Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kari Tanács határozatai

Utolsó módosítás: 2021. július 26.

A Pedagógiai Kar Kari Tanácsának határozatai

2021.
21/2021.(VII.14.) A Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Intézetében Általános Gyógypedagógiai Tanszék és Speciális Pedagógiák Tanszék alapítása 2021. szeptember 01-től
20/2021.(VII.14.) A Komplex Alapprogram és a DFHT beillesztése az osztatlan tanárképzés pedagógiai moduljába a 2021/2022-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben
19/2021.(VI.14.) A Komplex Alapprogram Tanító BA képzésbe történő bevezetése a 2021/2022. tanévtől
18/2021.(VI.07.) Stipendium Hungaricum programban intenzív kurzus indítása a Pedagógiai Kar Pszichológia Intézetén
17/2021.(VI.07.) Szakfelelős személyének változása a Pedagógiai Kar Óvodapedagógus BA alapszakján
16/2021.(VI.07.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar 2019/2020. Éves Minőségügyi Önértékelés elfogadása
15/2021.(V.12.) Pedagógiai Kar 2020/2021-es tanév II. félév záróvizsga bizottsági elnöki névsora
14/2021.(V.12.)
 Gyógypedagógia BA szak tantervi hálójának módosítása a 2021/2022. tanévtől
13/2021.(V.12.)
 Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzés tantervi hálójának módosítása a 2021/2022. tanévtől
12/2021.(V.12.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszékre benyújtott tanársegédi pályázat véleményezése
11/2021.(V.12.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszékre benyújtott tanársegédi pályázat véleményezése
10/2021.(V.12.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszékre benyújtott tanársegédi pályázat véleményezése
9/2021.(III.24.) Gyógypedagógia BA szak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránybővítő indítási kérelmének véleményezése
8/2021.(III.24.)
 Új szabadon választható tanegység bevezetése a 2021/22. tanév I. félévétől
7/2021.(II.10.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2020/2021. tanév II. félévi munkarendje
6/2021.(II.10.) Pszichológia BA (Viselkedéselemző) alapszak végleges szakindítási kérelmének véleményezése
5/2021.(II.10.) Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának módosítása
4/2021.(I.13.)
 Pszichológia BA (Viselkedéselemző) alapszak szakindítási kérelmének véleményezése
3/2021.(I.13.) Integrált Pedagógusképzési Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Karon
2/2021.(I.13.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok személyi összetételének változása
1/2021.(I.13.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Iskolapszichológiai Tanszékére benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése

2020.
33/2020.(XII.09.) Pedagógiai Kar 2020/2021-es tanév I. félévi záróvizsga bizottsági elnökeinek névsora
32/2020.(XII.09) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Iskolapszichológiai Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázat véleményezése
31/2020.(XII.09) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázat véleményezése
30/2020. (XI.11.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2020/2021. tanév I. félévi munkarendjének elfogadása
29/2020. (XI.11.) Tanító BA szak tantervi hálójának módosítása a 2020/2021. tanév II. félévétől
28/2020. (XI.11.) "Internet pszichológiája" című új szabadon választható tanegység bevezetése a 2020/2021. tanév II. félévétől
27/2020.(XI.11.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
26/2020.(IX.23.) Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
25/2020.(IX.23.)
 A Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Tanszékének Gyógypedagógiai Intézetté történő átalakítása 2020. október 1-től
24/2020.(IX.23.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok személyi összetételének változása
23/2020.(IX.23.) Pedagógiai Kar Pszichológia Intézetére benyújtott intézetigazgatói pályázat véleményezése
22/2020.(IX.23.) Pedagógiai Karra benyújtott dékánhelyettesi pályázat véleményezése
21/2020.(VIII.31)
 Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Egri Campusán Tanító BA szak helyi koordinátor személyének módosítása
20/2020.(VIII.31.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Egri Campusán Óvodapedagógus BA szak helyi koordinátor személyének módosítása
19/2020.(VIII.31.) Somos Lajos-díj adományozása
18/2020.(VII.16.) Tanító- és Óvóképző Intézet létrehozása a Pedagógiai Karon
17/2020.(VII.08.) Gyógypedagógia BA szak levelezős tanegységlistájában gyakorlati óraszámok módosítása a 2020/2021-es tanév 1. félévétől
16/2020.(VI.09.) A Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszékre benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése
15/2020.(VI.09.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Iskolapszichológiai Tanszékre benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése
14/2020.(VI.09.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Iskolapszichológiai Tanszékre benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése
13/2020.(VI.09.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézet Iskolapszichológiai Tanszékre benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése
12/2020.(V.13.) Pedagógiai Kar 2019/2020. tanév II. félévi záróvizsga bizottsági elnökök névsora
11/2020.(V.13.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar 2018/2019. Éves Minőségügyi Önértékelés elfogadása
10/2020.(IV.20.) Gyógypedagógia alapképzés nappali tagozatának nyilvántartásba vétele jászberényi helyszínnel az Oktatási Hivatalban
9/2020.(IV.15.) Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
8/2020.(IV.15.) Tanító BA szak tanegységlistájának és tanegységek leírásainak módosítása
7/2020.(IV.15.) Alkalmazott bábjáték szakirányú továbbképzési szak mintatantervében szereplő "Szakmai képességfejlesztés" tanegység értékelési formájának módosítása
6/2020.(IV.15.) Csecsemő-és kisgyermeknevelő BA szak szakmai gyakorlati tanegységeihez beállított előfeltételek elfogadása
5/2020.(II.19.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Egri Campusán Óvodapedagógus BA szak helyi koordinátor személyének módosítása
4/2020.(I.29.) A Kari Tanács 2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó munkarendjének elfogadása
3/2020.(I.29.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok összetételének változása
2/2020.(I.29.) Szakfelelős személyének változása a Pedagógiai Kar Pedagógiatanár mesterképzésén
1/2020.(I.09.) Pedagógiai Kar 2019/2020-as tanév I. félévi záróvizsga bizottsági elnökök névsora

2019. 
35/2019.(XII.04.) „Statisztikai elemzések számítógépen 2." című új szabadon választható tanegység bevezetése a 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől a Pszichológia Intézetben
34/2019.(XII.04.) Új szabadon választható tanegységek bevezetése a Gyógypedagógia BA szakon a 2019/2020-as tanév tavaszi félévétől
33/2019.(XII.04.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok összetételének változása
32/2019.(XII.04.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Sárospataki Comenius Campusán Tanító BA szak helyi koordinátor személyének módosítása
31/2019.(XII.04.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Sárospataki Comenius Campusán Gyógypedagógia BA szak helyi koordinátorának megbízása
30/2019.(XII.04.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Jászberényi Campusán Gyógypedagógiai BA szak helyi koordinátorának megbízása
29/2019.(XI.07.) Pedagógiai Kar Pszichológia Intézetében Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék és Iskolapszichológiai Tanszék alapítása 2020. február 01-től
28/2019,(VII.15.) Pedagógia BA alapszak tantervi háló módosítása
27/2019.(VII.15.) Neveléstudomány mesterszak tantervi háló módosítása
26/2019,(VII.15.) Alkalmazott bábjáték szakirányú továbbképzési szak Bölcsészettudományi és Művészeti Karról való átvétele, befogadása a Pedagógiai Karra és szakfelelős személyének változtatása
25/2019.(VI.19.) Gyógypedagógia alapképzés Pszichopedagógia szakirány nyilvántartásba vétele jászberényi helyszínnel az Oktatási Hivatalban
24/2019.(VI.19.) Inkluzív nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek módosítása
23/2019.(VI.19.) Tanító BA alapszak tantervének és tanegységleírásainak KKK szerinti módosítása, tantárgyfelelősök változtatása a 2019/2020. tanévtől
22/2019.(VI.19.) Óvodapedagógus BA alapszak tantervének és tanegységleírásainak KKK szerinti módosítása és tanegységek aktuális félévének változtatása a 2019/2020. tanévtől
21/2019.(VI.19.) Közösségi művelődés tanára osztatlan tanárképzési szak tanegységleírásainak KKK szerinti módosítása a 2019/2020. tanévtől
20/2019.(VI.19.) Közösségszervezés BA alapszak tanegységleírásainak KKK szerinti módosítása a 2019/2020. tanévtől
19/2019.(VI.19.) Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA alapszak tanegységlistájának KKK szerinti módosítása és a „Statisztikai elemzések számítógépen" c. új, kötelező tanegység bevezetése a 2019/2020. tanévtől
18/2019.(VI.19.) Somos Lajos-díj adományozásának elutasítása
17/2019.(VI.19.) Somos Lajos-díj adományozása
16/2019.(VI.19.) Somos Lajos-díj adományozása
15/2019.(VI.19.) Somos Lajos-díj adományozásának elutasítása
14/2019.(VI.19.) A Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázat véleményezése
13/2019.(VI.19.) A Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszékre benyújtott adjunktusi pályázat véleményezése
12/2019.(VI.19.) A Pedagógiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógiai és Közművelődési Tanszékre benyújtott egyetemi docensi pályázat véleményezése
11/2019.(VI.19.) A Pedagógiai Kar Pszichológia Intézetére benyújtott egyetemi docensi pályázat véleményezése
10/2019.(VI.19.) Javaslat új tárgyak beillesztésére a tanári felkészítés pedagógiai-pszichológiai-szakmódszertani moduljába
9/2019.(V.27.) Pedagógiai Kar 2018/2019-es tanév II. félévi záróvizsga bizottsági elnökeinek névsora
8/2019.(IV.10.) Gyógypedagógia BA alapképzési szak, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakiránybővítő szakindítási kérelmének elfogadásáról
7/2019.(IV.10.) Tanító alapszak német nemzetiségi szakirányának indítása az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
6/2019.(IV.10.) Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányának indítása az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán 
5/2019. (IV.10.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Éves Minőségügyi Jelentés 2017/2018. elfogadásáról
4/2019. (I.15.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő Tudományos Diákköri Bizottság ügyrendje
3/2019. (I.15.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő Tanulmányi és Kreditbizottság ügyrendje
2/2019. (I.15.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő Minőségbiztosítási és Stratégiai Bizottság ügyrendje
1/2019. (I.15.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő Tudományos Bizottság ügyrendje

2018.
46/2018.(XII.06.) Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányának indítása az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
45/2018.(XII.06)Tanító alapszak német nemzetiségi szakirányának indítása az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
44/2018.(XII.06.) Pedagógiai Kar 2018/2019-es tanév I. félévi záróvizsga bizottsági elnöki névsorának jóváhagyása
43/2018.(X.16.) Pedagógiai Kar Dékáni magasabb vezetői pályázat véleményezése
42/2018.(X.04.) Gyógypedagógia BA szak tanegységlistájának módosítása a 2018/2019-es tanévtől
41/2018.(X.04.) Szakfelelős személyének változása Pedagógia Kar Csecsemő –és kisgyermeknevelő BA alapszakján
40/2018.(X.04.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok összetételének változása
39/2018.(X.04.) Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2018/2019. tanév I. félévi munkarendjének elfogadása
38/2018.(VI.29.) Multikulturalizmus, különleges bánásmód, esélynövelés interdiszciplináris vizsgálatai Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetében
37/2018. (VI.29.) Fejlődéslélektani Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetében
36/2018.(VI.29.) Neveléslélektani Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetében
35/2018. (VI.29.) Gyógypedagógia BA szak tanegységlistájának módosítása a 2018/2019-es tanévtől
34/2018.(VI.22.) Gyógypedagógia BA szak logopédia szakiránnyal történő indítása Jászberényben, pszichopedagógia szakiránnyal történő indítása Sárospatakon levelező tagozaton, a 2018/2019-es tanév őszi félévétől
33/2018.(VI.11.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendje
32/2018.(VI.11.) Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak tanegységlistájának módosítása a 2018/2019. tanévtől
31/2018.(VI.11.) Óvodapedagógus BA szak szakmai gyakorlati tanegységeinek módosítása a 2018/2019. tanévtől
27/2018.(VI.11.) Közösségi művelődés a társadalmi térben Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Kar Andragógiai és Közművelődési Tanszékén
26/2018.(VI.11.) Gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi Kutatócsoport létesítése a Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai Tanszékén
25/2018.(VI.11.)  Gyógypedagógiai Tanszék, mint önálló tanszék létrehozása a Pedagógiai Karon 2018. július 1-jétől
24/2018.(VI.11.) A Pedagógiai Kar Médiainformatika Intézetének, tanszékként történő áthelyezése a Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézetébe
23/2018.(VI.11.) Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Éves Minőségügyi Jelentés 2016/2017.
22/2018.(VI.11.) Adjunktusi pályázat véleményezése
21/2018.(VI.11.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
20/2018.(VI.11.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
19/2018.(VI.11.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
18/2018.(VI.04.) Óvodapedagógus BA angol nyelvű képzés indítása az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán
17/2018.(V.22.) Pro Academia Agriensi Juventutis-díj adományozása
16/2018.(V.22.) Hallgató a hallgatókért-díj adományozása
15/2018.(V.22.) Hallgató a tudományért-díj adományozása
14/2018.(V.22.) Somos Lajos-díj adományozása
13/2018.(V.22.) Somos Lajos-díj adományozása
12/2018.(V.22.) Somos Lajos-díj adományozása
11/2018.(V.22.) Kari Tanács mellett működő Tanulmányi és Kreditbizottság személyi összetétele
10/2018.(V.22.) Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság személyi összetétele
9/2018.(V.22.) A Pedagógiai Kar 2017/2018. tanév II. félévi záróvizsga bizottsági elnökeinek névsora
8/2018.(IV.20.) Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga (4 félév/360 óra, Telephely: Eger) szakfelelősének változása
7/2018.(IV.20.) Tankerületi-igazgatási vezető pedagógus szakvizsga (4 félév/360 óra, Telephely: Eger) szakfelelősének változása
6/2018.(IV.20.) Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (4 félév/360 óra, Telephely: Eger) szakfelelősének változása
5/2018.(IV.20.) Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga (4 félév/360 óra, Telephely: Eger, Sárospatak) szakfelelősének változása
4/2018.(IV.20.) Integrációs szakmai feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő pedagógus szakvizsga (4 félév/360 óra, Telephely: Eger) szakfelelősének változása
3/2018.(IV.20.) Inkluzív nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak (2 félév/180 óra, Telephely: Eger) szakfelelősének változása
2/2018.(I.11.) Professor Emerita cím adományozása
1/2018.(I.11.) Egyetemi tanári pályázat véleményezése

2017.
65/2017.(XII.11.) A Pedagógiai Kar 2017/2018. tanév I. félévi záróvizsga bizottsági elnökeinek névsora
64/2017.(XII.11.) Tanító alapképzési szak szakindítási kérelme
63/2017.(XI.13.) Intézményi nyelvi vizsga értékelési rendszerének változása
62/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
61/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
60/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
59/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
58/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
57/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
56/2017.(XI.13.) Szakfelelős változása
55/2017.(XI.13.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
54/2017.(XI.13.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
53/2017.(XI.13.) Egyetemi docensi pályázat véleményezése
52/2017.(IX.11.) Szakfelelős változása
51/2017.(IX.11.) Szakfelelős változása
50/2017.(IX.04.) Kari Tanács mellett működő TDK Bizottságban új tag megbízása
49/2017.(IX.04.) Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság új tagjának megbízása
48/2017.(IX.04.) Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság új elnökének megbízása
47/2017.(IX.04.) Adjunktusi pályázat véleményezése
46/2017.(IX.04.) Adjunktusi pályázat véleményezése
45/2017.(IX.04.) Adjunktusi pályázat véleményezése
44/2017.(IX.04.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2017/2018. tanév I. félévi munkarendje
43/2017.(VIII.28.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
42/2017.(VII.17.) TKTK 2015/2016. tanévi önértékelési jelentése
41/2017.(VII.17.) Gyógypedagógia alapszak szakindítási kérelmének véleményezése
40/2017.(VII.13.) Az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai moduljának véleményezése
39/2017.(VII.13.) A Pedagógia Kar Képzési Programjának véleményezése
38/2017.(V.22.) Somos Lajos-díj adományozása
37/2017.(V.22.) Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság új elnökének megbízása
36/2017.(V.22.) Kari Tanács mellett működő TDK Bizottság új elnökének megbízása
14/2017.(V.22.) - 35/2017.(V.22.) A Pedagógiai Karra benyújtott vezetői pályázatok véleményezése
13/2017.(V.11.) Pedagógiai Kar 2016/2017. tanév II. félévi záróvizsga bizottsági elnökök
12/2017.(V.11.) A Pedagógiai Kar Mozgóképkultúra Tanszékének áthelyezése a Bölcsészettudományi Kar Vizuális Művészeti Intézetébe
11/2017.(IV.03.) Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia szakirányú továbbképzési program tanegységlista módosítása
10/2017.(IV.03.) Szakfelelős változása
9/2017.(IV.03.) Pedagógiai bábjáték területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
8/2017.(IV.03.) Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 2015/2016. tanévi minőségügyi jelentése
7/2017.(III.16.) Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata
6/2017.(II.06.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
5/2017.(II.06.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
4/2017.(II.06.) Oktatástervezés és digitális tananyagfejlesztés szakirányú továbbképzési szak székhelyen kívüli indítási kérelme
3/2017.(II.06.) "Önkéntes munka" című új szabadon választható tárgy bevezetése az osztatlan tanárképzésben
2/2017.(II.06.) Neveléstudományi Doktori Iskola tanegységlista módosítási kérelme
1/2017.(II.06.) Kari Tanács mellett működő bizottságok személyi összetétele

2016.
51/2016.(XII.05.) A Pedagógiai Kar 2016/2017. tanév I. félévi záróvizsga bizottsági elnökeinek névsora
50/2016.(XII.05.) Az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai modul modulfelelős személyeinek elfogadása
49/2016.(XII.05.) A Játék- és szabadidőszervező MA szak szakképzettség-felelős személyének változása
48/2016.(XII.05.) A Neveléstudományi MA szak szakfelelős személyének változása
47/2016.(XII.05.) A Közösségszervezés BA szak szakfelelős személyének változása
46/2016.(XII.05.) A Tanító BA szak szakfelelős személyének válto
45/2016.(XII.05.) Az Informatikus könyvtáros BA szak szakfelelős személyének változása
44/2016.(XII.05.) Az Andragógia BA szak szakfelelős személyének változása
43/2016.(XII.05.) A Pedagógiai Kar Kari Tanácsa mellett működő bizottságok elnökei
42/2016.(XII.05.) A Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendje
41/2016.(XII.05.) Kari Tanács 2016/2017. tanév I. félévi munkaprogramja
40/2016.(XI.28.) Óvodapedagógus alapképzési szak szakindítási kérelme
39/2016.(VI.30.) A 2014/2015. tanévtől felvett Tanító BA szakos hallgatók választható műveltségterületi moduljának tantervmódosítása
38/2016.(VI.17.) Informatikus könyvtáros MA szak tanegységlista módosítása
37/2016.(VI.17.) Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
36/2016.(VI.17.) Pedagógiai értékelés és mérés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
35/2016.(VI.17.) Multikulturális nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
34/2016.(VI.17.) Kollégiumi nevelő szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
33/2016.(VI.17.) Játék- és szabadidő-szervező pedagógus szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
32/2016.(VI.17.) Inkluzív nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
31/2016.(VI.17.) Család- és gyermekvédő pedagógus szakirányú továbbképzési szak létesítése és a 2016/2017-es tanévtől történő indítása
30/2016.(V.17.) Záróvizsga bizottsági elnökök névsorának kiegészítése a 2015/2016. tanév II. félévére vonatkozóan
29/2016.(V.17.) Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés tanegységlista módosítása 2016/2017-es tanévtől az egri, sárospataki és jászberényi képzési helyekre vonatkozóan, azzal a kiegészítéssel, hogy a Pedagógus mesterség IKT alapjai tanegység helyett az IKT alapismeretek című tanegység kerüljön be a tanegységlistába
28/2016.(V.17.) Reform és alternatív pedagógia című szabadon választható tárgy bevezetése az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai moduljában a 2016/2017-es tanévtől
27/2016.(V.17.) Autogén-tréning (relaxáció) című szabadon választható tárgy bevezetése az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai moduljában a 2016/2017-es tanévtől
26/2016.(V.17.) A szókratészi párbeszéd gyakorlata című új szabadon választható tanegység bevezetése a Szociálpedagógia BA szak tanegységlistájában
25/2016.(V.17.) Professor Emeritus cím adományozása
24/2016.(V.17.) Somos Lajos-díj adományozása
23/2016.(V.17.) Somos Lajos-díj adományozása
22/2016.(V.17.) Hallgató a tudományért-díj adományozása
21/2016.(V.17.) Hallgató a hallgatókért-díj adományozása
20/2016.(V.17.) Tanársegédi pályázatok véleményezése
19/2016.(V.17.) Főiskolai docensi pályázat véleményezése
18/2016.(IV.18.) Az intézményi nyelvi vizsgából a „Hallás utáni értés" vizsgarész kivétele 2016. szeptember 1-jétől
17/2016.(IV.18.) A C1 (felsőfokú) intézményi nyelvi vizsga bevezetése angol és német nyelvből 2016. szeptember 1-jétől
16/2016.(IV.18.) Személyiségfejlődési zavarok kisgyermek- és óvodáskorban című új szabadon választható tanegység bevezetése az Óvodapedagógus BA és a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakok tanegységlistájában 2016. szeptember 1-jétől
15/2016.(IV.18.) Záróvizsga bizottsági elnökök névsora a 2015/2016. tanév II. félévére vonatkozóan
14/2016.(IV.18.) Az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttével a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Pedagógiai és Tudástechnológiai Kar néven működjön tovább
13/2016.(IV.18.) Az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttével a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Pedagógiai-, Pszichológiai- és Tudástechnológiai Kar néven működjön tovább
12/2016.(IV.18.) Az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttével megalakuló Jászberényi Campus elnevezésének, szervezeti egységeinek, képzési struktúrájának, egyetemi illeszkedésének vizsgálatára felállítandó Karközi Bizottság létrehozása
11/2016.(IV.18.) A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Pszichológia Tanszékének Pszichológia Intézetté alakulása
10/2016.(IV.18.) A Szociálpedagógia Tanszék szervezeti áthelyezése a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karról a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra
9/2016.(IV.18.) A Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék szervezeti áthelyezése a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karról a Bölcsészettudományi Karra
8/2016.(III.24.) TKTK 2014/2015. tanévi minőségügyi jelentés és szakjelentés
7/2016.(II.15.) Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme
6/2016.(II.15.) Az EKF TKTK-n létesített Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ szervezeti áthelyezése a Tanárképző Központba
5/2016.(I.15.) Tanegységlista módosítási kérelmek napirenden belül: Kurzusok nevének megváltoztatása az Informatikus könyvtáros BA szak (nappali, levelező, távoktatás) tanegységlistájában
4/2016.(I.15.) Tanegységlista módosítási kérelmek napirenden belül: Új szabadon választható Mesepszichológia című tanegység bevezetése az Óvodapedagógus és a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakok tanegységlistájában
3/2016.(I.15.) Tanegységlista módosítási kérelmek napirenden belül: Nevelésfilozófiai paradigmák című kurzus bevezetése a Neveléstudományi Doktori Iskola képzési programjában
2/2016.(I.15.) Záróvizsga bizottsági elnökök névsora
1/2016.(I.15.) Kari Tanács 2015/2016. tanév II. félévi munkaprogramja

2015.
27/2015.(XI.12.) Osztatlan tanárképzés 5+1-es tanegységlistájának elfogadása
26/2015.(XI.03.) Idegennyelvi Intézet létrehozása a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon
25/2015.(X.13.) Az Egerben alapított és indított Csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzés sárospataki - Comenius Kar - telephelyen történő indítása
24/2015.(X.15.) Felsőoktatás-pedagógia szakirányú továbbképzési szak sárospataki - Comenius Kar - képzési helyen történő indítása
23/2015.(VI.24.) Osztatlan tanárképzés angol nyelvű indításához a pedagógiai-pszichológiai modul angol nyelvű fordítása
22/2015.(VI.24.) Felsőoktatás-pedagógia szakirányú továbbképzés – pedagógusképzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés – létesítési és indítási kérelme
21/2015.(VI.24.) A TKTK Kari Tanács mellett működő bizottságok személyi változásai
20/2015. (VI.24.) Hallgató a tudományért-díj odaítélése
19/2015. (VI.24.) Hallgató a hallgatókért-díj odaítélése
18/2015. (VI.24.) Somos Lajos-díj adományozása
17/2015.(VI.24.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezése
16/2015.(VI.24.) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
15/2015.(VI.24.) Intézetigazgatói pályázat véleményezése
14/2015.(V.27.) A TKTK tanegységlista módosításai
13/2015.(V.27.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
12/2015.(IV.21.) Közösségi-művelődés tanára osztatlan tanárszak tanegységlista módosítása
11/2015.(III.16.) Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása
10/2015.(III.16.) Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének és 1. számú szabályzatának elfogadása
9/2015.(III.16.) Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési szak indítási kérelmének véleményezése
8/2015.(III.16.) Osztatlan tanárszak komplex szigorlati és záróvizsga témaköreinek elfogadása
7/2015.(III.16.) A TKTK Kari Tanácsi Választási Bizottság elfogadása
6/2015.(III.16.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
5/2015.(III.16.) Professor Emeritus cím adományozása
4/2015.(III.16.) Főiskolai tanári pályázat véleményezése
3/2015.(III.16.) TKTK 2013/2014. tanévi minőségügyi jelentés és önértékelési jelentés elfogadása
2/2015.(II.12.) Erasmus + oktatói ösztöndíj pályázatok kari támogatási rangsorának jóváhagyása
1/2015.(II.12.) Kari Tanács 2014/2015. II. félévi munkaprogramjának elfogadása

2014.
34/2014.(XII.17.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
33/2014.(XII.01.) Informatikus könyvtáros BA szak (nappali, levelező, távoktatás) tanegységlista módosításának elfogadása
32/2014.(XII.01.) Neveléstudományi Doktori Iskola tanegységlista módosításának elfogadása
31/2014.(XII.01.) Turisztikai médiainformatikus szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése
30/2014.(XII.01.) Turisztikai információbróker szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése
29/2014.(XII.01.) Digitális archívum-fejlesztő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése
28/2014.(XII.01.) Helyismereti dokumentumfilm-készítés szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése
27/2014.(XI.10.) ERASMUS oktatói ösztöndíj pályázatának szakmai támogatása
26/2014.(XI.10.) School aggression szabadon választható angol nyelvű tanegység az osztatlan tanárszak tanegységlistájában
25/2014.(XI.10.) Osztatlan tanárképzésben újabb tanári szakképzettség megszerzése esetén teljesítendő kreditek elfogadása
24/2014.(XI.10.) A TKTK Kari Tanács mellett működő munkabizottságok személyi változásainak elfogadása
23/2014.(XI.10.) EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakfelelőseinek és szakképzettség felelőseinek változása
22/2014.(IX.10.) Kari Tanács 2014/2015. I. félévi munkaprogramjának elfogadása
21-1/2014.(VII.08.); 21-2/2014.(VII.08.) ; 21-3/2014.(VII.08.) Tanegységlista módosítások a TKTK-n
20/2014.(VI.20.) Integrációs szaktanácsadói feladatokra való felkészítés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási kérelmének véleményezése
19/2014.(VI.20.) Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
18/2014.(VI.20.) Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
17/2014.(VI.19.) Tanegységlista módosítások a TKTK-n
16/2014.(VI.02.) Beszámoló az ÉRPEK és a Neveléstudományi Doktori Iskola elmúlt évi tevékenységéről
15-1/2014.(VI.02.); 15-2/2014.(VI.02.) ; 15-3/2014.(VI.02.) Tanegységlista módosítások és képzési programok a TKTK-n
14/2014.(VI.02.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
13/2014.(VI.02.) Neveléstudományi Intézet létesítése a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon 2014. szeptember 1-jével
12/2014.(VI.02.) Hallgató a hallgatókért-díj adományozása
11/2014.(VI.02.) Hallgató a tudományért-díj adományozása
10/2014.(VI.02.) Somos Lajos-díj adományozása
9/2014.(VI.02.) Somos Lajos-díj adományozása
8/2014.(VI.02.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
7/2014.(VI.02.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezése
6/2014.(VI.02.) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
5/2014.(IV.07.) Kari Tanács 2013/2014. II. félévi munkaprogramjának elfogadása
4/2014.(II.26.) Tanegységlista módosítások a TKTK-n - Az osztatlan tanárképzés tanegységlistájában
3/2014.(II.26.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
2/2014.(I.24.) Neveléstudományi Doktori Iskola tanegységlista módosításának elfogadása a 2013/2014. tanévtől
1/2014.(I.24.) TKTK önértékelési jelentés intézményakkreditációs eljárásban 2013/2014

2013.
45/2013.(XII.11.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
44/2013.(XII.05.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei tanári mesterszakon
43/2013.(XII.05.) Informatikus könyvtáros nappali BA képzés tanegységlista módosításának elfogadása
42/2013.(XII.05.) Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási dokumentáció véleményezése
41/2013.(XII.02.) Pszichológiatörténet - History of Psychology című szabadon választható tanegység meghirdetése MA és Doktori képzésben, Bevezetés a megismeréstudományba - Introduction to Cognitive Science és Bevezetés a pszicholingvisztikába - Introduction to Psycholinguistics című szabadon választható tanegységek meghirdetése BA és MA képzésben, magyar és angol nyelven EKF-es és ERASMUS-os hallgatók számára a 2013/2014-es tanévtől
40/2013.(XII.02.) Szociálpedagógia BA (nappali és levelező tagozat) tanegységlista módosításának elfogadása
39/2013.(XII.02.) Pedagógiai rendszertervező mesterszak létesítési és szakindítási dokumentáció véleményezése
38/2013.(XII.02.) Információtechnológiai mesterszak létesítési és szakindítási dokumentáció véleményezése
37/2013.(XII.02.) Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Rendjének módosításának véleményezése
36/2013.(XII.02.) TKTK Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
35/2013.(XII.02.) TKTK 2012/2013. tanévi önértékelési jelentésének elfogadása
34/2013.(XI.25.) Somos Lajos-díj odaítélése
33/2013.(XI.04.) A Comenius Karon Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, valamint Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak székhelyen kívüli (Sárospatak) képzési helyen történő indításának támogatása
32/2013.(IX.18.) A TKTK Kari Tanács mellett működő munkabizottságok személyi változásainak elfogadása
31/2013.(IX.18.) EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakfelelőseinek, szakképzettség felelőseinek és modulfelelősének változása
30/2013.(IX.18.) Pszichológiatörténet - History of Psychology című szabadon választható tanegységek meghirdetése MA és Doktori képzésben, Bevezetés a megismeréstudományba - Introduction to Cognitive Science és Bevezetés a pszicholingvisztikába - Introduction to Psycholinguistics című szabadon választható tanegységek meghirdetése BA és MA képzésben, magyar és angol nyelven EKF-es és ERASMUS-os hallgatók számára a 2013/2014-es tanévtől
29/2013.(IX.18.) Neveléstudományi Doktori Iskola tanegységlista módosításának elfogadása a 2013/2014. tanévtől
28/2013.(IX.18.) Családkonzulens/családterapeuta szakirányú továbbképzési szak tanegységlista módosításának elfogadása a 2013/2014. tanévtől
27/2013.(IX.18.) Közösségi művelődésszervező osztatlan tanárszak indítási dokumentációjának támogatása
26/2013.(IX.18.) Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 2013/2014. tanévi feladattervének elfogadása
25/2013.(IX.18.) Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar módosított organogramjának elfogadása
24/2013.(IX.18.) Kari Tanács 2013/2014. I. félévi munkaprogramjának elfogadása
23/2013.(VII.04.) Tanári mesterség IKT alapjai szakirányú továbbképzési szak tanegységlista módosításának elfogadása
22/2013.(VI.11.) Szervezeti egységek összevonása
21/2013.(VI.03.) Beszámoló a Neveléstudományi Doktori Iskola elmúlt évi tevékenységéről
20/2013.(VI.03.) Komplex művészeti nevelés MA szak létesítési dokumentáció véleményezése, konzorciumhoz történő csatlakozás
19/2013.(VI.03.) Média-, mozgókép, és kommunikációtanár osztatlan tanárszak tanegységlistájának elfogadása
18/2013.(VI.03.) Tanegységlista módosítási kérelmek elfogadása a TKTK-n
17/2013.(VI.03.) Osztatlan tanári modul tanegységlistájának elfogadása a 2013/2014. tanévtől
16/2013.(VI.03.) Pedagógiai technológiai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak létesítési/indítási kérelmének véleményezése
15/2013.(VI.03.) Információtechnológiai szakirányú továbbképzési szak létesítési/indítási kérelmének véleményezése
14/2013.(VI.03.) Könyvtárostanár szak szakindítási dokumentáció véleményezése
13/2013.(VI.03.) A TKTK Záróvizsga Bizottsági elnökök névsorának elfogadása
12/2013.(VI.03.) Hallgató a tudományért-díj odaítélése
11/2013.(VI.03.) Hallgató a hallgatókért-díj odaítélése
10/2013.(VI.03.) Somos Lajos-díj adományozása
9/2013.(VI.03.) Somos Lajos-díj adományozása
8/2013.(VI.03.) Tanársegédi pályázatok elfogadása
7/2013.(VI.03.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezése
6/2013.(VI.03.) Tanszékvezetői pályázatának véleményezése
5/2013.(VI.03.) Professor Emeritus cím adományozása
4/2013.(II.25.) Tanegységlista módosítási kérelmek elfogadása a TKTK-n
3/2013.(II.25.) Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
2/2013.(II.25.) TKTK Szervezeti és Működési Rendjének módosítása: Tanárképző Központ Működési Rendjének elfogadása, 2013. március 1-jei hatálybalépéssel
1/2013.(II.25.) Kari Tanács 2012/2013. II. félévi munkaprogramjának elfogadása

2012.
26/2012.(XII.03.) Csecsemő és kisgyermeknevelő Felsőoktatási Szakképzés szakindítási dokumentáció véleményezése
25/2012.(XII.03.) Televíziós műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés szakindítási dokumentáció véleményezése
24/2012.(XII.03.) TKTK Szervezeti és Működési Rendjének, és 1-2. számú mellékleteinek elfogadása, 2013. január 1-jei hatálybalépéssel
23/2012.(XII.03.) TKTK szervezeti egység névváltoztatási kérelmének elfogadása: Informatika Tanszék nevének Humáninformatika Tanszék névre történő változtatása
22/2012.(XII.03.) A 2012. évi Kari Minőségbiztosítási Jelentés és Szakjelentés elfogadása
21/2012.(XI.05.) ÉRPEK szervezeti egységen belül kutatócsoport létrehozása 2012. december 1-jétől
Kognitív és Kommunikációs Kutatócsoport néven
20/2012.(XI.05.) Somos Lajos-díj odaítélése
19/2012.(XI.05.) Somos Lajos-díj odaítélése
18/2012.(XI.05.) Somos Lajos-díj odaítélése
17/2012.(XI.05.) Intézetigazgatói pályázat véleményezése
16/2012.(XI.05.) Kari Tanács 2012/2013. I. félévi munkaprogramjának elfogadása
15/2012.(V.29.) Hallgató a tudományért-díj odaítélése
14/2012.(V.29.) Hallgató a hallgatókért-díj odaítélése
13/2012.(V.29.) „Nemzetiségi-kisebbségi közösségek társadalmi integrációját segítő szakember" szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
12/2012.(V.29.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
11/2012.(V.29.) Tanegységlista módosítások a TKTK-n
10/2012.(V.29.) Szociálpedagógia mesterszak szakindítási dokumentáció véleményezése
9/2012.(V.29.) Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadása, 2012. szeptember 1-jei hatályba lépéssel
8/2012.(V.29.) TKTK Önértékelési Jelentés 2008-2012. véleményezése
7/2012.(V.29.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
6/2012.(V.29.) Mestertanári cím adományozása
5/2012.(V.29) Tanársegédi pályázat véleményezése
4/2012.(V.29.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezése
3/2012.(IV.16.) Az interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
2/2012.(II.17.) Kari Tanács 2011/2012. II. félévi munkaprogramjának elfogadása
1/2012.(I.11.) Záróvizsga Bizottságban vizsgaelnöki megbízás

2011.
37/2011.(XII.01.) Felnőttképzési szervező szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
36/2011.(XII.01.) Felnőttképzési menedzser szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmének véleményezése
35/2011.(XII.01.) Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Rendjének elfogadása, 2011. december 2-ai hatálybalépéssel
34/2011.(XI.23.) Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak tanegységlista módosításának elfogadása (érvényes: 2011/2012. tanév keresztféléves képzéseitől kezdődően)
33/2011.(XI.07.) Neveléstudományi Doktori Iskola létesítési kérelmének véleményezése
32/2011.(XI.07.) Szociálpedagógia mesterszak szakindítási dokumentáció véleményezése
31/2011.(XI.07.) TKTK 2010/2011. tanévi minőségértékelési jelentés és szakjelentés elfogadása
30/2011.(XI.07.) Kutatóprofesszori pályázat véleményezése
29/2011.(XI.07.) Egyetemi tanári pályázat véleményezése
28/2011.(XI.07.) Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése
27/2011.(X.06.) Kari Tanács 2011/2012. tanév I. félévi munkaprogramjának elfogadása
26/2011.(VII.19.) Csecsemő és kisgyermeknevelő BA szak tanegységlistájának elfogadása a 2011/2012. tanévtől
25/2011.(VII.19.) Informatikus könyvtáros BA szak tanegységlistájának elfogadása a 2011/2012. tanévtől
24/2011.(VI.17.) Bevezetés a magyarországi cigányok/romák társadalomtörténetébe című szabadon választható kurzus indításának elfogadása a 2011/2012. tanévtől
23/2011.(VI.14.) Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés gyakorlatvezető mentortanár tanegységlistájának elfogadása a 2011/2012. tanévtől
22/2011.(VI.14.) Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak tanegységlistájának elfogadása a 2011/2012. tanévtől
21/2011.(V.30.) A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája című szabadon választható kurzus indítása MA képzésben
20/2011.(V.30.) Hallgató a tudományért-díj odaítélése
19/2011.(V.30.) Hallgató a hallgatókért-díj odaítélése
18/2011.(V.30.) Címzetes főiskolai docensi cím adományozása
17/2013.(V.30.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
16/2011.(V.30.) Adjunktusi, tanársegédi pályázatok véleményezése
15/2011.(V.30.) Főiskolai docensi pályázatok véleményezése
14/2011.(V.30.) Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
13/2011.(V.30.) Dékáni hivatalvezetői pályázat véleményezése
12/2011.(V.30.) Dékáni pályázat véleményezése
11/2011.(V.20.) A TKTK Záróvizsga Bizottságok elnökei
10/2011.(V.20.) A TKTK tanegységlistáit érintő előterjesztésekről
9/2011.(IV.26.) A TKTK Kari Tanács mellett működő bizottságok személyi változásai
8/2011.(IV.26.) Tanegységlista módosítások a TKTK-n
7-1/2011.(IV.04.); 7-2/2011.(IV.04.); 7-3/2011.(IV.04.)Tanegységlista módosítások a TKTK-n
6/2011.(IV.04.) A Pedagógiatanár MA szak szakképzettségfelelős változása
5/2011.(IV.04.) Főiskolai tanári pályázat véleményezése
4/2011.(III.02.) Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés indítása
3/2011.(I.17.) Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék létrehozása
2/1/2011.(I.17.), 2/2/2011.(I.17.) Nyugdíjazással kapcsolatos személyi ügyi kérdések: oktatók továbbfoglalkoztatása
1/2011.(I.17.) Kari Tanács 2010/2011. tanév II. félévi munkaprogramjának elfogadása


< Vissza