Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Herbárium EGR

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Az Eszterházy Károly Egyetem Herbáriuma (EGR)
Eszterházy Károly Egyetem, Biológiai Intézet, Eger


Herbáriumunk az egyik legjelentősebb és legnagyobb növénygyűjtemény Közép-Európában. Hortobágyi Tibor alapította 1949-ben. A botanikai kutatások számára ma már mintegy 7456 virágos-, közel 8000 zuzmó- és 210. 000 mohapéldány áll rendelkezésre. Világviszonylatban is jelentős a több mint 500 példányt számláló típusanyagunk és számos exsiccata sorozatot is őrzünk. Több mint 60 külföldi herbáriummal bonyolítunk folyamatos kölcsön- és csereforgalmat. A herbáriumot a Kultúrális és Örökségvédelmi Hivatal 2007-ben (401/0055/004/2007 sz. Határozat alapján) védetté nyilvánította. A gyűjtemény egy 200 négyzetméteres, erre a célra kialakított helyiségben lett elhelyezve.


A mintegy 7500 virágos lapból eredetileg 1342 darabos a Vrabélyi Márton (1807-1877) féle gyűjtemény. Kimagasló értékű, esztétikus anyag és viszonylag jó állapotban megőrződött. A Vrabélyi által gyűjtött növényanyag egy része a gödöllői egyetemre került, erről viszont dokumentum nem született. A lapok másik része a korabeli csere útján hozzánk került növényag, melynek gyűjtői közt szerepel néhány nagynevű botanikus, mint: A. Kerner, L. Holuby, H. Engler és K. Limpricht. A Kárpátok és hazánk területéről tovább gazdagítja a gyűjteményt: Papp József, Pénzes Antal, Kárpáti Zoltán, Vida Gábor, Pócs Tamás, Gelencsér Ilona, Suba János, Károlyi Árpád, Boros Ádám és Margittai Antal herbáriumi lapjai.

Originális példányok a gyűjteményben: Veronica bachofenii Heuff. f. fissa Pócs Romániából (typus!), Hypochoeris uniflora Vill. var. zólyomiana Vida a Kelemen havasokból (typus!), Carex laggeri Wimmer sp. nov. Svájcból (lectotypus?).

A muzeális és tudománytörténeti értékű anyag az 1854-1962 között gyűjtött növényeket foglalja magába, ez külön van kezelve, az erre a célra készült mappákban. Nagyjából 210 hazai és külföldi botanikus neve fordul elő a címkéken.

A herbáriumi lapok közül számos restaurálásra szorul, pár esetben pedig helyrehozhatatlan a sérülés.

A frissebb gyűjtések révén, egy lassú, de folyamatos gyarapodás figyelhető meg a virágos növények esetében a hatvanas éveket követően is.

Ezek a herbáriumi lapok viszont külön helyen vannak tárolva és nem kerülnek beosztásra a régi anyagokkal.

A kriptogám herbárium nagy része tengerentúli anyag, ami elsősorban Pócs Tamás munkásságának köszönhető.

Az európai és a Kárpát-medencei gyűjtők közül: Boros Ádám, Fóriss Ferenc, Károlyi Árpád, Kiszelyné Vámosi Anna, Szatala Ödön, Vajda László.

Az elmúlt közel húsz év alatt pedig: Orbán Sándor, Pénzesné Kónya Erika, Kis Gabriella, Molnár Katalin és Sass-Gyarmati Andrea anyagai kerültek cédulázásra majd beosztásra, részben az MTA Bryológiai Kutatócsoport és számos OTKA projekt keretén belül gyűjtött anyagokkal.

Évente átlagosan ezer újabb mohapéldány kerül beosztásra, amit a nyári szakmai gyakorlat ideje alatt a főiskolások végeznek szigorú szakmai felügyelet mellett. A hallgatók részt vesznek a kriptogám herbárium adatbázisának az elkészítésében is.


Speciális gyűjteményeink

Különböző taxoncsoportok esetében – amelyeknek revizíóját végezzük – illetve egyes földrajzi területek és sajátos élőhelyek herbáriumi reprezentálása során a teljesség igényáre törekszünk, a mohák közül például a Calymperaceae család, a Colura, Aphanolejeunea, Cololejeunea, Lopholejeunea, Frullania nemzetségek és az epifill mohák esetében. A Kárpát-medencei vonatkozású a löszfalak kryptogán vegetációjának feltérképezése, melynek során az érintett országokra nézve új adatok kerültek elő. Az elmúlt évtizedben jelentős mennyiségű növényanyag gyűlt össze a Nyugati-Szigethegységből is. A Dél-Nyugat Dunántúl teljes flórájának feldolgozását dokumentálja Károlyi Árpád és Pócs Tamás gyűjteménye.


A gyűjtemény felhasználása a kutatásban és az oktatásban

Mohagyűjteményünk képezi a közvetlen alapját a tanszékünkön folyó rendszertani és növényföldrajzi kutatásoknak. Részt vettünk a Bryologia Africana, a Flora Neotropica és más nemzetközi projektekben a Calymperaceae, Daltoniaceae és a Cololejeuneoideae csoportok taxonómiai világrevizíójával. Vizsgáltuk az indiai óceáni szigetvilág flóragenezisét.

A mohák stratégia vizsgálatához és diverzitás vizsgálatához a herbáriumban őrzött anyagokat használjuk fel. Adatokat szolgáltatunk számos helyen folyó taxonómiai, növényföldrajzi és ökológiai kutatáshoz. Anyagainkat rendszeresen kölcsönzik a világ nagy herbáriumai és kutatóközpontjai évente három-négy kutató dolgozik nálunk. A gyűjtemény anyagára alapozva több speciálkollégiumot tartunk és részt veszünk az ELTE és SZIE doktorképzésében posztgraduális képzéssel. Posztgraduális képzésben vettünk részt az Erasmus program keretében a Helsinki Egyetemen és a venezuelai Andok Egyetemen, Méridában. A felsőoktatási tankönyvek bryológia fejezetei nálunk készültek. Több kül- és belföldi hallgató doktori tevékenységét irányítottuk és irányítjuk a mohák kutatásának köréből. Kapcsolatban vagyunk az ország botanikusaival: rendszertani monográfia elkészítése, NATURA 2000 Projekt, magvak életképességének a vizsgálata során évente két-három kutató végzi tanulmányait. Nyári szakmai gyakorlati helyként a hallgatók a munka mellett folyamatosan elmélyíthetik a megszerzett elméleti tudásukat.


A herbáriumban fellelhető exsiccatumok:

 • Bryophyta Africana Selecta. Ed. R. Ochyra and T. Pócs
 • Bryophyta Arctica exsiccata. Ed. W. C. Steere and Kjeld A. Holmen
 • Bryophyta Exsiccata Generis Plagiochilae. Ed. J. Heinrichs & H. Anton
 • Bryophyta Exsiccata. Z. Iwatsuki and M. Mizutani
 • Bryophyta Hawaiica Exsiccata. Ed. W. J.Hoe
 • Bryophyta Neotropica Exsiccata. Ed. S. R. Gradstein
 • Bryophyta Selecta Exsiccata. Ed. H. Inoue
 • Bryophyta Vogesiaca Exsiccata. Ed. J.-P. Frahm
 • Bryophytes of Asia. Ed. H. Deguchi & T. Yamaguchi
 • Bryophytes of Asia. Ed. Z. Iwatsuki & M.. Higuchi
 • Bryophytes of South China. Ed. B.J. Lin & L. Zhang
 • Bryophytorum Typorum Exsiccata. Ed. W. R. Buck.
 • Bryotheca Brasiliensis. Ed. E. Ule
 • Bryotheca Europaea. Ed. Rabenhorst, Winter
 • Bryotheca Gottingensis. Ed. I. Holz & J. Heinrichs.
 • Bryotheca Polonica. Ed. S. Lisowski Kraków, 1954
 • Camylopodes Centrali-Africanae. Ed. J.-P. Frahm
 • Camylopodes Peruvianae Exsiccatae. Ed. J.-P. Frahm
 • Cryptogamas exsiccatas. Ed. F. Petrak
 • Fontinalaceae Exsiccatae. Ed. B. Allen
 • Hepaticae et Musci URSS exsiccati. Ed. I. Abramov
 • Hepaticae et Musci URSS exsiccati. Ed. L. I. Savicz-Ljubitzkaja
 • Hepaticae Europeae Exsiccatae. Ed. V. Schiffner
 • Hepaticae Exsiccatae S. O. Lindbergii. Ed. S. Piipo
 • Hepaticae Japonicae Exsiccatae. Ed. S. Hattori
 • Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Ed. K. Jedrzejko, H.
 • Klama, A. Stebel, J. Arnowiec
 • Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Liverworts of Southern
 • Poland. Ed. K. Jedrzejko
 • Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Mosses of Southern
 • Poland. Ed. K. Jedrzejko
 • Herbier Bryologique. Ed. J. L. De Sloover
 • Iter Indicum 1839/94. Ed. V. Schiffner
 • Moss exsiccati. Ed. T. C. Frye
 • Musci Australasiae Exsiccati. Ed. H. Streimann
 • Musci et Hep. Novae Caledoniae Exsiccati. Ed. I. Thériot
 • Musci Frondosi Archipelagici Indici et Polynesiaci. Ed. M. Fleischer 12
 • Musci Frondosi Archipelagici Indici. Ed. M. Fleischer
 • Musci japonici Exsiccati. Ed. Z. Iwatsuki and A. Noguchi & S. Hattori
 • Musci Turkestanici. Ed. V. F. Brotherus
 • Societé d'Échange des Muscinées (S. E. M.)
 • Sphagotheca Boreali-Americana. Ed. R. E. Andrus and D. H. Vitt
 • Svenska Pacific Expeditionen 1917-17. Ed. Carlo Inga Skottsberg
 • Flora exsiccata Austro-Hungarica, a Museo universitatis Vindobonensis edita
 • Flora Hungarica exsiccata, a sectione botanica Musei Nationalis Hungarici edita
 • Lichenes Bükkenes Exsiccati. Ed. F. Fóriss
 • Lichenes Regni Hungarici Exsiccati. Ed. Ö. Szatala
 • Lichenes saxonici exsiccati. Ed. Schade, Stolle & Riehmer
 • Lichenes Selecti Exsiccati. Editi ab Instituto Botanico Academiae Scientiarum
 • Cechoslovacae, Pruhonice prope Pragam. Ed. A. Vêzda
 • Lichenotheca Rossica Exsiccata. Ed. P. Savicz
 • Plantae Exsiccatae Carpatorum. Ed. A. Margittai
 • Plantae Hungariae Exsiccatae. Ed. Á. Boros
 • Tiliae Exsiccatae Criticae Ed. J. Wagner

A herbáriumunkról eddig megjelent publikációk jegyzéke

 • Kis G. (2004): Non European Bryophyta types and list of exsiccata in the Eger Cryptogamic Herbarium (EGR). Folia Hist. nat. Mus. Matr. 28: 5–52.
 • Kis G., Pócs T., Szabó A. (2000): Az Eszterházy Károly Főiskola Növénygyűjteményei. A Magyar Tudomány Napja '99. Konferencia előadásainak összefoglalói. EKF Biológia és Környezettudományi Intézet. Eger, pp. 40-41.
 • Molnár K. (2004): Lichen types and list of exsiccata in the Eger Cryptogamic Herbarium (EGR). Folia Hist. Nat. Mus. Matr. 28: 53–55.
 • Nagy I. & Papp S. (1965): Az Egri Tanárképző Főiskola herbáriuma – Bot. Közlem. 52: 157–159.
 • Ochyra R. & Pócs T. (1992): Bryophyta Africana Selecta. Series I-IV. Number 101-200. (Schaedae of Exsiccata) Kraków, 4 x 7 pp.
 • Ochyra R. & Pócs T. (1993): Bryophyta Africana Selecta. A new exsicata from Africa. Fragm. Flor. Geobot. 37 (2): 379–388. Kraków.
 • Ochyra R. & Pócs T. (1993): Bryophyta Africana Selecta. Centuria II. Fragm. Flor. Geobot. 39 (1): 129–135. Kraków.
 • Ochyra R. & Pócs T. (1993): Bryophyta Africana Selecta. Series V–VIII. Number 1–100. (Schaedae of Exsiccata) Kraków, 4 x 7 pp.
 • Pócs T. (1976–1977): Type catalogue of the Bryophyte Herbarium of Ho Si Minh Teacher's College, Eger, Hungary. Folia Hist. nat. Mus. Matr. 4: 15–36.
 • Pócs T. (2000): Botanikai kutatások 50 esztendeje az Egri Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékén. Magyar Tudomány Napja '99. Konferencia előadásainak összefoglalói. EKF Biológia és Környezettudományi Intézet, Eger. pp. 34–36.
 • Pócs, T. (2005): Activities in tropical bryology at the Eszterházy College, Eger, Hungary (EGR) during 2004–2005. Bryol. Times 116: 6
 • Sass-Gyarmati A., Molnár K, Vojtkó A. and Dulai S. (2010): Bryophyte and lichen species collected by Antal Margittai found in the Herbarium of Eger (EGR). A Kárpátok növényzetének vizsgálata az elmúlt kétszáz évben. Proceedings, 220–226 p. Mukacevo-Beregovo, Ukraine.
 • Sass-Gyarmati A. & Vojtkó A. (2010): The Herbarium of the Botanical Department in Eszterházy Károly College (EGR). Acta Biologica Plantarum Agriensis. Tomus 1: 7-13.
 • Suba J. (1981): Emlékezés Vrabélyi Mártonra, Heves megye nagy flórakutatójára. Folia Hist. nat. Mus. Matr. 7: 11–14.
 • Vojtkó A. (1996): Vrabélyi Márton Bükk hegységi gyűjtései az egri Növénytani Tanszék herbáriuma alapján. – Bot. Közl. 83: 170.

< Vissza