Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Munkabizottságok

Utolsó módosítás: 2020. június 04.

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar mellett működő munkabizottságok

A Kar tudományos és oktatási feladatainak ellátásában a Kar oktatói, nem oktató munkatársai és hallgatói a következő bizottságok révén vesznek részt:

a) Tudományos Bizottság
b) Minőségbiztosítási Bizottság
c) Tanulmányi és Kredit Bizottság
d) TDK Bizottság
e) Képzésfejlesztési Bizottság


Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Tóth László CSc, főiskolai tanár
Tagok:
Dr. Láposi Réka PhD, egyetemi docens
Dr. Lehoczky Éva DSc, egyetemi tanár
Dr. Kőmíves Tamás az MTA rendes tagja, egyetemi tanár
Dr. Zsófi Zsolt PhD, egyetemi docens
Dr. Tóth Szilárd Zsolt PhD, egyetemi docens
Lénárt Dóra, hallgató

A Tudományos Bizottság feladatai:
Javaslatot tesz a Kari Tanácsnak a kar kutatási stratégiájára,figyelemmel kíséri az oktató/kutató munkatársak tudományos teljesítményét,javaslatot tesz az oktatók/kutatók előléptetésére,értékeli a kar tudományos tevékenységét,állást foglal a kar tudományos tevékenységét érintő ügyekben.
A bizottság >> ügyrendje <<


Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Dr. Herczeg Béla CSc, főiskolai tanár
Tagok:
Dr. Bélteki Ildikó PhD, tanársegéd
Dr. Kaprinyák Tünde PhD, adjunktus
Dr. Szűcs Antónia PhD, adjunktus
Tóth Ádám, hallgató

A Minőségbiztosítási Bizottság feladatai:
Ellenőrzi a minőségügyet, a minőségirányítási rendszert, a minőségi célok teljesülését,értékeli a képzési követelmények érvényesülését, a képzések minőségét,értékeli a szakok önértékeléseit és összegzi a fontosabb megállapításokat,értékeli a szervezeti egységek önértékeléseit és összegzi a fontosabb megállapításokat,összeállítja és a Kari Tanács elé terjeszti az éves kari önértékelést,előkészíti az oktatói munka hallgatói véleményezését.
A bizottság >> ügyrendje <<


Tanulmányi és Kreditbizottság

Elnök: Dr. Láposi Réka PhD, egyetemi docens
Titkár: Végh Ildikó, ügyviteli előadó
Tagok:
Dr. Bélteki Ildikó PhD, tanársegéd
Dr. Szegedi László PhD, egyetemi docens
Horváth Tímea, dékáni hivatalvezető
Lénárt Dóra, hallgató
Lőcsei Viola, hallgató
A bizottság >> ügyrendje << 

A Tanulmányi és Kreditbizottság feladatai:
A képzések tartalmát nem érintő tanulmányi és vizsgaügyekben jár el,dönt a kreditviteli és kreditbeszámítási kérelmekről,engedélyezi az áthallgatási kérelmeket,elbírálja a kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos kérelmeket,dönt a tagozat-, és képzési forma váltásra vonatkozó kérelmek ügyében.


TDK Bizottság 

Elnök: Dr. Koncz Gábor PhD, főiskolai docens
Tagok:
Dr. Ambrus Andrea PhD, adjunktus
Dr. Tury Rita PhD, adjunktus
Lőcsei Viola, hallgató

A TDK Bizottság feladatai:
Felkutatja a tehetséges hallgatókat és segítik tudományos előmenetelüket,koordinálja a hallgatók tudományos munkáját,szervezi a kari TDK konferenciákat és/vagy közreműködik a Campus TDK konferencia szervezésében,előkészíti és segíti a hallgatók OTDK-n történő részvételét (nevezés, információnyújtás).
A TDK Bizottság oldala
A bizottság >> ügyrendje <<


Képzésfejlesztési Bizottság 

Elnök: Dr. Fodor László PhD, főiskolai tanár
Tagok:
Dr. Vincze Judit PhD, egyetemi docens
Dr. Oláh András Béla PhD, adjunktus
Dr. Zsófi Zsolt PhD, egyetemi docens
Lénárt Dóra, hallgató

A Képzésfejlesztési Bizottság feladatai:
Értékeli a kar oktatási kínálatát, javaslatot tesz az oktatás szerkezet módosítására,véleményezi a szaklétesítési és szakindítási kérelmeket,véleményezi a tanegységlisták (mintatantervek) kialakítására és módosítására irányuló tervezeteket,állást foglal a specializációk indításával és megszüntetésével kapcsolatban, véleményezi az új specializációk mintatantervét,véleményezi a gyakorlati oktatás fejlesztésének koncepcióját és a gyakorlati képzési programokat,értékeli a duális képzési programokat.
A bizottság >> ügyrendje <<

 


< Vissza