Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Küldetésnyilatkozat

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Küldetésünk

Az egri felsőoktatás több mint 250 éves hagyományaiból kiindulva kinyilatkoztatjuk karunk küldetését, melyben megjelenítjük kari szakmai tevékenységünk és intézményes működésünk kulcsfontosságú területeit.Az egri felsőoktatás évszázados hagyományaira és kulturális örökségére alapozva minőségi oktatást folytatunk. Karunk, nagy múltú városunk és egyetemünk értékeiből kiindulva, demokratikusan és átláthatóan működik. A változó társadalmi, gazdasági elvárásokat figyelembe véve szervezzük és fejlesztjük oktatási és kutatási programjainkat, különös tekintettel az észak-magyarországi régió igényeire. A rugalmas, gazdag és átlátható tanulási utakhoz igazodó képzési kínálatunk a klasszikus természet- és sporttudományos oktatás mellett leginkább a felnőttoktatás és a pedagógus-továbbképzések révén az egész észak-magyarországi régióban biztosítja az élethosszig tartó tanulást (E-learning, távoktatás, open university). A tanárképzés hagyományosan erős profilját fenntartva, partnereinkkel összhangban kínáljuk a tanulás rugalmas lehetőségeit a szakképzésben alap- és mesterszinten, valamint a szakirányú továbbképzésben egyaránt. A tanárképzés révén a partnerintézményekkel közösen az erős szellemi műhelyek diszciplináris mesterképzésének is teret kívánunk biztosítani.

Természet- és sporttudományi képzési és tudományos kutatási tevékenységünk által a magyar és az egyetemes kultúra értékeit egyaránt gyarapítjuk. Oktatási és kutatási tevékenységünket minőségi alapokon, az európai értékek mentén, a fenntarthatóságot szem előtt tartva, a regionális innováció érdekében végezzük. Színvonalas tudományos munkánk révén olyan tudományos és szellemi műhelyt kívánunk teremteni, amely Európa oktatási és kutatási térképén is megjelenik.

Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot. Magas szintű infrastrukturális feltételek mellett a hallgatók számára is lehetőséget teremtünk gyakorlati és kutatói készségeik fejlesztésére az alap- és alkalmazott természettudományi kutatásokban való részvételük által. Hallgatóink és oktatóink számára kulturált, otthonos tanulási- és munkakörnyezetet biztosítunk, kiemelkedő sportolási és magas szintű infrastrukturális szolgáltatásokat (kollégium, étkezés, internet stb.) nyújtunk. Oktatóink messzemenően támogatják a hallgatóközpontú kari működést, ahol a tömegoktatással szemben az egyéni képességeknek megfelelő differenciált oktatás, a szakmai ambíciók, a tudományos érdeklődés ösztönzése és kibontakoztatása az elsődleges feladat. Emellett természetesen a hallgatók tanulási, életszervezési problémái is mindig meghallgatásra találnak, a hallgatók bármikor felkereshetik az oktatókat a tanszékeken, ahol a tanórákon kívül is tanácsokat, segítséget kaphatnak.


A természettudomány és a sporttudomány szépségeit és értékeit kívánjuk közvetíteni az oktatáson túl az egész régióban végzett klasszikus ismeretterjesztés révén is. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az általános emberi és pedagógiai értékek felmutatására. Célunk, hogy a Kar régiónk meghatározó tudásközpontjává váljon a kutatás, fejlesztés és innováció terén. Folyamatosan törekszünk a felmerülő tudományos problémák megoldására. Úgy alakítjuk ki képzési kínálatunkat és szerkezetünket, hogy a természet- és sporttudomány valamennyi területét lefedjük, és a középiskolától kezdve minden korosztály számára biztosítsunk újabb és újabb képzési lehetőségeket (formákat), egyéni tanulási utakat.

Képzési programjaink összeállításakor központi fontosságúnak tartjuk, hogy végzett hallgatóink a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően biztos szakmai és személyes kompetenciák birtokában kilépve hozzájáruljanak a régió társadalmi, gazdasági és kulturális innovációjához. Emellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a szolgáltatások felfuttatásának is. Szakmai nyelvoktatási programunk nagymértékben támogatja a nemzetközi képzésekbe, kutatásokba való bekapcsolódást. Általános testnevelési programunk segíti a kar hallgatóinak testi-, lelki-, egészségi fejlődését, munkaképességének megalapozását, fejlesztését.

Meggyőződésünk, hogy az átalakuló európai oktatási térségben az új kihívásokra csak azok az intézmények képesek sikerrel válaszolni, amelyek pontosan ismerik a világot, ahol élnek, és pontosan tudják, hogy hol tartanak belső fejlődésükben. Ennek megfelelően Karunk fejlődésének kulcselemei a magas szintű oktatás, a színvonalas, néhány területen egészen kiemelkedő innovatív kutatás, valamint a szoros kapcsolat a gazdasággal és a civil szférával.
Küldetésünket hazai és külföldi partnereinkkel együttműködve valósítjuk meg, mely stabil kereteket biztosít a hallgatói és oktatói mobilitáshoz.

Hagyomány és korszerűség, kiszámíthatóság és biztonság, értékőrzés és progresszió, életminőség és intellektus. Ezek a garanciái küldetésünk megvalósításának.

 


< Vissza