejlesztéshez szükséges alkalmazott kutatások iránt. A Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport már hosszú évek óta végez ilyen irányú kutató és fejlesztő munkát. 2013-ban a kutatócsoport tagjai a Heves Megyei Önkormányzat felkérésére készítették el a megye területfejlesztési koncepcióját a 2014 és 2020 közötti időszakra. A kutatócsoport a 2016. naptári évre elnyerte a „Közösen a Jövő Munkahelyeiért" alapítvány „Helyi tőke, helyi tudás, helyi foglalkoztatás" kutatói pályázatát is. Ennek célja annak feltárása volt, hogy Heves megye mely településein milyen eredménnyel sikerült helyi forrásokból bővíteni a munkahelyek számát, valamint bemutatni azokat az eredményesnek bizonyult módszereket, amelyek érdemi foglalkoztatás-bővülést eredményeztek.

A kutatócsoport eredményesen működik együtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem több tanszékével és kutatócsoportjával. Az említett kutatási területeinket – lehetőségeinkhez mérten – új témákkal is szívesen kiegészítjük, amennyiben erre a régió intézményeitől, szervezeteitől és vállalkozásaitól igény mutatkozik.

A kutatócsoport munkatársai rendszeresen publikálnak együtt. Az elmúlt időszakban több kiemelkedő minőségű releváns, témába vágó publikáció is született a kutatócsoport tagjai részéről, köztük néhány igen magasan jegyzett Thomson Reuters Web of Science és SCOPUS által indexált közgazdasági folyóiratokban.


MTA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGA (MAB)


Közgazdaságtudományi Szakbizottság
Gazdaságfejlesztési kutatások Munkabizottság

2017-ben került sor az MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottság tisztújítására, melynek keretében az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Gazdaságtudományi Intézet és az Üzleti Tudományok Intézetének kollégáiból újjászerveződött a Gazdaságfejlesztési Kutatások Munkabizottság. A munkabizottság célja a GTK-n folyó kutatások összefogása, közös kutatási programok lebonyolítása és tudományos rendezvények szervezése.

A Közgazdaságtudományi Szakbizottság munkabizottságaként lehetőségünk nyílik az észak-magyarországi régió szakembereivel való együttműködésre, a kutatási eredmények megvitatására. A munkabizottság által szervezett tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeken az oktatók és kutatók a gyakorlati szakemberekkel is megoszthatják tapasztalataikat.

A munkabizottság kutatási tevékenységének fő területei:

  • a területfejlesztés lehetőségei, fenntarthatósági stratégiák
  • a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei
  • a gazdasági és társadalmi fejlettség mérése, a technológiai fejlődés hatásának és a K+F+I tevékenység sajátosságainak elemzése
  • a turizmus szerepe a területfejlesztésben (gasztronómia, borturizmus, egészségturizmus)
  • vállalatfinanszírozási lehetőségek, nonbusiness menedzsment, a kkv szektor finanszírozási alternatívái, projektmenedzsment

A munkabizottság elnöke: Dr. Csáfor Hajnalka, PhD, E-mail: csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu 
A munkabizottság titkára: Dr. Csugány Julianna, PhD, E-mail: csugany.julianna@uni-eszterhazy.hu 

Az MTA Miskolci Területi Bizottság honlapja: https://tab.mta.hu/ 


< Vissza