Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács

Utolsó módosítás: 2021. július 06.

A Kari Tanács, a Kar választott, vezető, Kari SZMR-ben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező, döntéshozó, javaslattevő, véleményező, ellenőrző testüle. Elnöke a dékán. A Kari Tanács hatáskörét az ülésén gyakorolja, állásfoglalását határozat formájában nyilvánítja ki.


A Kari Tanács hatásköre:

a) meghatározza a kari stratégiát;
b) jóváhagyja a kari munkaterveket;
c) a Szenátus által átruházott hatáskörben elfogadja a kar tudományos programjait és értékeli a kutatási eredményeket;
d) dönt az alap- és mesterképzési szakokhoz kapcsolódó specializációk, a felsőoktatási szakképzések szakirányai indításáról;
e) elfogadja az alapképzés, mesterképzés, a szakirány, a szakirányú továbbképzés és a felsőoktatási szakképzés tantárgyi programjait és azok módosítását;
f) véleményezi és elfogadja – a dékánnal és kancellárral való egyetértésben – a rendelkezésére bocsátott kari költségvetési keret és más pénzügyi források felosztásának elveit;
g) dönt kari kitüntetések alapításáról és adományozásáról;
h) elfogadja a záróvizsga-bizottságok elnökeit;
i) dönt hazai és külföldi intézményekkel való kari szintű együttműködés kezdeményezéséről;
j) dönt az egyetem adott évi elfogadott költségvetésében meghatározott kari költségvetési keretek felosztásáról, és a beszámoló elfogadásáról;
k) az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes egyetértésével dönt a szakfelelősök megbízásáról.


A Kari Tanács tagjai:

Elnök: Kovácsné dr. habil. Nagy Emese, dékán, egyetemi docens

Tagok:
Dr. Dávid Mária, főiskolai tanár
Dr. Mester Dolli, főiskolai docens
Dr. Mogyorósi Zsolt, főiskolai docens
Dr. Szebeni Rita, főiskolai docens
Hegyi Lili, mesteroktató
Rakusz Márta Judit, mesteroktató
Dienes Edit Nikoletta, NTDI titkár
Dr. Toma Kornélia, főiskolai docens
Dr. Szűcs János, adjunktus
Kerekes Petra hallgató, Egri Campus HÖK képviselője
Demeter Sára hallgató, Jászberényi Campus HÖK képviselője
Csintalan Dávid hallgató, Sárospataki Comenius Campus HÖK képviselője

 


Kari Tanács határozatai

 


< Vissza