Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Távoktatás az Eszterházy Károly Egyetemen

Utolsó módosítás: 2020. március 18.

A korábban közzétett Rektori-Kancellári utasítás szerint 2020. március 23-tól valamennyi tagozaton a távoktatás módszereivel folytatódik az oktatás intézményünkben.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Hallgatókat:
1. Oktatóink a tavaszi félévre meghirdetett kurzusok leírásaiban határozzák meg a következő hetek oktatásának és a követelmények teljesítésének módját és a frissített kurzusleírást közéteszik hallgatóink számára.
2. A hallgatók az érintett kurzus konzultációját megelőző munkanapig Neptun üzenetben tájékoztatást kapnak az adott kurzuson való online részvétel lehetőségéről és annak részleteiről.
3. A távoktatás során az oktató a kurzus órarendi idejének teljes hosszában valós idejű konzultációs lehetőséget nyújt a hallgatók számára.
4. A hallgatók online jelenléte csak az órák órarendi idejében várható el.
5. Amennyiben egy kurzus a távoktatás módszereivel nem teljesíthető, az oktató március 23-ig Neptun üzenetben értesíti a kurzus hallgatóit a kurzus teljesítésének elhalasztásáról vagy a kurzus hivatalból való törléséről.
6. Ha a hallgatónak a megváltozott körülmények között nincs módja valamely tanegység teljesítésére a tavaszi félév során, március 31-ig kérheti annak törlését a Neptunban megtalálható kérvény benyújtásával.
7. Intézményünk az oktatás távoktatás formában történő megvalósításához elsősorban a Moodle keretrendszer használatát támogatja. Ennek használatáról a hallgatóink a https://elearning.uni-eszterhazy.hu/ oldal főmenü, a Moodle használói segédlet a hallgatók számára c. menüpontban találnak részletes leírást.
8. A tanítási és egyéb szakmai gyakorlaton lévő hallgatók számára a követelmények teljesítéséről a következő napokban részletes tájékoztatást küldünk.
9. A fenntartó minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívüli helyzetre való tekintettel az állami ösztöndíjas képzés feltételeinek (megszerzendő kreditek száma, tanulmányi átlag) módosítása várható.
10. A félév folyamán a hallgatói ügyintézés mellett az oktatókkal való kapcsolattartás is csak elektronikus úton történhet. Oktatóink elérhetőségeit a kurzusleírások tartalmazzák, de a főállású oktatóink email-címe az Egyetem weboldalán található telefonkönyvben is megtalálható.
11. Könyvtári szolgáltatásunk online módon továbbra is a hallgatóink rendelkezésére áll.
12. A tavaszi félév befejezését az oktatási naptár jelenlegi ütemezése szerint tervezzük, de a járvány helyzetétől függően ez változhat.
A fentiek megvalósítása nagy erőfeszítést igényel mindannyiunktól. Egészségük megőrzése mellett a tavaszi félévi követelmények sikeres teljesítését kívánjuk Hallgatóinknak!
Eger, 2020. március 18.

Dr. Csáfor Hajnalka sk.
rektorhelyettesi jogkörben eljáró dékán 

Kalóné Szűcs Erzsébet sk.
oktatási igazgató


< Vissza