Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakmai gyakorlat

Utolsó módosítás: 2021. április 26.

KEDVES HALLGATÓK!

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A SZAKMAI GYAKORLAT KOORDINÁCIÓS IRODÁBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL. AZ ÜGYINTÉZÉS TERMÉSZETESEN TOVÁBBRA IS MŰKÖDIK ELEKTRONIKUS ÚTON. EBBEN AZ ESETBEN AZ ÜGYINTÉZŐKET EMAIL-BEN KERESSÉK, A DOKUMENTUMOKAT PEDIG POSTÁN JUTTASSÁK EL AZ IRODÁBA A LENTEBB MEGADOTT CÍMRE!

 Az alábbi szakmai gyakorlati teljesítési folyamat leírás az alapképzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre vonatkozik! Osztatlan képzésekre vonatkozóan a szakmai gyakorlatok adminisztrációját Magyar István, a Pedagógusképző Központ gyakorlati képzési programigazgatója végzi.

Elérhetőségei:
Eger - A Épület, Eger, Eszterházy tér 1. Szoba: 328
E-mail: magyar.istvan@uni-eszterhazy.hu 
Telefon: +36 36/520-400/3122


Főbb tudnivalók

A Szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a mindennapi munkafolyamatokba.

- a szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének feltétele;

- azon hallgatók, akik a szakmai gyakorlatot nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatok;
- a szakmai gyakorlat a szorgalmi időszakban is teljesíthető, a szakmai gyakorlaton való részvétel azonban nem jogosít a tanórák látogatása alóli felmentésre;
- a hallgató választhat szakmai gyakorló helyét önállóan vagy kérheti az egyetem segítséget a választáshoz.ElérhetőségekKözponti iroda:

Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központ
Duális Képzési Csoport
Felnőttképzési és Szakmai Gyakorlatokért felelős Csoport

Cím: Eszterházy Károly Egyetem B. épület 3300 Eger, Egészségház u. 4. 217-es iroda
Duális Képzési Csoport :Tel.: +36 36/520-400/4324
Felnőttképzési és Szakmai Gyakorlatokért felelős Csoport: Tel.: +36 36/520-400/4635

E-mail: szakmai.gyakorlat@uni-eszterhazy.hu

 

 Az iroda ügyfélfogadás rendje 

Hétfő: 09:00 - 12:00

Kedd: 09:00 – 12:00

Csütörtök: 09:00 – 12:00

Péntek: 09:00 – 12:00SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 

Első lépésként a hallgató gyakorlati helyet választ magának, ahol a szakmai gyakorlatát szeretné letölteni. A választásban segítségül szolgálhat az Eszterházy Károly Egyetem saját adatbázisa, ahol a lehetséges, már meglévő partnerek listája található.
A hallgató természetesen az adatbázisban szereplő gyakorlati helyektől eltérő gyakorlati helyet is választhat.
Ebben az esetben a hallgatónak egyeztetnie kell a szakfelelős oktatójával / tereptanár-koordinátorával, hogy elfogadható-e az általa kiválasztott gyakorlóhely a szakmai gyakorlat letöltésére. 

A gyakorlóhely kiválasztását követően az Egyetem és a külső gyakorlati hely képviselője, Együttműködési megállapodást köt a gyakorlati képzési feladatok ellátására és a szakmai gyakorlat biztosítására. A megállapodás többek között tartalmazza a gyakorlati hely, az Egyetem és a hallgató kötelezettségeit. FIGYELEM! Az Együttműködési megállapodást SZÁMÍTÓGÉPPEL KITÖLTVE kérjük! A kézzel kitöltött példányokat sajnos nem tudjuk elfogadni!

Az együttműködésre vonatkozó formanyomtatványt a hallgató először az általa kiválasztott (és a szakfelelőse / tereptanár-koordinátora által is elfogadott) gyakorlóhelyre viszi be 3 példányban szintén 3 példány Befogadó nyilatkozat formanyomtatvánnyal együtt. Amennyiben pénzbeli juttatás jár a szakmai gyakorlatért, Hallgatói munkaszerződést is kell kitölteni. Amennyiben az Egyetemnek már van együttműködése a gyakorlóhellyel, Együttműködési megállapodást nem szükséges kitöltetni, csak 3 Befogadó nyilatkozatot. 

Miután a gyakorlóhely kitöltötte a 3 db Együttműködési megállapodást és a 3 db Befogadó nyilatkozatot, a hallgató eljuttatja őket (személyesen vagy postai úton) az Eszterházy Károly Egyetem Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központjába (Cím: 3300 Eger, Egészségház u. 4. Eszterházy Károly Egyetem B. épület, 217-es iroda). 

Az összes leadott dokumentumnak eredeti példánynak kell lennie! Fénymásolatot NEM fogadunk el!

A szakmai gyakorlatok elektronikus adminisztrálását a Gyakorlatot Koordináló Elektronikus Rendszerben (továbbiakban: GYKER) kell véghezvinni.
Ha hallgató személyesen hozza be a papírokat, az irodai munkatársak regisztrálni fogják őt a GYKER-be, ha pedig postán küldi be a papírokat, akkor e-mailben kérje a regisztrációját a szakmai.gyakorlat@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.

Az irodában leadott, gyakorlóhellyel kitöltött dokumentumokat ezt követően az irodai munkatársak a Rektori hivatalba küldik, hogy az egyetem oldaláról is hiteles legyen a megállapodás, Rektori aláírás által.

Az aláírt dokumentumok visszakerülnek az irodába, ahol az irodai munkatársak a kitöltött adatok alapján regisztrálják a gyakorlóhelyet a GYKER adatbázisba.

Ezután a hallgató már tud adatlapot létrehozni a saját gyakorlóhelyéhez. Abban az esetben, ha a hallgatónak egynél több szakmai gyakorlat tanegysége van (Szakmai gyakorlat I., Szakmai gyakorlat II. tantárgyak), külön-külön adatlapot kell létrehozni tanegységenként. Szintén több adatlapot kell létrehozni akkor is, ha egynél több helyen tölti a gyakorlatot, ebben az esetben külön-külön adatlapot létrehozni gyakorlóhelyenként.

A hallgató által GYKER rendszerben létrehozott adatlapokra az irodai munkatársak feltöltik a Befogadó nyilatkozatot.
Ezután a hallgató egy min. 500 karakteres munkatervet készít, és feltölti az adatlapjára. A munkatervet a hallgató tereptanár-koordinátora fogja bírálni a GYKER rendszeren keresztül.

A hallgató a gyakorlat során Munkanaplót készít, amelyben a végzett tevékenységet, helyszínét és időpontját nevezi meg. A hallgató által kitöltött Munkanapló és a gyakorlati hely által kitöltött Teljesítési igazolás hitelesíti a szakmai gyakorlat megvalósulását.
A hallgató a Munkanaplót és a Teljesítési igazolást 1-1 db eredeti példányban eljuttatja az Eszterházy Károly Egyetem Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központjába, amelyeket később az irodai munkatárs feltölt a hallgató adatlapjára.

Ezután a hallgató elkészíti a szakmai beszámolóját és feltölti az adatlapjára. A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményeiről a tereptanár-koordinátorok tudnak pontos információkkal szolgálni, akik majd bírálni fogják a beszámolókat a GYKER-en keresztül.

A szakmai beszámoló bírálása után a Befogadó nyilatkozaton megnevezett tereptanár értékeli a hallgató teljesítményét, megadott szempontrendszer alapján, online űrlap segítségével a GYKER rendszerben.
Végül a tereptanár-koordinátor értékeli a hallgatót a GYKER-ben a feltöltött információk alapján és megállapítja a hallgató érdemjegyét.Gyakorlati Koordinációs Elektronikus Rendszer (GYKER) elérhetősége:

https://gyker.uni-eszterhazy.hu/admin/


Korábbi és jelenlegi Együttműködő partnereink:

https://hvr.uni-eszterhazy.hu/gyakorlati-helyek Fogalmak

Tereptanár: az a hatályos jogszabályoknak megfelelő szakmai és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki a gyakorlati képzőhelyen szakmai iránymutatással segíti a hallgató munkáját.

Tereptanár-koordinátor: a szakmai gyakorlatot támogató személy az Egyetem részéről (szakonként), aki tájékoztatja a hallgatókat a szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatokról, konzultációs lehetőséget biztosít a gyakorlat ideje alatt, és beszámolók, értékelések alapján minősíti a hallgató gyakorlati munkáját.

Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központ: a GYKER rendszer ”adminisztrátora”, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos folyamatok szervezője, kapcsolattartó a hallgató, tereptanár és a tereptanár-koordinátor háromszögében.

 

 

 


< Vissza