Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Humán Tőke Alapítvány

Utolsó módosítás: 2020. november 19.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Humán Tőke Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdet gazdaságtudományi területen tudományos kutatómunka támogatására. A pályázat kiemelt célja, hogy ösztönözze a hallgatók kutatási kedvét, segítse a kutatást végző hallgatók munkáját.

A felhívás teljes szövege elérhető ide kattintva: Letölthető dokumentum
Pályázati adatlap: Letölthető dokumentum

 

 

Az alapítvány adószáma az SZJA 1%-ok felajánlásához: 18571420–1–10


A kezdetek

A HUMÁN TŐKE ALAPÍTVÁNY az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, mint alapító kezdeményezésére 1993. szeptemberében jött létre; nyilvántartásba vételére 1993. szeptember 20-án került sor. Az alapító okirat az alapítvány céljait az alábbiakban jelölte meg:
1. A főiskolai hallgatók tudományos és szakmai törekvéseinek támogatása, főként a közgazdaságtan területén.
2. A Közgazdaságtani Tanszék személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez való hozzájárulás.
3. Külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok (tanfolyamok, ösztöndíjak, vendégelőadók, konferenciák, tanulmányutak) szervezése, támogatása.

Az Alapítvány induló vagyonát (50e Ft-ot) a Budapest Bank biztosította.


A 90-es években folytatott tevékenység fő irányai

A 90-es években az alapítvány fő tevékenységének a gazdaságismeret tanár szakos hallgatók külföldi tanulmányútjainak szervezését és anyagi támogatását tekintette. 1993 és 1998 között minden évben sor került külföldi tőzsdelátogatások szervezésére (ezeken a megfelelő tanulmányi eredményt felmutató, gazdaságismeret szakos hallgatók jelentős kedvezménnyel vehettek részt). E látogatások - abban az időben - számos, színvonalas, házi- és országos konferenciákon díjnyertes TDK dolgozat megszületéséhez adtak inspirációt. Az értéktőzsde látogatások a következők voltak:1993. Frankfurt; 1994. London; 1995. Párizs; 1996. Prága; 1997. Varsó; 1998. Genf. Az alapítvány anyagi támogatásával 1996-tól 2000-ig (összesen 5 alkalommal) a végzős gazdaságismeret szakosoknak emlékérmét adományoztunk (ezzel is inspirálva őket intézményünk és az alapítvány majdani támogatására). Összesen 158 darab érme került kiadásra.


Változások a 2000-es években

A 2000-es évek elejétől a tevékenység hangsúlyai megváltoztak. A közgazdasági jellegű képzés kiterjedésével (a tanárszak mellett gazdálkodási szakos közgazdász-képzés indult 1998-tól) nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes évfolyamokat érintő külföldi tanulmányutak szervezése a korábbi formában már nem valósítható meg. Így a tevékenység homlokterébe inkább a TDK-zó hallgatók támogatása, a belföldi, egy-egy speciálisabb célra irányuló, esetenként 15-20 hallgatót érintő tanulmányi látogatások szervezése és támogatása vált. A korábbiakhoz képest újabb elemként megjelent a fiatal kollégák (mindenekelőtt a PhD kutatásaikat végzők) tudományos tevékenységének támogatása, döntően a külföldi konferencia-utak részbeni (kiegészítő) támogatásával. Változás következett be az alapítvány forrás-szerző tevékenységében is: míg a 90-es években pályázati források képezték döntően a pénzügyi bevételi lehetőségeket, addig az elmúlt években az adó 1%-ok felajánlása (leképeződik ebben a pályázati források beszűkülésének ténye, továbbá az a változás, hogy valamikori hallgatóink, mint karrierjüket építő, esetenként már „befutott" emberek az adófelajánlás formájában támogatják régi iskolájukat, és néhányan az alapítvány számára tették meg felajánlásukat).


A tevékenység fő irányai jelenleg

A Humán Tőke Alapítvány tevékenysége az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete által gondozott üzleti képzések (emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, turizmus-vendéglátás), valamint közgazdásztanár szak hallgatóihoz és az intézet oktatóinak tudományos-oktatási tevékenységéhez kötődik. Fő bevételi forrását az adó 1%-ok felajánlása jelenti, melyből támogatja a hallgatók közösségépítő rendezvényeit, így a szakestek szervezését, a tanulmányi kirándulásokat, valamint a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzését is, hozzájárulva az üzemlátogatások, illetve gyakorlati szakemberek, neves szaktekintélyek meghívásának költségeihez. Az elkövetkezendő időszakban segíteni kívánjuk a közgazdásztanár szakon az oktatás magas színvonalát garantáló megoldások finanszírozását (vendégelőadók hívása; iskola-látogatások; pedagógiai kísérletekben való részvétel), valamint továbbra is kiemelt fontosságú a gyakorlati élettel való kapcsolattartást segítő akciók finanszírozása (tanulmányutak, vállalat-látogatások, gyakorlati szakemberek meghívása).


Támogatási lehetőség

Alapítványunk köszönettel fogadja a támogatásokat, felajánlásokat az alábbi számlaszámra:

Budapest Bank Egri Fiók: 10103513-06872729-00000005

Az alapítvány adószáma az SZJA 1%-ok felajánlásához: 18571420–1–10

Az alapítvány tevékenységéről, és forrás-felhasználásának számszerű kimutatásáról részletes információk kérhetők:

Dr. Csáfor Hajnalka, a kuratórium elnöke
E-mail: csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu 

Dr. Csugány Julianna, a kuratórium titkára
E-mail: csugany.julianna@uni-eszterhazy.hu

A kuratórium további tagjai:
Dr. Novotny Ádám
Dr. Tánczos Tamás
Farkas Attila


< Vissza