Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A kar története

Utolsó módosítás: 2019. október 15.

Az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar története azonos a Gyöngyösi Károly Róbert Campus történetével.


A karnak is helyet adó Gyöngyösi Károly Róbert Campus

A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás gondolata a városban már 1871-ben felvetődött, amikor is a Városi Gazdasági Egyesület vezetői szőlész-borász egyetem létesítését kezdeményezték. Ez a kormányzati körök támogatásának hiányában nem valósulhatott meg. 1900-ban vincellér iskolát szerveztek, ami csak néhány évig működött, 1920-ban Felső Mezőgazdasági Iskolát hoztak létre, amely a 30-as évek végétől Gyöngyösi Római Katolikus Mezőgazdasági Középiskola néven működött tovább.

Az iskola elnevezése, jogállása és profilja többször változott: 1949-ben mezőgazdasági gimnáziummá, 1953-ban mezőgazdasági technikummá szervezték át, majd 1968-tól mezőgazdasági szakközépiskolaként működött. A felsőfokú szakemberképzés 1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban - a kar jogelődjében - a szőlész-borász felsőfokú szaktechnikus képzéssel kezdődött. A felsőfokú technikum megszüntetése után az intézmény 1972-től 1976-ig a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Karaként működött tovább és szőlész-borász, zöldségtermesztő, továbbá növénytermesztő szakokon kertész üzemmérnököket, illetve növénytermesztő üzemmérnököket képzett. Az intézmény 1976-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szervezetébe került Mezőgazdasági Főiskolai Kar néven. Az átszervezés profilváltással is járt: a szőlész-borász, zöldségtermesztési és növénytermesztési szakos képzés fokozatosan megszűnt és az 1976/77-es tanévben megkezdődött az oktatás üzemszervezési szakon, növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti szakirányokon. 1987-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart hoztak létre, amelynek keretében a gyöngyösi főiskolai kar átalakult Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézetté, a korábbi üzemszervező szakemberképzést pedig felváltotta a vállalatgazdasági irányultságú oktatás. Ez a közgazdasági jellegű tárgyak javára történő súlypont-áthelyezést jelentett.

1989-ben, Magyarországon elsőként, az intézetben engedélyezték a mai távoktatás elődjeként kísérleti levelező képzésbeindítását gazdasági mérnöki szakon. A mezőgazdasági mérnöki szakon az 1991/92-es tanévtől agrár mérnökképzés kezdődött, többek között állattenyésztési, kertészeti és növénytermesztési szakirányokon, amelyek később állattenyésztő menedzser, mezőgazdasági menedzser, környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési, vadgazda és erdészeti szakirányokkal bővültek. Az intézmény 1993. január 1-jén ismét kari státuszt kapott, és 1999. december 31-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karaként működött.A Szent István Egyetem 2000. január 1-jével történt megalakulása során, a Kormány határozata értelmében az intézmény elnevezése a képzési és kutatási tevékenység tartalmát jobban kifejező Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Karra változott. Az intézmény fejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva emelte képzési színvonalát, bővítette képzési palettáját, ezzel együtt továbbfejlesztette személyi állományát és infrastruktúráját. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. módosítására kiadott 2003. évi XXXVIII. törvénnyel az Országgyűlés létrehozta a Károly Róbert Főiskolát gyöngyösi székhellyel. A 108/2003. (VII. 22.) Kormányrendelet, amely a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Kormányrendelet módosítását tartalmazza, a Károly Róbert Főiskolán Gazdálkodási Főiskolai Kar és a Mezőgazdasági Főiskolai Kar működését 2004. január 1-jétől engedélyezte. 2006. július 1-jével a Mezőgazdasági Főiskolai Kar elnevezése Agrár és Vidékfejlesztési Karra, a Gazdálkodási Főiskolai Kar elnevezése Gazdálkodási Karra változott. 2007. január 1-jétől a főiskola szervezetében folytatja tovább munkáját az Erdőtelki Arborétum. 

A főiskola a HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0095/1.0 „Minőség- és környezetközpontú integrált menedzsment rendszer kifejlesztése, bevezetése és tanúsíttatása az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN 14001:2005 szabványok szerint, és az E-learning keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatások” projekt keretében alakította ki integrált irányítási rendszerét, amely 2007-ben a Magyar Szabványügyi Testület nemzetközileg elismert tanúsításának megszerzésével zárult. Az integrált irányítási rendszert a felsőoktatásra agrár és gazdaságtudományok képzési területen, beleértve az alap- és mesterképzést, a szakirányú továbbképzést és a felsőfokú szakképzést; az idegen nyelvi képzésre és vizsgáztatásra; valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre terjesztette ki és alkalmazza.

2007. november 8-án került átadásra a főiskola felújított és kibővített főépülete. A Károly Róbert Főiskola a 2005. évtől kezdődően három éves időtartamban a kezelésében lévő teljes oktatási épületegyüttes bővítését és felújítását valósította meg. A beruházás három területe a központi épület rekonstrukcióját és bővítését, a könyvtár bővítését és felújítását valamint az aula és a kapcsolódó területetek korszerűsítését, és a régi kollégiumi épület tanszéki munkahelyekké történő átalakítását foglalta magába.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 115.§ (19) bekezdése értelmében 2016. július 1. napján az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola összeolvadásával megalakult az Eszterházy Károly Egyetem, amelyhez csatlakozott a SZIE jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara. Az agrárképzés az Eszterházy Károly Egyetemen az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon folytatódik tovább.A kar által gondozott szakok a 2019/2020. tanévben


Alapképzési szakok (BSc):

- Kertészmérnöki
- Környezetgazdálkodási agrármérnöki (már nem választható képzés)
- Mezőgazdasági mérnöki
- Szőlész-borász mérnöki
- Vadgazda mérnöki
- Vidékfejlesztési agrármérnöki

Felsőoktatási szakképzési szakok:
- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (már nem választható képzés)
- Kertészmérnök
- Környezetgazdálkodási agrármérnök (már nem választható képzés)
- Mezőgazdasági mérnök
- Szőlész-borász mérnök

Mesterképzési szak (MSc):
- Vidékfejlesztési agrármérnöki


< Vissza