Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A botanikus kert bemutatása

Utolsó módosítás: 2019. október 14.

Bemutatkozás

Az Eszterházy Károly Egyetem egri botanikus kertje Eger város lakóterületének peremén, az Almagyar dombon helyezkedik el, jelenlegi területe 9526 m2. A gyűjtemény fontos zöld felülete a városnak, valamint kiemelkedő gyakorlati terepe az egyetemi hallgatóknak. A kert több mint 600 növényfajnak ad otthont, melyek közül 200 védett.

A gyűjtemény helyi jelentőségét két fő értéke adja:
• Bemutatja a hazai flóra, valamint a Kárpát-medence növényfajait
• Növeli a fennmaradási esélyét azoknak a védett növényfajoknak és társulásoknak melyek a Bükk-hegységből, valamint az Északi-középhegység más élőhelyeiről származnak

A kialakítás során olyan egyedi kertszerkezet került kialakításra, ami egyrészt figyelembe veszi a kert jelenlegi adottságait (elhelyezkedés, meglévő növénytársulások stb.), másrészt közvetett eredményként jól szolgálja az egyetem és Eger város egyéb kapcsolódó tevékenységeit is.

A Botanikus kert 1967-től az egyetem tulajdonában álló, a Biológia Intézet Növénytani és Növényélettani Tanszékének és a BNPI Igazgatóság szakmai irányítása alapján kezelt védett terület. A kert a mai napig számos védett növénynek adott otthont, ezek közül több védett faj évről évre szaporodik. A terület helyi adottságai – megyei jogú város lakóterületének peremén való elhelyezkedése - méltó és fontos zöld felülete lehet nemcsak a városnak, de kiemelkedő gyakorlati terepe is az itt tanuló egyetemi hallgatóknak. és a táborozó diákoknak is.
A hosszú távú fennmaradása és a biológiai sokféleség szempontjából is jelentős a több mint 600 növényfajból álló élő gyűjtemény. Ennek a gyűjteménynek helyi szempontból azért van nagy jelentősége, mert nagyrészt a hazai flóra vagy a Kárpát-medence növény- fajai találhatók meg benne. Még növeli az értékét a gyűjteménynek az, hogy a kisebb területfoltok betelepítésénél a fő szempont bizonyos, a Bükk hegységben és az Északi középhegység több területén tipikus növénytársulások létrehozása volt, ez még inkább segíti a hosszú távú fennmaradását a területen található növényfajoknak.

Botanikus kertünk, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának közreműködésével 2010. január 27-én megkapta Eger Megyei Jogú Város „jelentős zöld felülettel rendelkező különleges terület" besorolást, azaz a helyi védelmet. A Botanikus kert a Természettudományi karhoz tartozó egység, az eddigi szakmai irányítást a Növénytani Tanszék (mai nevén Növénytani és Növényélettani Tanszék) dolgozói látják el a kert alapítása, 1967 óta. Rendszeres telepítések folytak, melyek során kialakult a kert mai állapota, fajkészlete.Botanikai értékek

A botanikus kert legnagyobb értéke viszonylag kis területével szemben az egységnyi területre eső nagy fajszám. egy m2-nyi területre a bolygatatlanabb részeken kb. 20 faj jut, ami mutatja a lágyszárú taxonok nagy számát.

Ezen kívül a nagy számú korosabb fa (Juglans nigra, Quercus petrea, Quercus rubra) szintén nagy értékét képezik a kertnek, melyek átlagos életkora kb. 50 év.
Védett fajok találták meg végleges helyüket a kertben, így a Sesleria heufleriana, Helleborus dumetorum, Helleborus purpurascens, Allium victorialis, Cephalanthera damasonium, Iris sibirica, Dianthus plumarius ssp. praecox, Orchis purpurea, Pulsatilla grandis, Galanthus nivalis, Ranunculus hepatica, Telekia speciosa, és még nagyon sok szép és értékes növényfaj

A Botanikus kert a MABOSZ, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének tagjaként tevékenykedik: http://mabotkertek.hu/tagkertek/ 

A kert rendszeresen ma is gyakorlati órák, terepgyakorlatok helyszíneként szolgál biológia Bsc, biológia tanár és természetismeret-környezettan szakos hallgatóknak, de más szakok is tartanak itt speciális gyakorlati órákat. A kert részt vesz az egyetem által szervezett táborok programjaiban, ezen kívül különböző kutatási tevékenységekbe is bekapcsolódik, védett növényekkel, vad növények termesztésbe vonásával és pollenmonitorozással kapcsolatban.Feladatok

Oktatás:
• Biológia BsC szakon növényrendszertani gyakorlatok lebonyolítása
• ökológia gyakorlat helyszíne
• Angol nyelvű Medicinal Plants and weeds kurzus gyakorlati helyszíne
• közoktatásban egyes témák feldolgozásában való részvétel (pl. természetvédelem, növényismeret stb.)

Kutatás:
• ritka növényfajok terjedési, szaporodási sajátosságainak, ökológiai tűrőképességének kutatása
• taxonómia kutatások, alfaj-faj határai
• pollenmonitorozással kapcsolatos adatbázisok kiépítése, kutatás
• magok, szaporító képletek, növényi részek biztosítása külső kutatók számára

Ismeretterjesztés:
• növényismeret széleskörű terjesztése
• kiemelt növényfajok bemutatása (hasznuk és jelentőségük az életünkben)
• élő génbank létrehozásának fontossága
• környezetvédelem, természetvédelem alkalmazásának bemutatása

Ex situ:
• határozott egyedszámmal ritka fajok törzsállományának létrehozása a BNPI és az ANPI közreműködésével és engedélyével. Magcsere gyűjtemény (Index seminum ) létrehozása.

A kert korlátozottan, előzetes bejelentkezés (regisztráció alapján) látogatható, de nyílt napokon (honlapon közzétéve) egész nap nyitva tart.

 

Pénzesné dr. Kónya Erika tszv. egyetemi docens
EKE TTK Biológiai Intézet Növénytani és Növényélettani tanszék


< Vissza