Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi stratégia

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Az EKE Természettudományi Karának nemzetközi stratégiája

A természettudományok oktatásának és kutatásának hazai és nemzetközi felértékelődése, valamint tudományterületeinek nemzetközi relevanciája miatt a Természettudományi Kar küldetésének tekinti, hogy oktatási-kutatási együttműködéseket építésen ki külföldi intézményekkel. Határozott célunk, hogy hangsúlyosabban jelenjünk meg Európa oktatási-kutatási térképén, eredményeink nemzetközi szinten is ismertté és elismertté váljanak. Ehhez már jelenleg is biztató kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, nemzetközi kapcsolataink az elmúlt években dinamikusan bővültek. Főiskolánknak közel 100 Erasmus kapcsolata van, közülük mintegy 25 mondható TTK specifikusnak (az alábbi országok felsőoktatási intézményeivel állunk ilyen jellegű viszonyban: Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Horvátország, Litvánia, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Törökország). Partnerintézményeink köre folyamatosan bővül, törekszünk arra, hogy hallgatóink minél több ország oktatási intézményeiből választhassák ki azt, ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék, illetve, mint fogadóintézmény is szeretnénk pozíciónkat megerősíteni. Az intézményesített kapcsolatokon túl természetesen számos egyéni külföldi kutatói kapcsolat is segíti a nemzetközi kutatási trendek figyelését és az értékrendekhez való igazodást.

Fontos a személyes szakmai kapcsolatok, bizottsági tagságok, szerkesztői bizottsági, szakértői bizottsági tagságok tiszteletben tartása és megfelelő szakmai kompetenciával való kezelése. Előtérbe helyezzük nemzetközi tanácskozások, konferenciák szervezését. A Dékáni hivatal kiemelten támogatja a külföldi előadók meghívását és a külföldi partnerekkel közös pályázati aktivitást.

Tervezzük az idegen nyelvű képzéseink bővítését további alap- illetve mesterképzések, osztatlan tanárképzések, szakirányú továbbképzések és felsőoktatási szakképzések akkreditáltatásával, valamint hazai és külföldi intézményekkel közös képzések indításával. Pályázati (TÁMOP) finanszírozással több szakhoz is készültek angol nyelvű tananyagok: matematika, informatika, geográfus, gyógynövényismereti szakreferens.

A Kar prioritásai közé tartozik a nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon való publikálás ösztönzése, valamint a saját folyóirataink (Annales Mathematicae et Informaticae, Acta Biologica Plantarum Agriensis) magas szinten való gondozása.


< Vissza