Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

ÚJABB TANÍTÓI MŰVELTSÉGTERÜLET MEGSZERZÉSE

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 05.

2019. augusztus 31. a jelentkezési határidő a Tanítói oklevéllel rendelkezőknek meghirdetett újabb választható műveltségterületi képzésekre az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karán

Az Eszterházy Károly Egyetem a 2019/2020-as tanévben kizárólag tanítói diplomával rendelkezők számára újabb műveltségterület elsajátítására irányuló részismereti képzéseket indít.

Az újabb műveltségterület elsajátítására irányuló képzések levelező tagozaton, a jelentkezési lapon feltüntetett területeken és helyszíneken indulnak.
A jelentkezési lap letölthető: ITT!

A képzés két féléves, a megszerezhető kreditek száma összesen 25 kredit.
A műveltségi területek az egyes helyszíneken min. 8-10 fő jelentkező esetén indulnak.

A fizetendő költségtérítés:
jelentkezési díj 5.000 Ft (befizetése a képzés díjjával egyidőben)
a képzés díja: 6.000 Ft/kredit (idegen nyelvi műveltségterületen 8.000 Ft/kredit).

A 87/2015. Korm. rendelet szerint a képzést elvégző hallgatók az eredeti tanítói diplomájuk mellé egy igazolást fognak kapni, mely feljogosítja arra, hogy a választott műveltségi területnek megfelelő tantárgyat az 5-6. osztályban is tanítsa.

Az újabb műveltségi terület elsajátításával a tanítók teljesítik a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendeletben meghatározott kötelező hétévenkénti továbbképzés feltételeit!

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Egri Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal
Sutus Olívia Tímea hivatalvezető
e-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520-400/3134 mellék
postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Sárospataki Comenius Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoport
Thury Gáborné tanulmányi előadó
e-mail: thury.gaborne@uni-eszterhazy.hu
tel: (36) 520-400/2888
postacím: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

További információ és a jelentkezési lap megküldése Jászberényi Campuson:
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Oktatási Igazgatóság
Majorné Csikós Márta csoportvezető
e-mail: jb.felvi@uni-eszterhazy.hu
tel: (57) 502-400/411, 445, 494 mellék
postacím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Várjuk jelentkezését, szerezzen korszerű ismereteket az Eszterházy Károly Egyetemen!


< Vissza