Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Összdolgozói fórum

Utolsó módosítás: 2020. június 22.

2020. augusztus 1-től új fejezet kezdődik a gyöngyösi campus életében. Szent István Egyetem névvel megalakul egy új, több-campusú integrált multidiszciplináris egyetem, amely egyesíti a jelenlegi Szent István Egyetem és Kaposvári Egyetem egészét, továbbá a Pannon Egyetem Georgikon Karát és az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusát. Az átalakulással kapcsolatban Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója tartott összdolgozói értekezletet a gyöngyösi campuson.

Az új intézmény megalakulásának aktuális állásáról, az előkészítő munka folyamatáról, a rövid, valamint a hosszútávú tervekről és elképzelésekről is tájékoztatást adott Dr. Gyuricza Csaba Gyöngyösön. A NAIK főigazgatója elmondta, a szakemberek számára évek óta jól látható, hogy a magyarországi agrárfelsőoktatás átszervezésre szorul. A jelzéseket meghallgatva a kormány felmérte a helyzetet, elkészült egy, a hazai agrárfelsőoktatás helyzetét áttekintő tanulmány, ami alátámasztotta a szakmában dolgozók észrevételeit. Vagyis azt, hogy a jelenlegi rendszer korszerűsítésre szorul. Az agrárfelsőoktatás nem tud az elvárásoknak megfelelően hatékony lenni, hiszen az országban található képzési helyek nagy száma szétaprózza a rendelkezésre álló forrásokat.

Emellett az európai példák is rávilágítottak arra, hogy szükség van változásra. Míg ma Magyarországon 11 felsőoktatási intézményben zajlik agrárképzés, addig a hasonló méretű, sokkal gazdagabb országok – pl. Hollanadia, Ausztria, Lengyelország – is csupán 1, 2, esetleg 3 ilyen egyetemet tartanak fent. Mivel ezekben az országokban az anyagi forrásokon csak nagyon kevés intézménynek kell osztoznia, magas szintű oktató- és kutató munka zajlik ezeken az egyetemeken, tehát kiválóan megfelelnek a velük szemben támasztott elvárásoknak.

A kormány 2020. március 11-én hozta meg az agrárfelsőoktatás átalakításáról szóló döntést. Ezt követően megtervezték az integráció menetét, előkészítették a törvényi hátteret, május 19-én pedig elfogadták, hogy a 4 intézményből megalakuljon az új, integrált Szent István Egyetem. Az átalakulás két lépcsőben történik meg. Augusztus 1-jével új állami intézmény kezdi meg működését, melynek még az Innovációs és Technológiai Minisztérium lesz a fenntartója. Ezt követően 5 hónap áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy megkezdődjön a nagy szervezeti átalakítás. 2021. január 1-jével jön létre az alapítványi egyetem, melyhez 5. intézményként csatlakozik majd a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ is.

Cél, hogy csökkenjen az adminisztrációs teendők száma, valamint az, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak a munkafolyamatok. Erős, korszerű, szakmai intézetek fognak létrejönni, melyeket szakmai, kutatási és oktatási csoportok alkotnak majd. Emellett új beruházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására is szükség lesz, hiszen ezek mind feltételei egy modern egyetem működésének.

Így jön majd létre Magyarország legnagyobb agrártudományi egyeteme több mint 3000 dolgozóval, komoly tudásbázissal és közel 20.000 hallgatóval. Cél, hogy a képzések sokkal jobban igazodjanak a piac igényeihez, hogy fejlődjön a gyakorlati képzés és korszerűbbek legyenek a tangazdaságok. Fontos, hogy az integráció nem centralizációt fog jelenteni, hiszen az európai jó példák is azt mutatják, hogy a hálózatos formájú működtetés a siker kulcsa. Ez egyfajta védőhálót is jelent az intézményeknek, melyek meg tudják majd őrizni arculatukat is.

A fórumon szó volt az oktatókat, kutatókat és nem oktató dolgozókat érintő kérdésekről is, a tájékoztató végén pedig a megjelentek választ kaphattak az őket foglalkoztató kérdésekre is.

szöveg, fotók: Nagy Réka


< Vissza