Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Múlt-Jelen-Jövő Jubileumi Konferencia

Utolsó módosítás: 2019. november 11.

2019. november 14-15-én kerül megrendezésre a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak indulásának 10. évfordulója alkalmából szerveződő Jubileumi konferencia az Eszterházy Károly Egyetemen.

A konferencia célja a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak indulásának megünneplése, a 10 éves képzési tapasztalatok összegzése, és lehetőség biztosítása egy országos, széles körű szakmai eszmecserére.

A meghívottak köre az irányító hatóságok képviselői, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzést indító felsőoktatási intézmények képviselői, a szakmai szervezetek képviselői, a bölcsődei területen dolgozó módszertani központok képviselői, illetve a területen a gyakorlati képzésben dolgozó szakemberek, a koragyermekkori nevelésben alkalmazható, művészeti módszerek képviselői.

 A konferencia részletes programja

2019. november 14. (csütörtök)

9:00 – 10:00 Regisztráció (Helyszín: Líceum Aula)
10:00 – 10:30 Ünnepélyes megnyitó (Helyszín: Líceum Díszterem)

A résztvevőket köszöntik:
• Kovácsné Bárány Ildikó, a bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos
• Dr. Liptai Kálmán, rektor
• Mirkóczki Ádám, Eger város polgármestere

10:30–12:00 Plenáris előadások: A képzés indulása és a szaklétesítés háttere témakörben (Helyszín: Líceum Díszterem)
• Prof. Dr. Csépe Valéria: A koragyermekkori fejlődés – miért van szükség diplomás kisgyermeknevelőkre
• Hegedűsné Végvári Katalin: A csecsemő- és kisgyermeknevelő Ba szak jelentősége a szakma életében
• Dr. Dávid Mária – Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna – Kovácsné Bárány Ildikó: A szaklétesítés és szakindítás előzményei és háttere
• Dr. Podráczky Judit: A kisgyermeknevelő-képzés első 10 évének mérlege

12:00-12:45 Ebéd (Helyszín: Líceum Díszterem előtere)

12:.45-14:00 Poszterszekció: képzőhelyek bemutatkozása (Helyszín: Líceum, 1. emelet körfolyosó – a Kápolna előtere)- Szekcióvezető: Dr. habil. Hanák Zsuzsanna
• Dr. Darvay Sarolta, Claudia Piovano, Koscsóné Kolkopf Judit (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar): A nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása a kisgyermekkori szolgáltatások minőségének javítása érdekében
• Dr. Bajzáth Angéla, Bereczkiné Dr. Záluszki Anna, Dr. Darvay Sarolta (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar): Kooperatív közösségek ösztönzése multikulturális kora gyermekkori kontextusban
• Dr. Serfőző Mónika – Dr. Gyöngy Kinga (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar): A csecsemő- és kisgyereknevelő szak gyakorlati képzésének kihívásai
• Dr. Szebeni Rita, Dr. habil. Hanák Zsuzsanna (Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus): A Csecsemő és kisgyermeknevelő képzés 10 éve az Eszterházy Károly Egyetemen
• Tóth Mónika, Kovács-Bogya Tünde, Dr. Furcsa Laura (Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi Campus): Csecsemő- és kisgyermeknevelő-képzés a Jászberényi Campuson
• Dr. Lipcsei Imre, Dr. Katona Krisztina (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar): A Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak sajátosságai a Gál Ferenc Főiskolán
• Dr. Simon István Ágoston (Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar): A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés sajátosságai a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon
• Gyimesi Ildikó, Dr. Udvarvölgyi Zsolt András (Apor Vilmos Katolikus Főiskola): Három éves a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Képzésünk specifikumai
• Dr. Szarka Júlia, Dr. Gombos Norbert, Ackermanné Kelő Kamilla Viktória, Kaszás Ildikó, Kovács-Veréb Lilla, Lehoczky Mária Magdolna, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar: "Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom." (Zsolt 127,3)

14:00–15:00 Plenáris előadások (Helyszín: Líceum Díszterem)
• Kereki Judit: Koragyermekkori intervenció
• Dr. Nyitrai Ágnes: Kisgyermeknevelési koncepciók változása és megjelenése a szakemberképzésben
• Szurominé Balogh Mónika: Pedagógus életpályamodell a kisgyermeknevelő szakmában

15:00–15:20 Kávészünet (Helyszín: Líceum Kápolna előtere)

15:20 - 16:20 Kutatási szekcióülések:
1. szekció: Kisgyermekek és környezetük (Helyszín: Líceum, 1. emelet Kápolna) - Szekcióvezető: Dr. Dávid Mária
Előadások:
• Dr. Dávid Mária, Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa, Dr. Faragó Boglárka (Eszterházy Károly Egyetem): Kisgyermekeink beszédfejlettsége
• Dr. Faragó Boglárka, Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa, Dr. Dávid Mária (Eszterházy Károly Egyetem): Infokommunikációs technológia használat koragyermekkorban
• Dr. Szaszkó Rita, Mandics Bettina (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények): A kétnyelvű családok és a bölcsőde kooperációja egy magyar nyelvű bölcsődében

2. szekció: Kisgyermeknevelő pedagógusok és pedagógusjelöltek (Helyszín: Líceum, 1. emelet 112.) - Szekcióvezető: Dr. Furcsa Laura
Előadások:
• Dr. Serfőző Mónika, Dr. Sándor Mónika, Dr. Bajzáth Angéla, Dr. Böddi Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar): Kisgyereknevelő szakos hallgatók belépése a felsőoktatásba
• Dr. habil. Klein Ágnes, Tancz Tünde (Pécsi Tudományegyetem): A kisgyermeknevelők nyelvi stratégiái a gyermeki kommunikáció támogatásában
• Kisné dr. Bernhardt Renáta, Dr. Furcsa Laura (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus): A pedagógusi munka eredményességének megjelenése a csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók önreflexióiban

16:30 – 18:00 Csecsemő- és kisgyermeknevelő Országos Programfejlesztő Bizottság Ülése (zártkörű, csak CSOPB tagok részére) (Helyszín: Líceum Kápolna)

16:30 – 18:00 Szabad program – Városnézés:
• A Líceum csodái – körséták a Líceumban idegenvezetéssel:
  - 1. csoport: Díszterem - Kápolna – Egyetemi Könyvtár – Varázstorony – Kilátó terasz
(Találkozó: 16:30 - Díszterem előtt)
  - 2. csoport: Varázstorony – Kilátó terasz - Díszterem - Kápolna – Egyetemi Könyvtár
(Találkozó: 16:30 – Kápolna előtt)
• Eger a barokk ékszerdoboz – városnézés idegenvezetéssel
(Találkozó: Líceum, Aula)

19:00 Fogadás, vacsora (Helyszín: Líceum, Díszterem)


2019. november 15. (péntek)

7:45 – 8:15 Regisztráció azok számára, akik a pénteki napon érkeznek (Helyszín: Líceum Aula)
8:30-10:30 Bölcsődelátogatás – szakmai tapasztalatcsere
A nagy érdeklődésre való tekintettel az egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság négy bölcsődéjében fogadja a vendégeket. A csoportok beosztásáról a regisztráció alkalmával kapnak tájékoztatást a résztvevők.
Helyszínek:
1. Montessori Bölcsőde: Eger, Arany János út 20/a.
A bölcsődelátogatási programot vezetik: Dr. Szebeni Rita és Melegh Réka
2. Semmelweis Ignác Bölcsőde, Eger, Vízimolnár utca 1 – 3.
A bölcsődelátogatási programot vezetik: Dr. Dávid Mária és Mirkovszki Anikó
3. Cecey Éva Bölcsőde, Eger, Tittel Pál utca 8.
A bölcsődelátogatási programot vezetik: Dr. Taskó Tünde Anna és Barta Józsefné
4. Dobó Katica Bölcsőde, Eger, Ifjúság út 9.
A bölcsődelátogatási programot vezetik: Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa és Rozsnakiné Jakab Erzsébet.

10:30 – 11:00 Kávészünet (Helyszín: Diszterem előtere)

11:00 – 12:30 Interaktív műhelyek a koragyermekkori nevelést érintően
• Kovács-Bogya Tünde, Bus Éva (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus): Innovatív módszerek a kisgyermek kori anyanyelvi nevelés területén (Helyszín: Líceum I.212.)
• Koppány Ivett (Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde) és Gyuriczáné Botka Emőke (Magyar Bölcsődék Egyesülete): Gordon módszer a bölcsődei gyakorlatban - referenciaintézmények: Gordon készségek a kisgyermeknevelő munkájában (Helyszín: Líceum 112.)
• Unger Katalin, Dékány Krisztina, Szuhár Mariann (Újbudai Bölcsődei Intézmények): Kisgyermekek nagy lábnyomai- út a "ZÖLD BÖLCSŐDE" felé. Környezeti nevelés a bölcsődében, jó módszerek, ötletek bemutatása. (Helyszín: Líceum Varázstorony 405.)
• Dr. Gáll Viktória Emese: Ringató - "Vedd ölbe, ringasd, énekelj!" (Helyszín: Líceum Kápolna)
• Bencze Mónika, Szabados Böbe: A csecsemőszínház nevelő hatása kisgyermekkorban (Helyszín: Líceum 302.)

12:30 – 13:00 A konferencia zárása: Dr. Mogyorósi Zsolt dékánhelyettes (Helyszín: Kápolna)


A rendezvény támogatói:

 


< Vissza