Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tények, adatok

Utolsó módosítás: 2020. január 21.

A kar neve: Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar

A kar tevékenysége által érintett tudományterületek:
- agrártudományok
- biológiai tudományok
- kémiai tudományok
- műszaki tudományok
- gazdaságtudomány

A dékán neve: Dr. Fodor László
A dékánhelyettes neve: Dr. Láposi Réka
A Dékáni Hivatal vezetője: Horváth Tímea


A kar oktatási szervezeti egységei:
-  Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet (gyöngyösi székhely)
- Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet (gyöngyösi székhely)
- Szőlészeti-Borászati Önálló Tanszék (egri székhely)
- Gyakorlati Oktatási Csoport (gyöngyösi székhely)

A Kar organogramja

Képzési terület: agrár

Felsőoktatási szakképzési szakok:
- Gyógy- és fűszernövények
- Mezőgazdasági
- Szőlész-borász

Alapképzési (BSc) szakok:
- Kertészmérnöki
- Mezőgazdasági mérnöki
- Szőlész-borász mérnöki
- Vadgazda mérnöki
- Vidékfejlesztési agrármérnöki

Mesterképzési szak:
- Vidékfejlesztési agrármérnöki

Szakirányú továbbképzési szakok:
- Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó
- Szőlő- és borgazdasági szakmérnök
- Vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
- Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

Oktatói létszám a Karon: 27 fő
- ebből főállású oktatók létszáma: 24 fő
- részmunkaidős oktatók létszáma: 3 fő
Minősített oktatók létszáma és aránya: 22 fő (81% )

Hallgatói létszám:
2017/2018 tanév I. félév: 370 fő
2017/2018 tanév II. félév: 299 fő
2018/2019 tanév I. félév: 335 fő
2018/2019 tanév II. félév: 286 fő


< Vissza