Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Neveléstudományi Doktori Iskola

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Karunk gyakorol szakmai felügyeletet a Neveléstudományi Doktori Iskola tevékenysége fölött, amelyet 2012. január 27-én akkreditált a MAB (2012/1/X/1/2/503), az akkreditáció 2017. január 31-ig érvényes. A Doktori Iskola törzstagjainak száma 8 fő, 57 fő témavezetővel és 49 fő oktatóval rendelkezik. A törzstagok publikációs tevékenysége és idézettsége elérhető a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisában.

Az intézmény tudományos rektorhelyettesének felügyelete mellett működő Neveléstudományi Doktori Iskola fontosnak tartja az intézményi tehetséggondozásban, a TDK-mozgalomban való közreműködést, hiszen a minőségi utánpótlást elsősorban a tudományos élettel már az egyetemi tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülő hallgatók jelenthetik. Rendez-vényeink nyitottak az érdeklődő főiskolások és egyetemisták számára is. Képzési filozófiánk lényege az, hogy doktoranduszaink olyan kutatási témákat válasszanak, amelyek tudáshiányokat tárnak fel és oldanak meg, ugyanakkor eredményeik olyanok, amelyek be is épülnek a társadalmi praxisba, főként a nevelés és oktatás, a tanárképzés és a pedagógiai hasznú kommunikációs technológiák fejlesztése területén. Szívesen fogadunk olyan gyakorlatközeli té-mákat, amelyek megoldása csak elméleti tudással, inter- és multidiszciplináris szakismerettel lehetséges. Ezért jelöltjeink között szívesen látunk olyan igényes pedagógus értelmiségieket, akik a doktori fokozat megszerzését kreatív képességeik és egyben szakmai előrehaladásuk, életpályájuk természetes elemének tekintik. Várjuk a frissen végzett diszciplináris és tanári mesterszakos diplomázottakat is, feladatunknak tekintjük, hogy a kiválók kiválasztását széle-sebb alapokra helyezzük. 


A doktori képzés ténylegesen a 2012/2013-as tanév őszi félévében indult meg iskolánkban. Mivel a Képzési Terv szerint előírt 180 kredit megszerzéséhez minimálisan 6 aktív félév szükséges, ebből következően a szervezett képzésre felvett hallgatók még nem szerezhettek abszolutóriumot, illetve PhD-fokozatot.  


A Neveléstudományi Doktori Iskola honlapja itt érhető el.  

 


< Vissza