Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hallgatói kitüntetettek, ösztöndíjak

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

Az UNKP 2019/2020-as tanév nyertes pályázatai


A TÁMOP pályázat keretében hallgatói díjak adományozására nyílik lehetőség.

A "Hallgató a hallgatókért" díj a TDK mentori tevékenységet folytató, kiemelkedő hallgatók számára kerül megalapításra. Évente egyszer ítéljük oda. A kitüntetett diákok kiválasztásában aktív szerepet szánunk azoknak a hallatóknak, akiket a mentorok munkájukkal segítettek. A díj odaítélése előtt a diákok értékelik a mentorokat és ennek megfelelően történik jelölés a díjra.

A "Hallgató a tudományért" díjat a tudományos munkában nyújtott kiemelkedő munkáért ítéljük oda. A jelölt hallgatónak igazolt TDK tevékenységgel kell rendelkeznie, és lehetőség szerint országos konferencián helyezést kell elérnie. A díjra a szaktanszékek tesznek javaslatot, melyben részletesen bemutatják a hallgató szakmai munkáját. A jelölteket a szakterület elismert kutatóinak ajánlásával kell rendelkeznie.

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2015-ben

 • 47/2015. (VI.29.) sz. határozata a Természettudományi Kar Hallgatói díjat Balla Tamás informatikatanár-pedagógiai értékelés és mérés MA szakos hallgatónak ítélte 2015-ben.
 • 46/2015. (VI.29.) sz. határozata a Természettudományi Kar Hallgatói díjat Radnai Zsófia biológia BSc szakos hallgatónak ítélte 2015-ben.
 • 29/2015. (VI.18.) sz. határozata a "Hallgató a Tudományért" - Almádi Csaba programtervező informatikus BSc szakos hallgatót támogatta a díjra történő felterjesztésre.
 • 28/2015. (VI.18.) sz. határozata támogatta Almádi Péter programtervező informatikus BSc szakos hallgatót a "Hallgató a hallgatóért" díjra történő felterjesztésére.

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2014-ben

 • 30/2014. (VI.19.) sz. határozata a Természettudományi Kar Hallgatói díjat Somoskői Soma 2. év. Geográfus MSc szakos hallgatónak ítélte.
 • 28/2014. (VI.19.) sz. határozata a "Hallgató a Tudományért" - Gregus Tamás 2. év. Informatikatanár - ped.mérés ért. MA szakos hallgatót támogatta a díjra történő felterjesztésre.
 • 27/2014. (VI.19.) sz. határozata a "Hallgató a Hallgatóért" - Páll Gréta 3. év. Matematika BSc szakos hallgatót támogatta a díjra történő felterjesztésre

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2013-ban

 • 29/2013. (VI. 25.) sz. határozata támogatta Csörgő Tamás (Matematika-Testnevelő-edző, III. évfolyam) hallgató "Hallgató a hallgatóért" díjra történő felterjesztését.
 • 30/2013. (VI. 25.) sz. határozata támogatta Tari Georgina (Földrajz- Történelem BSc végzett; Biológia részismeret, I. évfolyam) hallgató "Hallgató a tudományért" díjra történő felterjesztését.

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2012-ben

 • 10/2012. (VI. 14.) sz. határozata támogatta Láng Petra Fanni (Testnevelő-edző, III. évfolyam) hallgatót "Hallgató a hallgatóért"; és Borbély Péter Gábor (Biológia BSc szakos, III. évfolyam) hallgatót "Hallgató a tudományért" díjra történő felterjesztését.

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2011-ben

 • 14/2011. (V.30.) sz. határozata Hallgatói díjak adományozásáról a TÁMOP4.4.1 pályázat keretében a Hallgató a hallgatóért díjra Troll Ede Mátyást matematika MA II. évfolyamos hallgatót, a Hallgató a tudományért díjra Zelei Zoltánt földrajz BSc diplomás, Hulladékgazdálkodási technológus fsz 1. évfolyamos hallgatót javasolja

Kari Tanács Határozatai a Hallgatói díjakról 2010-ben

 • 26/2010. (VI.17.) sz. határozata Hallgatói díjak adományozásáról a TÁMOP4.4.1 pályázat keretében a Hallgató a hallgatóért díjra Troll Ede Mátyást matematika MA I. évfolyamos hallgatót, a Hallgató a tudományért díjra Szabó Rácz Petrát testnevelés MA I. évfolyamos hallgatót javasolja

"Kiváló magyar mesterszakos hallgatók" az EKF Földrajz Tanszékén

2013. április 4-én (csütörtök) jelent meg a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján az a lista, melyen a "Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program" című kiemelt projekt keretében meghirdetett Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat nyertesei szerepelnek.

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karáról két Geográfus MSc szakos hallgatói is elnyerte a bizottság támogatását: Fejes Richárd Zsolt és Somoskői Soma.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) - Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Fejes Richárd Zsolt "A helyi erőforrásokon alapuló önellátásra való törekvés a LEADER programban" című kutatásában a magyarországi és skóciai LEADER helyi akciócsoportok tevékenységének vizsgálatával tárja fel a vidéki térségek felzárkóztatását elősegítő új eredményeket, melyek a későbbiekben hozzájárulnak az elmaradott, komoly demográfiai és gazdasági kihívásokkal küzdő vidéki térségek élhetőbbé tételéhez. A helyi erőforrások fenntartható hasznosítása és az önfenntartó képesség erősítése alapvető feltétele a perifériára szorult, rurális térségek fejlődésének. (Témavezetője: Ruszkai Csaba)

Somoskői Soma "Megújuló energia alapú projektek gazdaságföldrajzi vizsgálata Magyarországon a területi differenciák tükrében" című kutatásában a 2007-2013-as időszakra eső Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül támogatásra ítélt projektek gazdasági hatásait vizsgálja, melynek eredményei rávilágítanak a fejlesztések területi különbségeire, a jól és rosszul működő példákra, a kiemelkedő projektekre, valamint a beruházások környezeti-, társadalmi-, gazdasági-, természeti feltételeire és azok hatásaira is. A tanulmány elkészítése során tematikus térképek szerkesztésére is sor kerül. (Témavezetője: Dr. Patkós Csaba)

"A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú "Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program" című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."


< Vissza