Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakmai gyakorlat

Utolsó módosítás: 2020. január 30.

Az intézményen kívüli és az összefüggő szakmai gyakorlat adminisztrációs eljárásrendje az agrár-képzési területen.

Az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar alapképzési (BSc) és felsőoktatási szakképzési szakjain az abszolutórium megszerzésének és a záróvizsgára bocsátásnak egyik feltétele az intézményen kívüli ill. az összefüggő szakmai gyakorlat (továbbiakban: szakmai gyakorlat) teljesítése. A szakmai gyakorlat adminisztrációjának eljárásrendjét az alábbiakban határozom meg.

1. A gyakorlat óraszáma

Az agrár képzési terület alapképzési (BSc) szakjain a szakmai gyakorlat a mintatanterv szerint a 7. félévben teljesítendő.

- nappali tagozaton: 600 óra (15 hét)
- levelező tagozaton: 120 óra (3 hét)

Az agrár képzési terület felsőoktatási szakképzési szakjain a szakmai gyakorlat a mintatanterv szerint a 4. félévben teljesítendő.

- nappali tagozaton: 560 óra (14 hét)
- levelező tagozaton: 240 óra (6 hét)

2. Kapcsolódó dokumentumok

2.1. Felmentés a szakmai gyakorlat teljesítése alól

A hallgató jelenlegi/korábbi munkatapasztalata alapján lehetőség van a szakmai gyakorlat teljesítése alóli felmentésre.
A felmentést a "Kérelem gyakorlat teljesítése alóli felmentéshez" c. formanyomtatvány segítségével kell kérvényezni.
A kérelemhez mellékelni kell munkáltatói igazolást a foglalkoztatásról, valamint egy részletes munkaköri leírást a betöltött munkakörről. Amennyiben a hallgató regisztrált őstermelő, és az őstermelői tevékenysége kapcsolódik a szakhoz, a kérelemhez mellékelnie kell a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által hitelesített és érvényes értékesítési betétlap és az őstermelői igazolvány másolatát. A kérelmet a Gyöngyösi Károly Róbert Campus oktatási irodájához kell benyújtani 1 példányban a formanyomtatványon meghatározott határidőben (őszi félév esetén: szeptember 24.; tavaszi félév esetén: február 24.) A kérelem elfogadása esetén a hallgatónak nincsen egyéb teendője.

2.2. Együttműködési megállapodás, hallgatói munkaszerződés

Az Eszterházy Károly Egyetem együttműködési megállapodást köt gyakorlati képzési feladatok ellátására.
Az „Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására" c. formanyomtatványnak a hallgató által választott gyakorlati képzőhely (cég) által történő aláírását követően a cég vagy a hallgató eljuttatja az oktatási irodába 3 példányban a „Hallgatói munkaszerződés" 3 példányával együtt. Az együttműködési megállapodás 1. sz. mellékletét (befogadó nyilatkozat) is 3 példányban kell megküldeni. A 2. sz. mellékletet (teljesítési igazolás) ekkor még nem kell postázni!

Figyelem! 
Amennyiben a hallgató az Eszterházy Károly Egyetem valamely szervezeti egységében (pl. tangazdaság, kutatóintézet) teljesíti a gyakorlatot, ebben az esetben csak a befogadó nyilatkozatot (együttműködési megállapodás 1. sz. melléklete) és a Hallgatói munkaszerződést kell 3-3 példányban megküldeni!

Postacím:

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
Maczkó Lászlóné dr. Faragó Éva jogász
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Letölthető dokumentumok:

Minden szak és képzési szint esetében: - Hallgatói munkaszerződés - Letölthető dokumentum

Alapképzési (BSc) szakok - együttműködési megállapodás:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum

- Kertészmérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum

- Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum 

- Mezőgazdasági mérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum

- Szőlész-borász mérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum

- Vadgazda mérnöki (BSc) - Letölthető dokumentum

Felsőoktatási szakképzési szakok - együttműködési megállapodás:

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök - Letölthető dokumentum

- Kertészmérnök - Letölthető dokumentum

- Környezetgazdálkodási agrármérnök - Letölthető dokumentum

- Mezőgazdasági mérnök / Mezőgazdasági - Letölthető dokumentum

- Szőlész-borász mérnök / Szőlész-borász - Letölthető dokumentum

Az egyetem által aláírt együttműködési megállapodás továbbá a hallgatói munkaszerződés 1 példányát a szak szerint illetékes intézet/tanszék postázza a cég részére. Az intézménynél maradó dokumentumok bekerülnek a hallgató személyi anyagába.

2.3. Díjazás
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) a) szerint a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.
A díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti. Az együttműködési megállapodás 2.2 pontjában a 6 hét időtartamot el nem érő gyakorlat szakaszolható, ebben az esetben nem kötelező díjazásban részesíteni a hallgatót.

3. Határidők

3.1. Együttműködési megállapodás, Hallgatói munkaszerződés formanyomtatvány

Az „Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására" c. formanyomtatvány és a „Hallgatói munkaszerződés" együttes beadása a 2.1. pontban foglalt címre folyamatos, de azt úgy kell ütemezni, hogy az egyetem által aláírt példány és a szerződés már rendelkezésre álljon a gyakorlati képzés helyszínén a munkavégzést megelőzően (munkaügyi ellenőrzés esete).

3.2. Teljesítési igazolás és gyakorlati napló

A szakmai gyakorlatról naplót kell készíteni a mellékelt borítóval. A gyakorlati napló letölthető borítója:

- felsőoktatási szakképzési szak esetén

- alapképzési (BSc) szak esetén

A napló általános felépítése:

  • - tartalomjegyzék
  • - a gyakorlat helyszínének bemutatása (tevékenységek, személyi állomány, eszközpark, infrastruktúra)
  • - megismert munkafolyamatok,
  • - elvégzett feladatok leírása
  • - összegzés
  • - melléklet(ek)

A naplóban elhelyezett fotókat, ábrákat, táblázatokat számozással és forrásmegjelöléssel kell ellátni. A gyakorlati naplót szövegszerkesztővel, Times New Roman 12-es betűmérettel kell elkészíteni. A gyakorlati napló terjedelme min. 15 oldal (melléklet nélkül). Nagyobb számú, terjedelmű fotó, ábra, táblázat elhelyezése csak a mellékletben történhet.
Kiviteli formátum: spirál vagy egyéb kötés.

A szakmai gyakorlattal és a gyakorlati naplóval kapcsolatban további információt az „együttműködési megállapodás"-ban szereplő szakfelelős, kapcsolattartó ad.

Az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező „Teljesítési igazolás"-t a gyakorlati naplóba bekötve kell megküldeni a képzési szak szerint illetékes intézet/tanszék részére. Az így elkészített gyakorlati napló beérkezési határideje:

- 2019/2020. tanév őszi félévben záróvizsgát (2020. januári záróvizsga) teljesítő hallgatók esetében: 2019. november 29.
- 2019/2020. tanév tavaszi félévében záróvizsgát (2020. júniusi záróvizsga) teljesítő hallgatók esetében: 2019. május 15.


A szakmai gyakorlat beszámolójával kapcsolatos információkról (időpont, helyszín, tudnivalók) az érintett szakfelelős ad tájékoztatást!

Postázási cím:

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) alapképzési szak; Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzési szak és Vadgazda mérnöki alapképzési szak esetében:

EKE Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szak és Szőlész-borász mérnök / Szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szak esetében:

EKE Szőlészeti Borászati Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 6. "G" ép.

Kertészmérnöki (BSc) alapképzési szak; Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak; Környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc) alapképzési szak; Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzési szak; Mezőgazdasági mérnöki (BSc) alapképzési szak és Mezőgazdasági mérnök / Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak esetében:

EKE Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar
Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Gyöngyös, 2019. szeptember 12.

Dr. Fodor László
dékán


< Vissza