Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Utolsó módosítás: 2021. április 28.

Tudományos kérdésekben független testület, amely az egyetemen folyó doktori képzést felügyeli, dönt a doktori fokozatok odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

Az EDHT szavazati jogú tagjai — a doktorandusz képviselők kivételével — kizárólag olyan személyek lehetnek, akik a törzstagság feltételeinek megfelelnek, törekedve mindazon tudományágak arányos képviseletére, amelyekben az egyetem doktori fokozat odaítélésére jogosult. A szavazati jogú tagok kiválasztásakor biztosítani kell, hogy azok egyharmada ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az egyetemmel.

Az EDHT tagjait a Szenátus választja meg öt évre, kivéve a két doktorandusz képviselőt, akiket az EKE Doktorandusz Önkormányzata delegál a saját szabályzatában meghatározottak szerint. Az EDHT tanácskozási jogú, de szavazati joggal nem rendelkező állandó meghívottjai az egyetem rektora, tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese, valamint a doktori iskolák titkárai.

Az EDHT elnöke az egyetem kiemelkedően magas tudományos elismertségű egyetemi tanára, akit az EDHT javaslatára a Szenátus választ meg és a rektor nevez ki öt évre.

Az EDHT összetétele:

Elnök: Dr. Rainer M. János

Elnökhelyettes: Dr. Pukánszky Béla

Tagok a Neveléstudományi Doktori Iskola részéről:

Dr. Bárdos Jenő

Dr. Bognár József

Dr. Pukánszky Béla

Dr. Schwendtner Tibor

Tagok a Történelemtudományi Doktori Iskola részéről:

Dr. Pap József

Dr. Rainer M. János

Dr. Valuch Tibor

Dr. V. Balogh Judit

Külső tagok:

Dr. Kónya Péter (Eperjesi Egyetem)

Dr. Németh András (ELTE)

Dr. Pusztai Gabriella (DE)

Dr. Szakály Sándor (Veritas Intézet, KRE)

Szavazati joggal nem rendelkező hallgatói képviselők:

Kispál Dániel (Neveléstudományi Doktori Iskola)

Molnár Dávid (Történelemtudományi Doktori Iskola)

Az EDHT titkára:

Dr. Ballabás Dániel

Az EDHT titkárhelyettese:

Dr. Gortva János


< Vissza