Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Küldetésnyilatkozat

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

A Pedagógiai Kar küldetésnyilatkozata:

Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kara arra törekszik, hogy a neveléstudomány, a pszichológia, az andragógia, a médiainformatika, az oktatás- és kommunikációtechnológia, valamint a pedagógusképzés területein az észak-magyarországi régió meghatározó szellemi és tudásközpontjává váljon.


Az egyetem történelmi hagyományait folytatva a Pedagógiai Kar oktatási, kutatási, valamint fejlesztési céljainak, feladatainak meghatározása során az egyetem, a régió és a nemzet fejlődését kívánja szolgálni. A Kar a társadalmi felelősségvállalásában és az európai felsőoktatási térség intézményeiben kinyilvánított értékek szellemében működik, nyitottan és érzékenyen reagál az egyéni, közösségi és társadalmi igényekre, tiszteli az emberi méltóságot és sokszínűséget, oktatói és hallgatói közösségében az igazság, a méltányosság és a minőségi élet elveit és gyakorlatát követi.

Az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kara ezt a küldetését az egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói, hazai és nemzetközi partnerei kiterjedt hálózatával közösen, együttműködve kívánja teljesíteni.


< Vissza