Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

„A projekt zárul, a munka folytatódik”

Utolsó módosítás: 2021. július 09.

Megtartották július 8-án a Líceum Kápolnájában az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt zárórendezvényét.

A projektzáró esemény résztvevőit az Eszterházy Károly Egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona köszöntötte, aki az intézményfejlesztési tervből kiemelte: rugalmas tanulmányi rendszert szeretnének, s olyan gyakorlatorientált képzést, mely európai színvonalú, s egyben kielégítse a régió igényeit is. Mint fogalmazott: az intézmény jó úton halad a kijelölt úton, s ez a záruló projektnek is köszönhető, ahogy a sikeres akkreditációhoz és a felvételizők létszámának növekedéséhez is hozzájárult.

A projekt hátterét annak szakmai vezetője, Kalóné Szűcs Erzsébet ismertette. A mintegy 1,274 milliárd forintból megvalósuló projekt célja röviden összefoglalva az volt, hogy aki felvételt nyer az intézménybe, az meg is szerezze végzettségét igazoló diplomáját. Mint a szakmai vezetőtől megtudhattuk, több mint négyszázan dolgoztak a megvalósításon, az intézmény munkatársain túl hallgatókat és külső szakembereket is bevontak a munkába. A célok között szerepelt a lemorzsolódás csökkentése, az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése, a nemzetköziesítés, valamint az egészségnevelés is.

A négyéves projekt időtartama alatt Egerben közel a felére csökkent a lemorzsolódás, ezt segítették a személyes megkeresések és tanácsadások, az elkészült elektronikus tananyagok, az új képzések, szakirányú továbbképzések és felnőttképzések, oktatásmódszertani tréningek egyaránt. A projektnek köszönhetően egy egyedülálló Elemző Iroda is létrejött az intézményben.

A projektzárón a modulok vezetői is bemutatták az elért eredményeket, Varga Csilla, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály vezetője elmondta: mintegy 1800 hallgatót kerestek meg személyesen, akik valamilyen okból félbehagyták képzéseiket, felzárkóztató kurzusokat szerveztek és egyéni tanácsadásokat, de dolgoztak a felsőoktatási adminisztráció optimalizálásán is. Az Eszterházy Károly Egyetemen a projektnek köszönhetően olyan egyedülálló ösztöndíjlehetőségeket indíthattak, mellyel egyebek mellett mind a helyben élő, mind a gyermeket nevelő hallgatókat támogatni tudták.

Taylerné Tóth Katalin a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője a nemzetköziesítési törekvésekről szólt, s az eredményeket ismertetve elhangzott: immár egy bordeaux-i és egy linz-i egyetemmel is közös képzése lehet intézményünknek. Számos programot szerveztek az évek alatt nemzetközi hallgatók bevonásával: interkulturális érzékenyítő tréningeket, Nemzetközi Heteket, megszervezték az EKE Mentor Network-ot is.

A további modulokat ismertetve Varga Tamásné a tananyagfejlesztésről, a sikeres oktatásmódszertani tréningekről szólt, míg Oszlánczi Krisztina, a Tittel Pál Könyvtár igazgatója a könyvtári szolgáltatások fejlesztéséről.

Utóbbinak része volt, hogy könyvtári tájékoztató kiadványokat jelentettek meg, létrehoztak egyebek mellett az adatbázisoknak egy közös keresőfelületet, a könyvtári rendszereket egységesítették, fejlesztették az egyetemi irattárat, valamint a repozitóriumot is.

Az egészségnevelés irányában végzett törekvéseket Boda Eszter ismertette. Ennek a modulnak része volt a kötelező testnevelés bevezetése a teljes intézményben számos választható mozgásformával, de rendezvényekkel és vizsgálatokkal is támogatták az egészségnevelést.

A modulok ismertetését követően a PwC Magyarország felsőoktatási szakértője, Dr. Stéger Csilla az oktatást megújító törekvésekről szólt, középpontban a Z generáció digitális igényeivel. Mint fogalmazott: ezt a generációt a felhasználói élménnyel, „instant sikerekkel", egyéni utakkal és világos értékajánlattal lehet megszólítani.

A résztvevők mindannyian kifejezték: bár a projekt lezárult, a munkát folytatni kell, mely folytatáshoz az elmúlt négy év alatt erős alapot hoztak létre a projekt résztvevői.

Fotók: Balla Bence

EFOP-3.4.3-16-2016-00010 Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

 


< Vissza