Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gyakorlati Oktatási Csoport

Utolsó módosítás: 2019. október 16.

  
   
 

   

A Gyakorlati Oktatási Csoport feladata a szakmai gyakorlatok (üzemi gyakorlat, gazdasági gyakorlat, nyári gyakorlat, intézményen kívüli összefüggő gyakorlat) szervezése és irányítása az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar által gondozott szakokon. A csoport munkatársai állandó szakmai kapcsolatban vannak a tangazdaság és a kutatóintézetek termelésirányítóival, szakmai kapcsolatokat alakítanak ki és ápolnak a külső gyakorlati helyekkel. Kidolgozzák a gyakorlatok tematikáját, megszervezik annak végrehajtását, a gyakorlatok alatt szakmai felügyeletet gyakorolnak, nyilvántartják, ellenőrzik és értékelik a gyakorlatok teljesítését.

Adminisztrációs segítséget nyújtanak a hallgatóknak az összefüggő szakmai gyakorlat szervezésében (szerződéskötés, munkaterv kidolgozás), a gyakorlat letöltése alatt folyamatos kapcsolatban vannak a külső gyakorlatvezetőkkel, figyelemmel kísérik a hallgatók munkáját. Duális képzés esetén szakmai kapcsolatot ápolnak a duális partner vállalattal/gazdasággal, segítenek a gyakorlati képzési tematika tartalmi kidolgozásában. A Gyakorlati oktatási csoport munkáját az intézetigazgatókkal/tanszékvezetőkkel és a szakfelelősökkel szoros szakmai együttműködésben végzi, tagjai bekapcsolódnak az Intézetek oktató/kutató munkájába, az oktatói tevékenységbe is.

Munkatársak

Dr. Herczeg Béla CSc. főiskolai tanár, mb. csoportvezető
Sándor Erika ügyintéző
Herédi Éva mérnöktanár
Lakatos Márk mesteroktató
Terbe Tibor tanszéki mérnök


< Vissza