Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A szakdolgozat formai követelményei a Pedagógiai Karon

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem SZMR IV.fejezet 62.§.(1) pontja értelmében a szakdolgozat formai követelményeit a dékán utasításban határozza meg, az alábbiak szerint.

a) A szakdolgozat szöveges részének formai követelményei:

• A szakdolgozat terjedelme írásos munka esetén – ha a szakfelelős másképp nem rendelkezik - minimum 25 gépelt oldal (legalább 50 ezer karakter, szóköz nélkül) – amelybe a mellékletek, a jegyzetapparátus és az irodalomjegyzék nem tartoznak bele.
• A szakdolgozatot szövegszerkesztővel kell készíteni, A/4-es fehér papírra.
• Nyomtatás: egyoldalas.
• Betűtípus: Times New Roman betűtípus.
• Betűméret: a szöveg 12-es, a jegyzet 10-es betűméretű.
• Sortávolság: másfeles sortávolság.
• Margó: baloldalon 3 cm-es margó, a többi 2,5 cm.
• Szöveg igazítása: sorkizárt. A fejezetek címe középre, a többi cím a bal oldalra kerüljön.
• A belső borítón (előlapon) a következők szerepeljenek: felül középen: Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar; középen: dolgozat címe; alul bal oldalon: témavezető neve, titulusa; alul jobb oldalon: készítő neve, szakja; legalul középen: a benyújtás éve.
• A dolgozat elejére egy tartalomjegyzék kerüljön oldalszámokkal.
• A fejezetek, alfejezetek stb. élesen különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatásán túl, félkövér, vagy dőlt szedés, stb.) előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen.

b) A szakdolgozat külső megjelenésének formai követelményei:

• A szakdolgozatot – ha a szakfelelős másképp nem rendelkezik - egy nyomtatott példányban kell benyújtani, illetve feltölteni az erre kialakított elektronikus felületre. A nyomtatott példányt a védés után visszakapja a hallgató.
• A nyomtatott példányt fekete színű kemény kötésben kell benyújtani. A fekete kötésen középen a „SZAKDOLGOZAT" felirat, jobb oldalt alul a szerző neve, alatta benyújtás éve.

 

Kovácsné dr. habil. Nagy Emese
dékán
egyetemi docens
Pedagógiai Kar

 


< Vissza