Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Pedagógiai Kar története

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 25.

A Pedagógiai Kar közel két évszázados szerves fejlődés eredményeként jött létre, és szerveződött önálló karrá.

A kialakulás fontosabb történelmi csomópontjai az alábbiak:
• Pyrker János László érsek 1828-ban Egerben, a Líceum épületében, megalakította az első magyar nyelvű Tanítóképzőt, amely többé már nem iskolamestereket képzett, hanem a tanítói hivatásra készítette fel a hallgatókat. Hosszú évek során a Pedagógiai Karhoz tartozó szervezeti egységek az Eszterházy Károly Egyetemhez tartozó Érsekkerti épületben kaptak elhelyezést, amely az 1900-as évek elején jegyzőinternátusként szolgált.
• 1949-ben az Állami Pedagógiai Főiskola a Líceumba költözött, amely körülményt az idézte elő, hogy a magyar országgyűlés által 1948-ban alapított intézmény Debrecenből Egerbe tette át székhelyét. A főiskola filozófiáját Eger felsőoktatási hagyományai és az oktatást elindító neves professzorok határozták meg, akik szellemi értékeket őrző, jövő felé nyitott, igényes, minőségi munkát végző intézményt hoztak létre. Az Érsekkert főiskolához tartozó épülete ekkor kollégiumi célt szolgált.
• 1969-1990 az intézmény Ho Si Minh Tanárképző Főiskola nevet viselte és a hazai főiskolai szintű tanárképzés jelentős intézménye lett. A tanári szakok széles palettáját kínálta az érdeklődőknek, sőt, több szak tekintetében elsőként indított programot a hazai tanárképzésben. Ezen időintervallum alatt, 1970 őszén a kollégium felújításra került.
• 1990-ben újabb névváltozás következett be: az intézmény az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola nevet vette fel.
• 2000-ben a főiskolára jellemző volt, hogy többkarú, 21. századi intézménnyé, művelődési és kulturális központtá változott Eszterházy Károly Főiskola néven.
• 2005-ben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon belül megalakult a Pedagógiai-Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás.
• A Pedagógiai Kar jogelődje, a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar az akkori Eszterházy Károly Főiskola új karaként, 2007-ben alakult meg és nyert elhelyezést az épületben.
• 2016-ban az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) keretében a Kar neve Pedagógiai Kar (PK) névre változott. Ugyanebben az évben szervezeti és szerkezeti változást hajtottunk végre azzal, hogy a Sárospataki Comenius Campus és a Jászberényi Campus az egri Pedagógiai Karhoz csatlakozott.
• 2018-ban egy új, önálló, Gyógypedagógiai Tanszékkel bővült a Pedagógiai Kar, ahol mind nappali, mind levelező tagozaton képzünk hallgatókat. E fiatal szervezeti egység folyamatos formálódás alatt áll. Tervünk a Gyógypedagógiai Intézet létrehozása.
• A Kar 2020-ban újabb egységgel, a Tanító- és Óvóképző Intézettel bővült.

< Vissza