Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felhívás

Utolsó módosítás: 2021. február 04.

Az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő Közgazdaságtudományi TDK műhely a Nemzeti Tehetség Program keretében gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok magasabb szintű tudományos kutatására ONLINE felkészítő kurzust szervez.

A programba várunk minden olyan egyetemi hallgatót, aki érdeklődik a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok magasabb szintű tudományos kutatása iránt, megalapozva ezzel egy önálló kutatási terület mélyebb feltárását.
A kurzus időbeli ütemezése

Időpont

Időtartam

Előadó

Téma

2021. február 16. (kedd)
13.40 – 17.20                                                                                         
 4 óra                              Dr. Novotny Ádám                                                                         

 Témaválasztás, a kutatás stratégiája és felépítése. A szakirodalom elemzése, elméleti keretrendszer megalkotása és kutatási módszer választása.

 

2021. február 23. (kedd)
13.40 – 17.20
4 óra  Dr. Csugány Julianna 

 Primer adatgyűjtés és adatelemzési technikák statisztikai szoftverek segítségével

 

2021. március 02. (kedd)
13.40 – 17.20
4 óra  Dr. Gyurkó Ádám 

 Szekunder adatgyűjtés és a területi elemzések módszertana

 

2021. március 09. (kedd)
13.40 – 17.20
4 óra  Dr. Gyurkó Ádám 

 A kutatás szakszerű leírása.
A kutatási módszerek összehangolása, az eredmények összegzése, illusztrálása.

 

2021. március 16. (kedd)
13.40 – 17.20
4 óra  Dr. Gyurkó Ádám 

 A tudományos írásművek tartalmi és formai követelményei, a kutatási eredmények prezentálásának sajátosságai.

 

 Az online kurzus TEAMS csoport neve: TDK felkészítő kurzus, linkje: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f1732a4279641689ece27608867573d%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3211c31-5a8a-4c40-b055-1f27842e300b&tenantId=7a75db96-b75c-4b84-9fee-af761ad9df82


Kérjük ne indítson új értekezletet, hanem csatlakozzon az értekezlethez! Bármilyen kérdésük van, keressenek:
Matiscsákné dr. Lizák Marianna, TDK felelős
matiscsakne.marianna@uni-eszterhazy.hu


A konferencia a Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása,
NTP-HHTDK-20-0065 azonosítószámú „A TDK keretei között folyó tudományos kutatómunka népszerűsítése az EKE GTK-n" című pályázat támogatásával valósul meg.

 


< Vissza