Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dékáni köszöntő

Utolsó módosítás: 2020. október 06.

Tisztelt látogató!

Szeretettel köszöntöm az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának honlapján!
Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának küldetési célja, hogy a pedagógusképzés meghatározó szellemi és tudásközpontjává váljon a neveléstudományi és a mestertanári képzések terén. Ennek érdekében erős, minőségi képzést folytató, a pedagógusképzésben nemzetközi szinten is elismert, a térség szellemi központjaként működő, annak kulturális és gazdasági felemelkedését szolgáló karrá kívánunk válni.

A Kar a többciklusú képzési rendszer minden szintjén (felsőoktatási szakképzés, bachelor, master, doktori), az azokra épülő posztgraduális képzések, felnőttképzések megvalósításával készíti fel a hallgatókat az egész életen át tartó tanulásra. Karunk feladatai közé tartozik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók pszichológiai-pedagógiai tudásának a meglapozása. Az intézmény az európai felsőoktatási térben sokoldalú, interdiszciplináris képzéssel, magas szintű kutató és fejlesztő munkával, korszerű infrastrukturális feltételek között járul hozzá az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez.

Feladatunknak tekintjük:
   - a hallgatók felkészítését az értelmiségi létre,
   - a tudományok közvetítését, a felsőfokú szakemberképzést,
   - a hallgatók felkészítését a tudományos kutatásra és az eredmények alkalmazására,
   - az alapkutatások, az alkalmazott és kísérleti kutatások végzését,
   - a fejlesztési és innovációs tevékenységet,
   - a felnőttképzést,
   - a tudásalapú társadalom létrehozásában és fejlesztésében való közreműködést.

A kar az alábbi, eltérő szintű képzéseket folytatja:
   - felsőfokú végzettségi szintet biztosító osztott vagy osztatlan képzésként alapképzést és mesterképzést,
   - a doktori képzés részeként neveléstudományi doktori képzést.

A stratégiai célok között szerepel:
   - a Pedagógiai Kar keresettségének és elismertségének növelése, különös tekintettel az oktatási színvonal emelésére, valamint a hallgatói megelégedettség növelésére,
   - a hazai, illetve egyes részterületeken a nemzetközi színvonalnak megfelelő kutatási tevékenység megteremtése, különös tekintettel a kutatói aktivitás erősítésére, valamint a képzések nemzetközivé tétele, nemzetközi kapcsolatok erősítésére,
   - a régió társadalmi-gazdasági szereplőivel való kapcsolattartás erősítése, elsősorban a köznevelési intézmények, valamint a civil szervezetek részvételével.


A Pedagógiai Kar az egyetem három campusán fejti ki a tevékenységét:

Egri Campus
Neveléstudományi Intézet
   - Pedagógia Tanszék
   - Andragógiai és Közművelődési Tanszék
Pszichológia Intézet
    - Fejlődés és Neveléslélektani Tanszék
    - Iskolapszichológiai Tanszék
Gyógypedagógiai Intézet
Tanító- és Óvóképző Intézet
Neveléstudományi Doktori Iskola

Jászberényi Campus
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet:
   - Gyermeknevelési Tanszék
   - Társadalomelméleti Tanszék
Tudástechnológiai Intézet:
   - Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék
   - Információs és Kommunikációs Tanszék

Sárospataki Comenius Campus
Humán Tudományok Intézete
Reáltudományok Intézete


A Kar munkáját segíti gyakorlóintézményünk, amely biztosítja a feltételeket a képzési, a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységünkhöz. A Karon működő Hallgatói Önkormányzati képviselet szintén nagy segítséget nyújt a szakmai programok szervezéséhez és a hallgatói kulturális élet kibontakozásához.

Célunk, hogy karunk képzésein végzett hallgatók keresettek legyenek a munkaerőpiacon, az Eszterházy Károly Egyetemen szerzett diploma jó ajánlólevél legyen. Oktatási tevékenységünk minőségi ellátásán keresztül kívánunk hozzájárulni régiónk, országunk fejlődéséhez, a jövő értelmiségének kineveléséhez. 


Kovácsné dr. habil Nagy Emese
egyetemi docens, dékán


A Kar a következő szakokat ajánlja az érdeklődőknek:

- Neveléstudományi Doktori Iskolai képzés


- Alapképzések (BA):
csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, pedagógia, tanító, közösségszervezés, gyógypedagógia

- Osztatlan tanárképzés:
közösségi művelődés tanára

- Mesterképzések (MA):
neveléstudomány (diszciplináris mesterszak), pedagógiatanár

- Szakirányú továbbképzések:
egészségfejlesztő mentálhigiéne, fejlesztő-differenciáló szakpedagógia, fejlesztő-differenciáló szakpedagógia (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakon végzettek számára), felnőttképzési menedzser, felnőttképzési szervező, felsőoktatás-pedagógia, gyakorlatvezető mentorpedagógus, inkluzív nevelés pedagógusa, játék- és szabadidő-szervező pedagógus, kisgyermek pedagógia, kollégiumi nevelő, multikulturális nevelés pedagógusa, nemzetiségi – kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő szakember, néptáncpedagógus a köznevelésben (Jászberény), tehetségfejlesztő pedagógus

- Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok:
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Jászberény), egészségfejlesztő mentálhigiénikus, egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés, fejlesztőpedagógus-tanító szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Jászberény), gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen, gyakorlatvezető mentortanár, integrációs szakmai feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő, kétnyelvű nyelvtanító (angol) szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Jászberény), kisgyermek pedagógia, közoktatási vezető pedagógus-szakvizsga (Eger, Jászberény), pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen, tankerületi-igazgatási vezető pedagógus szakvizsga, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, vizsgaelnöki feladatok

 


< Vissza