Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hatékony tápanyagutánpótlás Genezis technológiával

Utolsó módosítás: 2020. március 03.

Szakmai workshopot rendezett az Agrárinnovációs Kutatócsoport

A 2020. február 26-án megrendezésre került Szakmai Workshop elsődleges célkitűzése az eddig elért kutatási eredmények régiónkban történő gyakorlati adaptálási eredményeinek bemutatása volt a kutatások, a benne szereplő partner cégek, illetve a végső felhasználók a termelők hármas egységének integrációjában. A bemutatásra került eredmények igazolták az ilyen irányú együttműködések hatékonyságát, gyakorlati alkalmazhatóságát. Ezen tényezők komplex egymásra épülését ismertettük a rendezvény során.

Dr. Fodor László dékán köszöntőjét követően az előadók a modern, naprakész technológiáknak megfelelő, témakörönként csoportosított színvonalas előadásaikban ismertették gyakorlati eredményeiket és ezek komplexitását, integrálásának lehetőségét.


Dr. Fodor László

Dr. Varga Csaba a Nitrogénművek Zrt. marketing osztályvezetője a tenyészidőbeli tápanyagfelvételi dinamikán, talajkémiai folyamatokon keresztül bemutatta a növényfajonként (őszi búza, őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica) hatékonyan alkalmazható termékeiket, műtrágyákat, levéltrágyákat. Rámutatott a mikroelem-visszapótlás jelentőségére, az alap- és fejtrágyázáson túli további termésnövelő hatására a különböző növényfajok esetében.


Dr. Varga Csaba

A hazánkban évtizedek óta alkalmazott AMALGEROL termékcsalád kedvező hatásait, alkalmazási technológiáit mutatta be talajra és növényre egyaránt a Hechta KFT. képviseletében Tamasi József növényvédelmi szakmérnök, amely készítmények a talajszerkezet javításában, a termőképesség növelésében, a beltartalmi értékek fokozásában, a betegségrezisztencia, illetve stressztűrő-képesség növelésében nagy jelentőségűek.


Tamasi József

A régióban hatékonyan alkalmazható biológiai alapokat (fajták, hibridek) nemcsak a már kialakult formájukban, hanem keletkezési folyamatukban, a nemesítés során is bemutatta Blaha Borbála a Strube D&S GmbH. kereskedelmi igazgatója. Rámutatott, hogy a genotípusok rezisztenciájának növelésével a környezeti terhelések csökkenthetőek a növényvédelmi beavatkozások minimalizálásával.


Blaha Borbála

A talajvizsgálatok kémiai eredményeit értékelte Jánószky Mihály tanszéki mérnök, EKE ÉBT, a NaOH-al végzett kivonás és fényelnyelés mérések igazolták, hogy a humusztartalom mennyiségi értékei a vizsgált években közel azonosak voltak, viszont a humusz minőségére nagy hatással voltak az évjáratok. A csapadékosabb 2019 évjáratban nagyságrendekkel jobb minőségű humusztartalmak alakultak ki, mint a szárazabb 2018-ban (E4/E6 érték), amely a termőképesség növekedésében is megmutatkozott.


Jánószky Mihály

A Genezis tartamkísérletek történeti áttekintését, felépítését, beállítását, vetésváltási rendszerét, blokk-elrendezését, komplex alap-, fej- és lombtrágyázási rendszerét 3 különböző szintű kezelés esetében Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens mutatta be (EKE, GYKRC, FRKI) a 2006-ban a Nitrogénművek Zrt.-vel, illetve az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézettel kötött hosszú távú kutatási együttműködés keretében, amelynek fő célja olyan szántóföldi kísérletsorozat elvégzése volt, amellyel műtrágyázási szaktanácsadási rendszer tesztelhető és az Észak-magyarországi Régióba bevezethető.

Bemutatásra kerültek a vizsgált legutóbbi öt év eredményeinek átlagai alapján a növényfajonként javasolható leghatékonyabb kezelés kombinációk (őszi búza, tavaszi árpa, napraforgó, kukorica), amelyek a régió növénytermesztési gyakorlatába javaslatként bevezethetőek.

A rendezvény elérte a célkitűzését, az ország több részéből érkező 80 fő résztvevő számára bemutatásra került a kutatási eredmények gyakorlati hasznosulása a Kutatóintézet, a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, az együttműködő partner cégek, illetve a termelők egységében. Minden előadó rámutatott a vizsgált technológiák fenntartható gazdálkodásba való beilleszthetőségébe, kiemelték a környezeti terhelések csökkentési lehetőségeit az új technológiák bevezetésével, illetve az ökológiai és ökonómiai viszonyokhoz történő alkalmazkodást régiós szinten.

A rendezvény az EFOP 3-6-1-16-2016-00001 Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen projekt keretében valósult meg.

 

szöveg: Dr. Tóth Szilárd; fotók: Dr. Láposi Réka, Dr. Tóth Szilárd

 

 

 


< Vissza