Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari tanács

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

A Kari Tanács a Kar közvetlenül választott, legfőbb döntéshozó testülete, melynek normatív vagy eseti határozatait – a dékán véleményének meghallgatásával – csak a Szenátus semmisítheti meg.


A Kari Tanács hatásköre

A Kari Tanács döntési jogkörében:

- meghatározza a kari stratégiát
- jóváhagyja a kari munkaterveket
- a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket
- dönt az alapképzési szakokhoz kapcsolódó szakirányok indításáról
- elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés            tantárgyi programjait és azok módosítását
- meghatározza a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit
- dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról
- elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit
- dönt a szakfelelősök megbízásáról
- dönt a kari minőségbiztosítás struktúrájának (az intézményi minőségbiztosítási szervezeti felépítéssel összhangban),    elveinek kialakításáról, megszervezéséről
- elfogadja a Kar éves minőségügyi jelentését
- dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről és létesítéséről


A Kari Tanács tagjai:

Pénzesné Dr. Kónya Erika, a Kari Tanács elnöke

Dr. Juhász Tibor
Dr. Marschall Marianna
Dr. Utasi Zoltán
Dr. B. Tóth Szabolcs
Dr. Király Roland
Dr. Vojtkó András
Buday Gergely
Szalay Gábor
Simon Edina
Misik Tamás

Hallgatói képviselők:
Mácsik Dorottya
Nagy Rajmund

Állandó meghívottak:
Dr. Liptai Kálmán
Dr. Tóth Antal
Nagyné Bertalan Ágnes


< Vissza