Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet

Utolsó módosítás: 2019. november 08.

  
   
 

   

A Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet alapfeladata oktatási tevékenységek biztosítása az agrárképzési területen. Az oktatási feladatokat három képzési szinten végzi: felsőoktatási szakképzési, alapképzési valamint mesterképzési szinten. Továbbá részt vesz a duális képzési forma működtetésében, fejlesztésében az általa gondozott szakok esetében. Biztosítja a képzéshez szükséges tananyagokat, oktatási segédleteket, továbbá gondoskodik ezek folyamatos megújításáról. Feladata továbbá az ismeretek számonkérése.
Mentorálja és szakmailag irányítja a vidékfejlesztési szakos hallgatók által alapított hallgatói klubbot. Emellett kutatási feladatokat végez melynek eredményeit hazai és nemzetközi fórumokon folyamatosan publikálja. Részt vesz az intézmény tudományos és közéleti tevékenységében, tehetséggondozási programjaiban. Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel.

Az intézet az alábbi szakok gondozásáért és azok képzési programjainak minőségi fejlesztésért felel, valamint ellátja az oktatási, tananyagfejlesztési és oktatásszervezési feladatait:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés
- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vadgazda mérnöki alapképzési szak (BSc)
- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (MSc)

Munkatársak

Dr. Tóth László CSc. főiskolai tanár, intézetigazgató
Sándor Erika intézeti ügyintéző
Dr. Szegedi László PhD. egyetemi docens
Dr. Koncz Gábor PhD. egyetemi docens
Dr. Oláh András Béla PhD. adjunktus
Dr. Lengyel-Gonda Cecilia PhD. adjunktus
Dr. Szűcs Antónia PhD. adjunktus
Dr. Wachtler István CSc. egyetemi tanár, professor emeritus


< Vissza