Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

NTP-HHTDK-18-0061 Pályázat rövid beszámolója

Utolsó módosítás: 2019. július 12.

Pályázó: Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar

Pályázat azonosítószáma: NTP-HHTDK-18-0061

Pályázati kiírás: „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása"

Pályázat kiírói, támogatói:
- Nemzeti Tehetség Program
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Összeállította: Dr. Mező Ferenc, pályázati programért felelős személy, 2019. június 30.

 

Az NTP-HHTDK-18-0061 pályázati azonosítószámú projekt keretében az alábbi feladatokra vállalkoztunk:

- TDK felkészítő kurzus. Főbb témakörök: Bevezetés a TDK-ba, Kutatási terv, A TDK dolgozat elkészítésének folyamata, A TDK dolgozat szóbeli prezentációja. Cél: A program célja az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának hallgatói körében a TDK tevékenység facilitálása).

- TDK orientációs nap. A TDK orientációs nap során lehetőség nyílt hallgatók-oktatók konzultációjára, egyéni és csoportos tanácsadásra, a hallgatók szakjához kötődő TDK lehetőségek megvitatására, illetve az oktatók tantárgyaihoz kötődő TDK témák népszerűsítésére. Cél: TDK-orientációs nap keretében hallgatók verbuválása, hallgató-oktató találkozók, konzultációs lehetőségek biztosítása

- Kötetlen beszélgetéssel egybekötött szakmai előadás TDK-zó hallgatók számára, illetve csoportos foglalkozás meghívott szakértővel (fórum diákoknak). Az interaktív fórum témái a hallgatók esetében: A TDK szerepe az egyéni karrierben, Karriertervezés, Az önmenedzselés kompetenciája. Az interaktív fórum témái a diákok esetében: A diákok kutatási lehetőségei, Pályaorientáció, A TDK szereplehetősége a jövőbeni karrierben. A fórum meghívott előadói, Dr. Koncz István és Dr. Mező Katalin. Cél: hallgatók, diákok számára a tudományos karrier felé irányító modell nyújtása.

- Középiskolás diákok bevonása a TDK-munkába (tréning). A tréning témakörei: Témaválasztás, Témavezető választás, Kutatási terv készítés, A TDK főbb lépései a regisztrációtól az OTDK-ig. Cél: TDK-val kapcsolatos praktikus ismeretek átadása a résztvevőknek.

- Felkészítés pályázatok írására, benyújtására (tréning). Főbb témakörök: Sikertörténetek bemutatása, Pályázatkeresés az internet segítségével, Tájékozódás a pályázati kiírásban, Pályázatírási alapok, Teendők nyertes pályázat esetében, Teendők elutasított pályázatok esetében. Cél: diákok felkészítése a pályázatok keresésére, megírására, megvalósítására

- Alapvető kommunikációs ismeretek tanítása tréning. A tréning témakörei: Prezentációs műfajok, Előadás, Poszter prezentáció, Vita, Absztrakt, Tanulmány, TDK dolgozat. Cél: diákok TDK-val kapcsolatos kommunikációs készségeinek fejlesztése.

 

A pályázat kapcsolódott a 2018. november 28-án és a 2019. április 30-ikán megrendezetett Kari TDK konferenciákhoz, s középiskolai TDK konferencia is a részét képezte. A diákok ismerkedtek az egyetemi élettel és a TDK lehetőségekkel, a hallgatók pedig részt vehettek (2018.11.14.-én) TDK-ra szocializáló konferencián és a 2019.04.17.-én hallgatói interdiszciplináris konferencián. Poszterfüzetben jelentek meg a diákok és hallgatók prezentációi.

A pályázatról az alábbi közleményék adnak hírt:

1) Mező Ferenc (2019): OTDK-ra szocializáló konferencia hallgatóknak – 2018. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/1, 105. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.105
Web: http://www.kpluszf.com/assets/docs/OxIPO/OxIPO_2019_1_105_Mezo.pdf 

2) Mező Ferenc (2019): Interdiszciplináris tudományos hallgatói konferencia – 2019. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2019/1, 107–108. doi: 10.35405/OXIPO.2019.1.107
Web: http://www.kpluszf.com/assets/docs/OxIPO/OxIPO_2019_1_107_Mezo.pdf 

3) OTDK-ra szocializáló konferencia hallgatóknak – 2018 (összefoglaló). Különleges Bánásmód, 5. (2). 93. Web: https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/kb_2019_2_beszamolo2.pdf 

4) Interdiszciplináris tudományos hallgatói konferencia – 2019 (összefoglaló) Különleges Bánásmód, 5. (2). 93. Web: https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/kb_2019_2_beszamolo3.pdf 

5) OTDK-ra szocializálás a pedagógiai karon
Web: https://archivum.uni-eszterhazy.hu/hu/tktk/pk/hirek-1008/c/otdk-ra-szocializalas-a-pedagogiai-karon 

6) TDK-val ismerkedtek a középiskolások
Web: https://archivum.uni-eszterhazy.hu/hu/tktk/pk/hirek-1008/c/tdk-val-ismerkedtek-a-kozepiskolasok 

7) EKE hallgatók előadásait tartalmazó poszterfüzet
Web: https://archivum.uni-eszterhazy.hu/hu/tktk/pk/hirek-1008/c/eke-hallgatok-eloadasait-tartalmazo-poszterfuzet


< Vissza