Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Küldetésnyilatkozat

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 03.

Az intézmény küldetése, célkitűzései

Az Eszterházy Károly Egyetem az Észak-magyarországi régió önálló, többkarú és több campusú egyeteme, a magyar állami felsőoktatás meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. A változó társadalmi igényekre érzékenyen reagálni képes korszerű és minőségi oktatásunk őrzi a régió felsőoktatásának évszázadokra visszanyúló hagyományait és annak kulturális örökségére alapoz.

Intézményünk európai, országos és regionális feladatokat vállaló egyetem, szellemi, kulturális, szolgáltatási valamint információs centrum, amely szerves része Egernek, Jászberénynek és Sárospataknak.

Célunk a gazdag kínálatú, folyamatosan magas színvonalú, rugalmas és átjárható képzés biztosítása, törekedve arra, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek. Törekvésünk továbbá, hogy kínálatunkban megjelenjen több külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.


A pedagógusképzés több évtizedes hagyományára alapozva és a nemzetstratégiai célokat figyelembe véve továbbra is a pedagógusképzés marad intézményünk fő profilja. A pedagógusképzés és továbbképzés fejlesztésében, a 21. század iskolájának kialakításában meghatározó, országos szerepet kívánunk betölteni. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő fiatalok számára jövőbe mutató életutat és a célok eléréséhez szükséges egyéni stratégiákat kínálunk.

A művészeti, informatikai és sporttudományi képzések területén színes, az aktuális kihívásokra gyorsan reagáló oktatási palettát jelenítünk meg és országosan elismert teljesítményeket mutatunk fel.

Az agrár és a gazdasági képzések területén modern és gyakorlatorientált oktatást valósítunk meg.

Szándékunk, hogy régiónk meghatározó tudásközpontjává váljunk, a Kutatási és Fejlesztési Központunk révén az alkalmazott tudományok magas szintű művelését és a velünk kapcsolatban lévő cégek színvonalas kiszolgálását érjük el.

Szakmai és szervezeti működésünk minőségének értékelését és folyamatos javítását saját minőség-biztosítási rendszerünk segítségével végezzük. Elkötelezettek vagyunk az intézményi autonómia működése mellett. Biztosítjuk hallgatóink tanulmányi szabadságát, jogaik érvényesülését. Tanárainknak garantáljuk az oktatási és kutatási szabadságot, dolgozóinknak életpályát felölelő, stabil, megújulásra ösztönző, családbarát munkahelyet teremtünk. Közös céljainkért hallgatóinkkal és dolgozóinkkal közös felelősséget viselünk.

Küldetésünket hazai és külföldi partnereinkkel együttműködve, jó hírnevünkre és hallgatókat vonzó adottságainkra is építve valósítjuk meg. A tudományos és kulturális kisugárzás hatékonyságát bővülő kooperációval és emberi odafordulással kívánjuk megvalósítani. Gyarapítani kívánjuk városaink, a régiónk, a magyar és az egyetemes kultúra értékeit.


< Vissza