Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari szervezeti egységek

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

A kar szolgáltató és egyéb funkciót ellátó szervezeti egységei


Dékáni Hivatal

A Hivatal a Kar központi adminisztratív szervezeti egysége. Munkáját hivatalvezető irányítja. A hivatalvezetői megbízás pályázat alapján több alkalommal meghosszabbítható.

A Hivatal feladata a hallgatói mobilitás segítése, a hallgatói tanulmányi kérelmek elbírálása, együttműködve a kari kreditátviteli és tanulmányi bizottságokkal. Feladata a Kar gazdasági ügyeinek, személyzeti- és munkaügyeinek kezelése. A Hivatal ezen tevékenységeinek felügyeletét a dékán látja el.

A titkárság feladata a hivatal ügyviteli tevékenységének végzése. A Kari iratkezelés lebonyolítása, a Kari Tanács és a tanács mellett működő bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztrációs előkészítése, szervezési feladatok ellátása, továbbá vezetői és testületi döntések adminisztratív előkészítése. A titkárság ezen tevékenységeinek irányítását - a dékán általános és szakmai felügyelete mellett - a hivatalvezető látja el.


Botanikus kert

A Botanikus Kert az egyetemen oktatási, kutatási és természetvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység.

A Botanikus Kert a hazai természetes flórát bemutató, valamint mérsékelt övi dendrológiai és évelő lágyszárú növényfajokból álló növénygyűjteményt tart fenn és fejleszt. A gyűjtemény szolgálja az oktatás minden szintjét, és a nagyközönség számára is látogatható. Kiemelt természetvédelmi feladata a veszélyeztetett, védett növények megőrzése, mesterséges elszaporítása, visszatelepítése. A veszélyeztetett növényfajok megőrzését elősegítő ökológiai, cönológiai, valamint alkalmazott kertészeti, növénynemesítési, és génmegőrzéssel kapcsolatos kutatásokat végez.

A Botanikus Kert a TTK dékánjának felügyelete mellett végzi tevékenységét, működéséért a Biológiai Intézet igazgatója felelős. A botanikus kert tevékenységének rendjét az intézetigazgató igazgatói utasításban határozza meg.

A botanikus kert helyi jelentőségű védett terület, melynek természetvédelmi szakmai felügyeletét a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.


Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony)

A Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központban (Varázstorony) látogatható a Csillagászati Múzeum, a Planetárium, a Varázsterem, a Camera Obscura (periszkóp) és a Panoráma Terasz, ahol előre meghirdetett időpontokban távcsöves bemutatókat szerveznek. Tanulói csoportoknak (előzetes bejelentkezéssel) rendhagyó biológia, fizika, földrajz és kémia órákat tartanak.

Varázsterem
A tudomány széleskörű megértését a "kézzel fogható", kipróbálva tanulás nagyban elősegíti. A Varázsterembe ellátogatók érdekes, saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg alapvető fizikai jelenségekkel. Tudományos "játékokat" játszhatnak. Számítógépen természeti jelenségek eredeti felvételeit, animációit futtathatják le. Lehetőség nyílik az interneten természettudományos csatornák, honlapok böngészésére is.
A teremben az interaktív kísérletezésen túl a látogatók régi kísérleti eszközökből, és a Bükk hegységből származó kőzetekből, ősmaradványokból álló kiállítást szemlélhetnek meg.

Hell Miksa Experimentárium (Rendhagyó órák terme)
Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán a kar tanárai diákcsoportoknak rendhagyó biológia, fizika, földrajz és kémia órákat tartanak, melyek szervesen kapcsolódnak a Varázstorony programjához, s az Egerbe érkező iskolás csoportok igényelhetik. Ezen kísérleti bemutatókkal, magas színvonalú szemléltetéssel ötvözött foglalkozásokat előre egyeztetett témákban és időpontokban tartják.

Csillagászati Múzeum
A Csillagásztorony - eredeti nevén a Specula - 1776-ban kezdte el működését. Az obszervatórium korának legjobb csillagászati műszereivel volt felszerelve. Ezeket Hell Miksa magyar születésű, bécsi császári, királyi udvari csillagász, az akkori idők legjobb bécsi és londoni távcsőkészítő mestereitől rendelte meg. Az eredeti műszerek kiállítása tekinthető meg a Csillagászati Múzeumban. (Csillagászattal kapcsolatos kiállítások a felsőbb emeleteken is találhatók.)
Csoportok részére múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tart a Csillagászati Múzeum.

Planetárium
Magyarország jelenleg harmadik működő planetáriuma. A 6 méter átmérőjű, félgömb alakú, közel 60 négyzetméteres vetítőfelületen az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmása jelenik meg. A csillagos eget, a Naprendszer bolygóit és azok mozgását bemutató programok nagy érdeklődést válthatnak ki, mert az iskolai fizika és földrajz tantervekben szereplő csillagászattal kapcsolatos tananyagokat látványosan és élményszerűen közvetítik. 

Camera Obscura (Sötétkamra, periszkóp)
Az 1776-ban készült, Hell Miksa által tervezett berendezés nem csak Magyarországon, hanem az egész világon ritkaságnak számít. Optikái segítségével a barokk Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő asztalra.

Panoráma Terasz
A fenti érdekességek mellett szép kilátásban lehet részük, ha kilépnek a torony teraszára. Madártávlatból csodálhatják meg a várost.< Vissza