Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Minőségmenedzsment tevékenység

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk szorosan kapcsolódik az intézményfejlesztési stratégiához, annak kiemelt szerves részeként valósul meg. Intézményünk, az Eszterházy Károly Egyetem közel két és fél évszázados felsőoktatási hagyománnyal rendelkező, dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, amely oktatási, kutatási, továbbképzési tevékenységével, felsőfokú szakképzésével, valamint regionális tudásközpont funkciójával hozzájárul az Északmagyarországi régió felsőoktatási igényeinek kielégítéséhez. Az Európai Unió felsőoktatási intézményeinek nyitott és együttműködésre képes partnere.

Egyetemünk oktatási és kutatási tevékenységét szolgáltatásnak tekintjük melynek központi eleme az ember és hallgató központú oktatás megvalósítása. Célunk a gazdag kínálatú és minőségben magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, mely igazodik a térség munkaerőpiaci igényeihez.

Az egyetem vezetése minőség alatt a szolgáltatás és irányítási rendszer kiválósága mellett olyan átfogó tartalmat határoz meg, amely magában foglalja a gondolkodás, a környezet, az életmód-életvitel, a társadalmi, gazdasági kultúra egészét. Felfogásunkban a minőség hatékony szervezet létrehozását, minőségszemléletű vezetési elvek megvalósítását, a minőség folyamatos mérését, és az eredmények továbblépésre mozgósító elismerését a minőségjavítást lehetővé tevő tervezési, megelőző technikák alkalmazását, valamint a szervezet egészére kiterjedő képzést foglalja magában.

A kapcsolódó tevékenységek működését minőségmenedzsment rendszer szabályozza. A folyamatszemléletű megközelítés alapján a tevékenységeket olyan folyamatokkal írjuk le, amelyek a bemeneteket – előírt módszerrel – kimenetekké alakítják át, hogy ezzel hozzáadott értéket állítsunk elő. Ebben a megközelítésben hangsúlyt kap az erőforrásokkal való gazdálkodás, a folyamatos mérés, értékelés, a folyamat felülvizsgálata, és az ideálistól való eltérés meghatározása, eltérés esetén a helyesbítés módjának, újabb ellenőrzésének meghatározása. A célok eredményes és hatékony megvalósítása érdekében az egymással összefüggő folyamatokat rendszerként azonosítjuk, meghatározzuk az intézmény működési folyamatait, és a folyamatok közötti kapcsolatokat a folyamatszabályozás megvalósítása érdekében.

Intézményünk vezetői és munkatársai elkötelezettek a minőségkultúra iránt. A munkatársainktól elvárt elkötelezettség, valamint a jó munkahelyi közösségek csapatszelleme, motiváltsága, felelősségteljes munkavégzése és eredményorientáltsága biztosítja, hogy partnereink igényeinek szem előtt tartásával valódi értékeket nyújtsunk.

A partnerközpontúság érdekében az intézmény felső vezetése gondoskodik arról, hogy a partneri igényeket meghatározza, követelménnyé alakítsa át, és teljesítse azokat a partnerek megelégedettségének elérése érdekében. A partnerközpontúság érvényesüléséhez a vezetés konkrét, mérhető célkitűzéseket fogalmaz meg, rögzíti a felelősséget, a reklamációt a szervezet jobbítására használja fel. Különösen előnyös kapcsolatok érdekében olyan kapcsolatokat építünk ki partnereinkkel, amelyek lehetővé teszik közös fejlesztési tevékenységek létrehozását, valamint az ismeretek, kockázatok és a haszon megosztását.

Az intézmény céljának és irányításának egységét a vezetők alakítják ki, és azt a belső környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni az intézmény céljainak elérésébe. Ez jelenti a jövőkép és küldetés meghatározását, kihívást jelentő célok kitűzését, az erőforrások és feltételrendszer meghatározásait és biztosítását, a vezetési folyamatok minőségközpontú szabályozását és a munkatársak motiválását és együttműködésük elismerését. A döntéshozatal itt és az intézmény minden egységében, minden esetben tényeken alapul, adatokat gyűjtjük és elemezzük, amelyek alkalmasak a döntések megalapozására, a minőségirányítási rendszer eredményességének meghatározására és fejlesztési intézkedések foganatosítására.

A munkatársak bevonása lehetővé teszi a képességeik felhasználását az intézmény javára. Ennek az alapelvnek, valamint az egyenlő bánásmód elvének intézményi érvényesítése jelenti a munkatársak bevonását a célkitűzésekbe és a döntéshozatalba, a visszacsatolásba és fejlesztésbe, biztosítja az eredményes csoportmunka feltételeit, ösztönöz a folyamatos képzésre, az előmenetel tervezésére, az innovációra, javaslatokra, elismerésre, jutalmazásra, az információ nyílt és kölcsönös áramlásának biztosítására. Az egyetem munkatársai számára egyértelműen tisztázott, kinek mi a feladata és felelősségi köre az egyes folyamatokban, amellett, hogy a munkavégzésük során a külső és belső szabályok keretein belül szabadságot kapnak, különös tekintettel az oktatói és a kutatói szabadság fenntartására. Az egyetem kiáll az alkalmazottakat – csakúgy mint a további egyetemi polgárokat, a hallgatókat – érintő minden fajta intolerancia és diszkrimináció ellen.

A folyamatos fejlesztés intézményünk állandó célja, amely magában foglalja a munkatársak képzését a folyamatos fejlesztés módszereire és technikáira, az alkalmazás előírását, az eredmények, a folyamatok és a rendszer folyamatos mérését, a fejlesztések célként történő meghatározását, valamint a fejlesztések elismerését és jutalmazását.

Munkánk során törekszünk a folyamatos megújulásra, a hosszú távon fenntartható és kiváló felsőoktatásra, kutatásra és szolgáltatásra. Kiemelten kezeljük a partnerközpontú működést és kommunikációt. Hosszú távú stratégiánk célja a jövő generációjának a fenntarthatóságra és a minőségre irányuló oktatása és nevelése, partnereink számára megbízható és a munkaerőpiacon felhasználható tudás nyújtása. Minőségorientált céljaink megvalósításához törekszünk egészséges és biztonságos környezet biztosítására.

Minőségpolitikánk az egyetem küldetésnyilatkozatával összhangban készült, vele szerves egységet alkot.


Minőségmenedzsment rendszer

Az egyetem a minőségpolitikában megjelöltek megvalósítására minőségmenedzsment rendszert működtet, melynek alapvető szabályozó dokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv. A kézikönyv tartalmazza:
• az egyetem küldetésnyilatkozatát,
• minőségpolitikáját,
• a minőségmenedzsment rendszer működtetésének szabályait,
• a minőségmenedzsment rendszer eljárásait, utasításait és az ahhoz kapcsolódó űrlapokat, dokumentumokat.

Az Eszterházy Károly Egyetem minőségmenedzsment tevékenységét a Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság koordinálja. A Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete, a Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem minőségirányítási rendszerének, valamint az OKTÉR (Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelési Rendszer) működtetését, folyamatos fejlesztését.

A bizottság elnöke:
Farkas Attila
Telefon: 36/523-485
E-mail: farkas.attila@uni-eszterhazy.hu


Éves minőségügyi önértékelések

Éves minőségügyi önértékelés 2017-18 tanév
Éves minőségügyi önértékelés 2016-17 tanév

Éves minőségügyi önértékelés 2015-16 tanév
Éves minőségügyi önértékelés 2014-15 tanév


< Vissza