Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet

Utolsó módosítás: 2020. január 21.

 
      
 

   

Az Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet elkötelezett a minőségi felsőoktatás biztosításában, továbbá abban, hogy a hallgatók számára versenyképes diplomát adjon. Az oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek során az Intézet szorosan együttműködik az Egyetem releváns tanszékeivel, intézeteivel, karjaival, és a Kutatási és Fejlesztési Központ Kutatóintézeteivel. Utóbbiak kutatási potenciáljával segíti a hallgatók gyakorlati képzési, szakdolgozati és tudományos diákköri tevékenységét. Az intézet oktatóinak kutatási tevékenysége lefedi a környezettudatos mezőgazdasági termelés fejlesztésének valamennyi jelentősebb területét (például biológiai alapok fejlesztése, integrált növényvédelmi technológiák fejlesztése, hely-specifikus növénytermesztés, ökológiai gazdálkodás).

Az intézet az alábbi szakok gondozásáért és azok képzési programjainak minőségi fejlesztésért felel, valamint ellátja az oktatási, tananyagfejlesztési és oktatásszervezési feladatait:

- Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés
- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

- Kertészmérnöki alapképzési szak (BSc)
- Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (BSc)

Az intézeten belül Pollenlabor működik.

Munkatársak


Dr. Láposi Réka PhD. egyetemi docens, intézetigazgató
Prof. Dr. Lehoczky Éva DSc. egyetemi tanár
Dr. Fodor László PhD. főiskolai tanár
Dr. Herczeg Béla CSc. főiskolai tanár
Dr. Némethy Sándor PhD. egyetemi docens
Dr. Ambrus Andrea PhD. adjunktus
Dr. Kaprinyák Tünde PhD. adjunktus
Dr. Tury Rita PhD. adjunktus
Dr. Göblyös Judit PhD. adjunktus
Dr. Bélteki Ildikó tanársegéd
Herédi Éva mérnöktanár
Lakatos Márk mesteroktató
Szabóné Dr. Béres Beatrix adjunktus
Dr. Tóth Szilárd Zsolt egyetemi docens
Dr. Vincze Judit egyetemi docens
Dr. Kőmíves Tamás az MTA rendes tagja, doctor honoris causa, professor emeritus
Dr. Deme Pál CSc. főiskolai tanár, professor emeritus

 

 


< Vissza