Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Mesterképzéseink

Utolsó módosítás: 2021. március 19.

 

Vezetés és szervezés MA

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható specializációjuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


Közgazdásztanár MA

A képzés célja olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a résztvevők közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, szaktudásának megalapozására, a gazdasági szakképzésben pedig a vállalkozási ismereteket közvetítő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására. Alkalmassá válnak továbbá pedagógiai kutatások végzésére, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Szociálpedagógia MA

A képzés célja olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!


< Vissza