Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alapképzéseink

Utolsó módosítás: 2021. január 14.


Emberi erőforrások BA

A képzés célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Gazdálkodási és menedzsment BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Turizmus-vendéglátás BA

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.


Szociálpedagógia BA

A szociálpedagógusok elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály problémáinak kezelésében, megoldásában segítenek, kapcsolatban állnak a gyerekek szüleivel, pedagógusaival is.

A hallgatók az alapozó képzés során szociális, pszichológiai, pedagógiai, igazgatási és jogi ismereteket szereznek, valamint társadalomismereti, egészségtudományi alapismeretekkel találkozhatnak. A szakmai törzsanyag az alapozó ismeretek során tanultakat bővíti, kiegészítve a szociális munka elméletével és gyakorlatával, munkaformáival, módszereivel. A szakon belül számos további specializációra van lehetőség. A speciális képzés tartalmai felölelik a romák, a drog, az erőszak, a fogyatékosság, a krónikus beteg gyermekek és az időskorúak problematikáját, valamint a tehetség témakörét.


Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!


< Vissza