Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari tudományos tevékenység

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

A Pedagógiai Kar tudományos tevékenysége

 

 

K+F+I-RE ÉPÜLŐ OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI STRATÉGIAI CÉLOK

• K+F+I pályázati tevékenységre épített szakmai fejlesztések bővítése.
• A pedagógusképzésben, -továbbképzésben és szolgáltatásban az észak-magyarországi régió központjának kialakítása az ÉRPEK tevékenységére építve, hálózati együttműködés a régió felsőoktatási és közoktatási intézményeivel.
• A Kari tervezésben megjelenő új szakok létesítése és indítása. A szakokhoz kapcsolódó tartalom- és humánerőforrás-fejlesztés, pályázati támogatással, hazai és nemzetközi együttműködésekben.
• A Kar fontos feladatának tekinti a Képzők Képzését, amelyben a továbbiakban is meghatározó szerepet kívánunk betölteni.
• A korszerű oktatáshoz és kutatáshoz a megfelelő infrastruktúra biztosítása.
• A Kar kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítése, hazai és nemzetközi együttműködésekben.
• Az oktatók tudományos előmenetelének támogatása, kiemelten a publikációs tevékenységek, a hazai és nemzetközi konferencián való részvételek támogatásával, ill. kutatási pályázatokban való részvétellel.
• A Kari TDK-munka színvonalának fenntartása és erősítése, a tehetséggondozó (kutató)műhelyek munkájának országos kiterjesztése.
• Az oktatói és hallgatói mobilitás javítása.
• A pedagógusképzésben, kulturális és szociális területen az ország élvonalában maradni.
Értékes diploma – használható tudás!
• Mindezek érdekében a Kari stratégia kidolgozása az oktatás, kutatás és szolgáltatás területére vonatkozóan. Együttműködve a társkarokkal, a Pedagógusképző Központtal és a gyakorlóiskolával, illeszkedve az egyetemi stratégiához.


< Vissza